کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

یادداشت سیاسی:

موحد مفتاح فتوح قفل‌های مردم کهگیلویه

28 بهمن 1398 ساعت 16:49

آری موحد آمده تا دو چند باره مفتاح فتوح تمام قفل‌های مردم خونگرم کهگیلویه باشد و راهگشای خطوط فکری. همه نام آشنای موحد را در تارک سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد و ایران خوب می‌شناسند و منش مردم داریش و صراحت و صداقتش را.


متن ارسالی: شخصیتی که مشارکت سیاسی و اجتماعی را فارغ از هیاهو و شعار، پند و اندرز پیگیری می‌نماید تا مشارکت فعال مردم در شکل گیری و تقویت جامعه و نهادهای مدنی، مفید واقع گردد. و تلاش بر آن دارد که مشارکت جویی و دیگر خواه بودن عشیره در عرصه‌های خصوصی و ایلی را با اقدامی راهبردی و استوار بر وفاق اجتماعی نهادینه نماید تا این مشارکت در عرصه‌های عمومی به حرکتی کارآمد و کنشی اجتماعی مبدل گردد.
مع الوصف توصیف شخصیت موحد عزیز است. آنکه چو نوازش باد بر گندم زار، کشیدگی موج بر امتداد ساحل و سادگی بی حصر آسمانی مرزهای شهامت و صراحت را در نوردیده است.
آری موحد آمده تا دو چند باره مفتاح فتوح تمام قفل‌های مردم خونگرم کهگیلویه باشد و راهگشای خطوط فکری. همه نام آشنای موحد را در تارک سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد و ایران خوب می‌شناسند و منش مردم داریش و صراحت و صداقتش را.
موحد عزیز القاب همه برای تو خاطره شده‌اند سناتور، شوالیه و امپراطور سیاسی ...تو ساده موحدی، همان سیاستمدار بزرگ و یار غار کهگیلویه و آبروی دیار بلادشاپور، شخصیتی فراجناح و عملگرا.
کجایند مدعیان شعار و لاف زن‌های سخن که مبدع بیمارستان، راه انداز دانشگاه و سیمان تنگ سپو و احدات پتروشیمی و مثنوی هزار من خدمت تو را ببیند. ای شناسنامه دارترین نماینده مجلس، شهریاران تازه به دوران رسیده باید بدانند سیاست مرد راه می‌خواهد مردی برای شناخت راه پر پیچ و خم جاده سیاست، کسی که به قواعد بازی سیاسی آشنا باشد و بتواند بازوی توانا و زبان برش دار مردم ایل و دیارم باشد.
موحد عزیز نیک می‌دانیم تنها با بودن تو امید دیدن ستاره بخت و اقبال برایمان ممکن می‌شود. چه زیباست اندیشدن به تو، به اندیشه والایت، به کلام شیوایت.
من مرزهای شهامتت را می‌شناسم و می‌دانم ترکش انتقادهای ناجوانمردانه تو را مصمم‌تر خواهد کرد برای همسفر بودن با مردمت و برای دوباره بودنت...می‌دانم تقیه کرده ای برای زیباترین نمایش ایمان ...
دستم را قلم می‌کنم و قلمم را از دست نمی‌گذارم، تا تو باشی در این کرانه روشن.

----------------------------------
علی رضا محمودی
----------------------------------


کد مطلب: 417970

آدرس مطلب :
http://www.kebnanews.ir/note/417970/موحد-مفتاح-فتوح-قفل-های-مردم-کهگیلویه

کبنانیوز
  http://www.kebnanews.ir