پایگاه خبری کبنا نیوز 29 دی 1399 ساعت 1:41 https://www.kebnanews.ir/news/429757/پایان-موحد-کهگیلویه-زوال-نیروی-های-انسانی-دوره -------------------------------------------------- یادداشتی از محمدرضا شیوا؛ عنوان : پایان موحد در کهگیلویه؛ زوال نیروی‌های انسانی کهگیلویه در دوره موحد -------------------------------------------------- بدیهی است اگر موحد بر همین نمط براند و دفاتر وی نیز غیرفعال و تعطیل و رؤسای دفاترِ ناکارآمد و بی تحرک داشته باشد و از طرفی در انبان دولت بودجه‌ای نباشد، نه بنایی برای کهگیلویه نهاده خواهد شد، نه فرزندان آن دیار رشدی خواهند کرد، موحد به افول خواهد گرایید و استعدادهای انسانی آن منطقه به زوال کشیده خواهند شد متن : یادداشتی از محمدرضا شیوا؛ پیش‌تر از این که موحد در ادوار گذشته مجلس، نمایندگی مردم شریف کهگیلویه بزرگ را عهده دار بود به رشد و بالندگی نیروها و سرمایه‌های انسانی فرزندان کهگیلویه در کلیه سطوح مساعدت‌های بسیار داشت؛ به گونه‌ای بود که در این ادوار بخش‌های قابل توجهی از سیستم اداری و سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد در قبضه نیروهای وابسته به موحد بود و نمایندگی موحد متناظر با رشد نیروهای همسو با وی این منطقه بود. در این دوره خرده‌ای که بر موحد گرفته می‌شد پرداختن بیش از اندازه به امور شخصی و انتصابات فردی در کلیه سطوح و حوزه‌ها و توجه کمتر به کارهای توسعه‌ای و زیربنایی و عام المنفعه بود. اما به نظر می‌رسد در دوره جاری، به هر دلیل نقش موحد در انتصاب و ارتقاء فرزندان مستعد کهگیلویه بسیار ناچیز و حتی می‌توان گفت بی نقش شده است و شاید درصدد رفع آن نقیصه انتقادی که بر وی در خصوص عدم انجام کار ماندگار و توسعه‌ای برای شهرستان برآمده باشد و از این فریضه‌ی مصطلح انتظاری از نقش نماینده در مجلس (از منظر مردم) غافل شده باشد. روایتی دیگر از فرسودگی و استهلاک و پیر شدن نماینده سیاستمدار کهگیلویه است که دیگر توان جنگندگی برای حمایت و ارتقاء نیروهای انسانی منطقه خود را ندارد. در هر حال اگر موحد بر این باور است که در این دوره به کارهای عمرانی و زیربنایی بپردازد و از حمایت از سرمایه‌های انسانی حوزه انتخابیه خود دست بر دارد تا شاید از اتهامی که سال‌ها به وی نسبت داده‌اند، رهانیده شود، در اشتباه است و می‌بایست بداند که جمع این دو با یکدیگر منافاتی ندارد و قطعاً همین نیروهای انسانی در مناصب درخور خواهند توانست در توسعه کهگیلویه نقش آفرینی کنند. ضمن اینکه با توجه به خالی بودن انبان دولت از بودجه و شرایط رکود اقتصادی و ... محتمل است که نتوان چندان کار زیربنایی انجام داد که در این صورت موحد و همراهان وی متضرر بزرگ خواهند بود که نه از ارتقاء نیروی انسانی و نه از توسعه عمرانی کهیگلویه بهره‌ای نبرده‌اند. به هر حال ممکن است که اصطلاحاً وی از این طرف بوم به آن طرف بوم بیفتد و تعادل و تناسب را از دست دهد و حوزه انتخابیه خود را متضرر کند. در نسبت با دیگر نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس، حضور موحد در مرکز استان به شدت کمرنگ است و ارتباط وی با رؤسای دستگاه‌های اجرائی بسیار اندک و در برخی موارد تقریباً هیچ است. رئیس یکی از دستگاه‌های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد نقل می‌کرد که تا به حال هیچ تماس و ارتباط و مطالبه‌ای از سوی نماینده کهگیلویه نداشته و حتی نمی‌داند رئیس دفتر وی در استان و در تهران کیست و چکار می‌کند! در حالی که نقل می‌کرد از طرف دیگر نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد یک نفر به عنوان رئیس دفتر در یاسوج و یک نفر به عنوان رئیس دفتر در تهران (که در یاسوج حضور فیزیکی هم دارد) و حتی دستیاران و لیدرهای وی پاشنه در را از جا کنده و یا دائماً تماس گرفته و پیگیر ارتقاء نیروهای وابسته به خود هستند. به روایت وی، خود نماینده نیز گاهی متذکر اموری شده، ولی با این خیل رؤسای دفاتر و... دیگر نیازی به پیگیری نماینده و اتلاف وقت برای برخی امور ندارد. همو نقل می‌کرد کسی از مدیران نمی‌داند رئیس دفتر موحد در تهران کیست و صرفاً شنیده‌اند که «هاشمی» نامی رئیس دفتر نماینده کهگیلویه است که هیچ وقت آفتابی نشده و برای هیچ کار و هیچ نیروی پیگیری حضوری و تلفنی نداشته است و به قول وی این کجا و رؤسای دفاتر نمایندگان در کلیه ادوار کجا و در کنار این مسائل عدم ارتباط موحد و دفتر ایشان با رسانه‌های مهم استان کهگیلویه و بویراحمد و نگاه سنتی به مقوله ارتباط و فعالیت نیز قابل اضافه است. می‌توان گفت دیگر نزدیک به یکسالی می‌شود که از انتخاب مجدد موحد می‌گذرد و تاکنون ارتقاء و انتصابی حتی در حد ارتقای جایگاه کارشناسی به کارشناس مسئول در دستگاه‌های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد با حمایت وی دیده نشده است (ممکن است رشدی اتفاق افتاده باشد که به صور دیگر بوده است)، در حالی که به موازات وی دیگر نماینده استان انتصابات و ارتقائات بسیاری در سطح رؤسای دانشگاه‌ها تا مدیران کل و معاونین و ... داشته است.      شاید گفته شود که موحد در تقابل با دولت است در حالی که دیگر نماینده نیز همراه دولت نیست و مدیران دستگاه‌ها زمینه کامل پذیرش سفارشات نمایندگان را دارند و تجربه این چند ماه از وادادگی کامل آنها برای استمرار مدیریت خویش و امتیاز دادن به نمایندگان حکایت دارد. لذا این بحث نمی‌تواند بهانه‌ای برای موحد و رئیس دفتر خاموش و به تعطیلات رفته برای شانه خالی کردن از مسئولیت حمایت از نیروهای انسانی منطقه خود باشد. موحد می‌تواند در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد دستیار و یا دستیارانی به عنوان نماینده حود برای ارتباط با مدیران و پیگیری امورات شهرستان‌های کهگیلویه بزرگ و حمایت از فرزندان دیار خویش تعیین کند و آنها را موظف به پیگیری امور با مدیران دستگاه‌ها نماید که قطعاً مدیران نیز تمکین خواهند کرد. روند فعلی حکایت از آن دارد که گویی عملاً کهگیلویه همچون شهرستان گچساران فاقد نماینده است و حتی در شرایط بدتری به سر می‌برد، چراکه در عزل و نصب‌ها به دلیل اینکه شهرستان گچساران فاقد نماینده است به جهت رعایت حال آن منطقه و ... ملایمت‌هایی برای آنها اعمال می‌شود. حداقل انتظار می‌رود در دستگاه‌هایی همچون دیوان محاسبات و دانشگاه آزاد استان کهگیلویه و بویراحمد که زیر نظر دولت نیستند و براحتی می‌توانند دامنه نفوذ موحد باشند و از نیروهای کهگیلویه دفاع نماید، در حالی که در همین دستگاه‌ها نیز کوچک‌ترین فعالیتی برای ارتقای فرزندان کهگیلویه انجام نگرفته و نیروهای حامی وی بی دفاع و بدون حامی مانده‌اند! بدیهی است اگر موحد بر همین نمط براند و دفاتر وی نیز غیرفعال و تعطیل و رؤسای دفاترِ ناکارآمد و بی تحرک داشته باشد و از طرفی در انبان دولت بودجه‌ای نباشد، نه بنایی برای کهگیلویه نهاده خواهد شد، نه فرزندان آن دیار رشدی خواهند کرد، موحد به افول خواهد گرایید و استعدادهای انسانی آن منطقه به زوال کشیده خواهند شد و موحد ته مانده آن سابقه در قبضه دستگاه‌ها توسط نیروهای خود را نیز به باد خواهد داد و در سال‌های آخر فعالیت سیاسی با کارنامه تقریباً هیچ بازنشسته خواهد شد! لذا تا دیر نشده است باید جنبید و نگذاشت اینگونه فرجامی برای فرزندان کهگیلویه و نماینده سابقاً فعالش رقم بخورد...