گچساران و باشت
10 هکتار جنگل‌های دیل سوخت
10 هکتار جنگل‌های دیل سوخت
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۵۵