ارسال اين مطلب به دوستان

(( جاده ای که هیچ علائم راهنمایی ندارد/پاسکاریِ راهداری و راه و شهرسازی کهگیلویه به یکدیگر!/تصاویر ))