پایگاه خبری کبنا نیوز 18 خرداد 1400 ساعت 1:32 https://www.kebnanews.ir/gallery/435191/2/اینفوگرافیک-جایگاه-رفیع-زنان-دوره-ریاست-همتی-بانک-مرکزی -------------------------------------------------- در بین معاونین همتی؛ عنوان : اینفوگرافیک/ جایگاه رفیع زنان در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی -------------------------------------------------- اینفوگرافیک/ زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بانوان چه جایگاهی در بین معاونین او داشتند؟ متن : اینفوگرافیک/ زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بانوان چه جایگاهی در بین معاونین او داشتند؟