ارسال اين مطلب به دوستان

(( دردسری به نام نیروهای «دل‌‌بخواهی» برای «مقدم» و «نیک‌مرام» / گوهرگانی تکلیف ادارات را مشخص کرد ))