پایگاه خبری کبنا نیوز 5 اسفند 1399 ساعت 12:49 https://www.kebnanews.ir/note/431221/نقدی-نحوه-کمک-رسانی-ها-حوادث -------------------------------------------------- یادداشت ارسالی؛ عنوان : نقدی بر نحوه کمک‌رسانی‌ها در حوادث حسین علی‌پور -------------------------------------------------- با توجه به سابقه نقدها، قدردانی‌ها و پیشنهاداتی که توسط مردم و حادثه دیدگان ارائه شده، یک هماهنگی شفاف و منسجم بین دستگاه‌های دولتی مرتبط از جمله هلال احمر و نهادهای حاکمیتی از جمله سپاه پاسداران صورت گرفته و مردم و فعالین سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای، صادقانه و به دور از مسائل احتمالیِ سیاسی اقتصادی و انتخاباتی، با این دو سازمان همکاری و همراهی کنند. متن : حادثه خبر نمی کند؛ و همین بی خبری و غافلگیری است که تلفات و خسارات احتمالی را افزایش می دهد؛ اما چیزی که این غافلگیری، پر هزینه شدن و زمان بر شدن کمک رسانی‌ها را به حداقل ممکن می‌رساند، هماهنگی مردم و مسئولین، هم در اطلاع‌رسانی به موقع و هم در کمکرسانی به هنگام و "سازماندهی" شده است؛ اینکه مردم و فعالین سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای به صورت خودجوش نسبت به تهیه و توزیع کمک‌های نقدی، ملزومات و مواد غذایی اقدام می‌کنند، خصلتی نوع دوستانه و پسندیده است؛ اما این قبیل اقدامات غیر منسجم و بدون "مدیریت مرکزی" علاوه بر احتمال رعایت نشدن شأن مردم و حادثه دیدگان در توزیع کمک‌های مالی و غذایی، بیشتر از اینکه رفع به موقع و کیفی مشکلات را به همراه داشته باشد، به مُسَکنی شبیه است که پس از عادی شدن فضای هیجانی ناشی از حادثه، درد اصلی یعنی عدم ثبات و تضمین خدمات ارائه شده از جمله کمک‌های مالی کنترل نشده و ساخت و سازهای غیر اصولی، خودش را نشان می‌دهد! پیشنهاد می‌شود با توجه به سابقه نقدها، قدردانی‌ها و پیشنهاداتی که توسط مردم و حادثه دیدگان ارائه شده، یک هماهنگی شفاف و منسجم بین دستگاه‌های دولتی مرتبط از جمله هلال احمر و نهادهای حاکمیتی از جمله سپاه پاسداران صورت گرفته و مردم و فعالین سیاسی اجتماعی و رسانه‌ای، صادقانه و به دور از مسائل احتمالیِ سیاسی اقتصادی و انتخاباتی، با این دو سازمان همکاری و همراهی کنند. ------------------------- حسین علی‌پور