ارسال اين مطلب به دوستان

(( قدم خیر / بگردان باده شاهی که همدردی و همراهی / نشان درد اگر خواهی بیا بنگر نشانی را ))