ارسال اين مطلب به دوستان

(( از اشرافی‌گری پرهیز و به معیشت مردم و طبقات ضعیف اهتمام ویژه کنید ))