ارسال اين مطلب به دوستان

(( منتظریان: انقلاب امروز به شفافیت نیاز دارد / تفکر شهید سلیمانی باید ترویج داده شود / مجلس دهم در رأس امور نبود / گاهی 20 نفر باید ناظر یک نماینده مجلس می‌بود / با عفونت‌ فسادهای داخلی مبارزه کنیم )) 
اگر شما نماینده مجلس بودید، به تایید اعتبارنامه تاج‌گردون رای می‌دادید؟
بله
خیر