?> ارسال اين مطلب به دوستان - بیعت اصل: اگر چاره‌اي براي وحدت انديشيده نشود راه همه ما به تركستان است! - کبنانیوز

ارسال اين مطلب به دوستان

(( بیعت اصل: اگر چاره‌اي براي وحدت انديشيده نشود راه همه ما به تركستان است! ))