>> ارسال اين مطلب به دوستان - اگر ایران نبود، عربستان نمی‌توانست شلوارش را بالا بکشد! - کبنانیوز

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر ایران نبود، عربستان نمی‌توانست شلوارش را بالا بکشد! ))