ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر روحانیت خودش را از صاحبان قدرت و ثروت دور نکند، سقوط او قطعی است ))