پایگاه خبری کبنا نیوز 25 آبان 1398 ساعت 20:05 https://www.kebnanews.ir/news/414744/اخلالگران-مسببان-بی-نظمی-عمومی-برخورد-می-کنیم -------------------------------------------------- دادستان کل کشور: عنوان : با اخلالگران و مسببان بی نظمی عمومی برخورد می‌کنیم -------------------------------------------------- دادستان کل کشور گفت: با اخلالگران و مسببان بی نظمی عمومی برخورد می کنیم. متن : دادستان کل کشور گفت: با اخلالگران و مسببان بی نظمی عمومی برخورد می کنیم. حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشارهبه اصلاحقیمت بنزین و اعتراض هایی که به این واسطه ایجاد شده است، گفت:اعمالی که منجر به اخلال در نظم می شود به موجب قانون جرم است وقوه قضائیه با افرادی که اخلال می کنند طبق مقررات برخورد قانونی می کند. دادستان کل کشور گفت: قطعا مردم خط خود را از تعداد اندکی که با راهبندان و حمله به اماکن، ضدیت خود را با نظام و مردم نشان می دهند، جدا خواهند کرد،مردم از این اعمال و رفتار بیزار بوده و به تعداد اندکی اخلالگر اجازه بهره برداری نمی دهند ومطمئن هستم مردم سهم خود را از اخلالگران جدا می کنند. دادستان کل کشور تصریح کرد: خود مردم اجازه اخلال ندهند ومردم با همکاری بخش های امنیتی جلوی این بی نظمی ها را بگیرند. منتظری در رابطه با افزایش قیمت ها گفت:مسئولین امر موظف هستند از هر گونه افزایش قیمت ها جلوگیری کنند و امیدواریممسئولان اقتصادی در این رابطه تلاش کنند. وی در پاسخ به این سوال کهقوه قضائیه در این زمینه چه اقداماتی خواهد داشت؟ گفت: اولا قوه قضائیه موظف است در چارچوب قانون با کسانی که اخلال می کنند برخورد کند در رابطه با قیمت ها هم تعزیرات با سایر نهادهایی که موظف هستند و همچنین اعمال همکاری ها باید از افزایش قیمت ها جلوگیری کند به طور کلی قوه قضائیه در چارچوب قوانین با بی نظمی و یا اخلالگران برخورد خواهد کرد. منتظری افزود: اعتقاد ما این است که خود مردم بهترین نیرو هستند که بتوانند جلوی اخلالگران را بگیرند.(منبع: مهر)