ارسال اين مطلب به دوستان

(( تنش در جلسه شورا / خوبانی: اعتراضات نسبت به شهرداری رو به افزایش است / کنایه سنگین اکبری تبار به شهردار یاسوج / دهراب‌پور: بکارگیری نیروهای خانوادگی در شهرداری یاسوج / نگین‌تاجی: چرا باید درب منازل آشنا و احمدی‌کیش آسفالت شود، اما درب منازل مناطق دیگر نه / آشنا: عوام فریبی نکنید / دهراب‌پور: نفوذ مدیران و اعضای شورا در فرمانداری بویراحمد برای رد مصوبات ))