کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

تحلیلی بر چرایی پیروزی روشنفکر:

روشنفکر نماد سینه سوختگان بی سهم از مناسبات سیاسی

صیاد خردمند

7 اسفند 1398 ساعت 1:23

روشنفکر نه مانند تاجگردون رزومه‌ای پربار داشت و نه چنان موحد باتجربه، او نماد ساده محجوریت تاریخی مردمانی بود که سالها سینه سوخته بویراحمد بودند اما سهمی از مناسبات نداشتند، مردمانی که نجابت و محجوب بودن خود را از دل تاریخ به جهان امروز آورده‌اند اما همچنان با انزوا دست به گریبان‌اند.


«مهدی روشنفکر» پیروز انتخابات شد، خبری کوتاه که به باور بسیاری بدیهی تلقی می‌شد و از پیش مسجل شده بود.
نام روشنفکر در ماههای اخیر بیش از هر فرد دیگری در جغرافیای بویراحمد شنیده شد.
پدیده روشنفکر را منفی یا مثبت تلقی کنیم تفاوتی نمی‌کند او امروز دیگر از یک کاندیدای انتخاباتی به نماینده بویراحمد و دنا در مجلس تبدیل شده است.
روشنفکر ابتدا مسیر خود را از  اصول گرایی هدایت خواه جدا کرد، برای کاندیداتوری مجلس دهم اسم نویسی کرد اما در آغاز چندان جدی گرفته نشد، اما هر چه زمان گذشت بر شمار حامیانش افزوده شد. در انتخابات مجلس تا روز پایان در صحنه انتخابات حاضر بود و بعد از زارعی و هدایت خواه با رأی قابل توجهی و پدیده نوظهور انتخابات و سوم شد، بعد از انتخابات روشنفکر به رقیبی سرسخت برای مدعیان حضور در مجلس در دوره یازدهم تبدیل شده بود، در سالهای اخیر اصولگرایان طیف هدایت خواه به شدت علیه وی موضع گرفته‌اند، او را خودرأی، بدون رزومه، قومیت گرا و ضد گفتمان اصولگرایی معرفی کردند اما وی تصمیم اش را گرفته بود و عزم خود را جزم کرده و سودای مجلس داشت، روشنفکر علی رغم اینکه کاندیدای معرفی شده از طرف جبعه پایداری بود اما توانست بخشی از اصلاح طلبان را نیز به سمت خود جذب کند و همچنین سعی کرد در قالبی غیرگفتمانی، فراحزبی مسیر را ادامه دهد و همگان را دور یک میز، گردهم آورد.
برخی از منتقدان سرسخت، روشنفکر را قومیت گرا و تحرکات وی را دامن زدن به چالش‌های طایفه‌ای و منطقه‌ای می‌دانستند اما بر خلاف آنها برخی دیگر روشنفکر را ندای وحدت خطاب کردند و  آغازگر (راه سوم) یعنی نه اصولگرا و نه اصلاح طلب نامیدند.
بسیاری براین باورند موفقیت روشنفکر را باید محصول جایگیری دقیق در زمان و مکان مناسب دانست، وی در دوره‌ای خود را عرضه کرد که ماهیت گفتمان اصلاح طلبی و اصولگرایی به فرسایش رسیده است و ماهیت هویتی آنها به دلیل ناکارآمدی تحت شعاع قرار گرفته بود، در چنین زمینه‌ای امکان رشد و ظهور یک جریان فراجناحی را امکان پذیر ساخته، روشنفکر اگر چه از نظر مرزبندی‌های سیاسی در جرگه اصولگرایی به حساب می‌آید اما سابقه حمایت  وی از زارعی تا حدودی او را در میانه جریان‌های سیاسی قرار داد و تقابل اش با هدایت خواه وی را بیش از پیش از اصول گرایان جدا کرد. به زبانی ساده‌تر روشنفکر نه اصول گرا بود نه اصلاح طلب و یا هم اصول گرا بود و هم اصلاح طلب و شاید هیچکدام!!
اما ساده اندیشانه ست عوامل پیروزی روشنفکر را در این مقدمه خلاصه کرد پروژه انتخاباتی وی چیزی بیش از این بود،  برخی دیگر   پدیده روشنفکر را اعتراض انتخاباتی "حاشیه علیه متن می‌دانند"، در بویراحمد سفلی به دلیل سطوح پایین‌تر خدمات رفاهی و نبود زیرساخت های لازم و کافی در حاشیه محرومیت قرار گرفته‌اند.
نقش پیرامونی و در حاشیه بودن بویراحمد سفلی هر چه بیشتر به مهدی روشنفکر برای پیشبرد اهداف انتخاباتی‌اش کمک کرد، روشنفکر داعیه دار جنبش هویتی و قومیتی بود که بنظر می‌رسد سالهاست به فراموشی سپرده شده است و به رسمیت شناخته نمی‌شود، در ماههای اخیر روشنفکر به قهرمانی بدل شده بود که می‌خواست علیه تبعیض عصیان کند.
پروژه انتخاباتی روشنفکر را باید با مؤلفه‌های نوظهور و نوینی مانند سیاست هویت، سیاست تفاوت و جنبش‌های اجتماعی نوپدید تحلیل کنیم، در چنین فضایی هویت‌های گروهی، قومی و جریانی خواهان به رسمیت شناخته شدن‌اند.
روشنفکر نه مانند تاجگردون رزومه ای پربار داشت و نه چنان موحد باتجربه، او نماد ساده محجوریت تاریخی مردمانی بود که سالها سینه سوخته بویراحمد بودند اما سهمی از مناسبات نداشتند، مردمانی که نجابت و محجوب بودن خود را از دل تاریخ به جهان امروز آورده‌اند اما همچنان با انزوا دست به گریبان‌اند.
در میانه راه انتخاباتی روشنفکر موجی از سفلی هراسی با چاشنی شیطنت ایجاد شد اما شخصیت و خوی نرم و آرام  روشنفکر بیش از هر چیزی آن را خنثی می‌کرد و چنان که مشخص بود دست بر قضا آرای روشنفکر در بویراحمد اولیا نیز غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره بود.
اما قصه حماسه و پیروزی فردای انتخابات پایان یافت، مهدی روشنفکر و حامیان اش از اکنون باید طرحی نو دراندازند و بر محور شعار خود ندای وحدت حرکت خود را ادامه دهند، امروز روشنفکر و جریان اش به رسمیت شناخته شده است، وی در طی این مسیر باید در کنار دو نماینده با تجربه دیگر (تاجگردون و موحد) حرکت خود را آغاز کند و از حقوق فردی و اجتماعی مردم بویراحمد دفاع نمایید.
 


کد مطلب: 418237

آدرس مطلب :
http://www.kebnanews.ir/note/418237/روشنفکر-نماد-سینه-سوختگان-بی-سهم-مناسبات-سیاسی

کبنانیوز
  http://www.kebnanews.ir