ارسال اين مطلب به دوستان

(( دولتمردان برای معیشت مردم و اقتصاد کشور فکری کنند ))