ارسال اين مطلب به دوستان

(( دست مافیای پیمانکاران بر پروژه‌های نیمه تمام کهگیلویه / اعتراضات مردم و پاسخ فرماندار کهگیلویه ))