>> ارسال اين مطلب به دوستان - بینی و بین الله کاندیداهایی که نمی‌توانند، برای مردم زحمت ایجاد نکنند - کبنانیوز

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بینی و بین الله کاندیداهایی که نمی‌توانند، برای مردم زحمت ایجاد نکنند )) 
اگر شما نماینده مجلس بودید، به تایید اعتبارنامه تاج‌گردون رای می‌دادید؟
بله
خیر