ارسال اين مطلب به دوستان

(( نیکبخت:با مدیران کم کار هیچ سازگاری ندارم/پیگیری کمربندی سوم از اعتبارات ملی ))