ارسال اين مطلب به دوستان

(( گفت‌وگویی تکان دهنده با همسر جانباز اعصاب و روان گچسارانی؛ زندگی می‌گذرد.... ))