>> اخبار استان - کبنانیوز
 
اخبار استان
 
اگر شما نماینده مجلس بودید، به تایید اعتبارنامه تاج‌گردون رای می‌دادید؟
بله
خیر