کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

در بین معاونین همتی؛

اینفوگرافیک/ جایگاه رفیع زنان در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی

18 خرداد 1400 ساعت 1:32

اینفوگرافیک/ زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بانوان چه جایگاهی در بین معاونین او داشتند؟


اینفوگرافیک/ زمان ریاست همتی در بانک مرکزی بانوان چه جایگاهی در بین معاونین او داشتند؟

اینفوگرافیک/ جایگاه رفیع زنان در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی


کد مطلب: 435191

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/gallery/435191/2/اینفوگرافیک-جایگاه-رفیع-زنان-دوره-ریاست-همتی-بانک-مرکزی

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir