ارسال اين مطلب به دوستان

(( اقتصاد بیمار ما باید درمان شود / فرصت برابر باید در گچساران برای همه ایجاد شود ))