تاریخ انتشار
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۴۹
کد مطلب : ۴۱۵۰۳۹
یادداشت ارسالی:

شکرنعمت، نعمتت افزون کند

سید محمد آرامش
۸
۴
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
شکرنعمت، نعمتت افزون کند
کبنا ؛بنابه فرموده امام راحل (ره) که مجلس عصاره فضایل ملت است، نمایندگان منتخب مردم درمجلس شورای اسلامی بایست آراسته به ارزشهای واقعی وفضیلت های جامعه خود باشند. این فضایل درقالب نیک اندیشی وخیرخواهی برای همنوعان واحترام نهادن به حقوق دیگران، تجلی می‌یابد. انتظارات مردم از نماینده و وکیل خویش اگردربرگیرنده مصالح ونیازهای همگانی وخدمت رسانی‌های عام المنفعه باشد نیکو بوده وحاکی ازبلوغ فکری وپایبندی آنان به معیارهای انسانی ودینی است.
هردیاری بسته به میزان توسعه یافتگی ونیازهای خود، نماینده‌ای انتخاب می‌کند که ازبافت فرهنگی واجتماعی، کمبودها ومشکلات آن آگاهی کافی داشته باشد، تا با توانایی‌های ذاتی ومدیریتی خویش وویژگیهایی چون تعهد ورعایت تقوا، با دلسوزی وتجربه وتخصص لازم برای رفع محرومیت‌های آن منطقه تلاش نماید. لذاهرچه نماینده منتخب توانمندتر باشد واین ویژگیها دراو پررنگ‌تر، درانجام رسالتش موفق تراست.
تاچندسال پیش شهرستان‌های گچساران وباشت به دلیل کم لطفی‌های مسوولین استانی وضعف وکم فروغی مسولان محلی، درزمینه تخصیص اعتبارات عمرانی و اجرای پروژه‌های زیربنایی و اشتغالزایی، مورد بی مهری قرارمی گرفت و رکود اقتصادی وکمبودها دراین منطقه مشهود بود. لذا بسیاری از شهروندان با وجود علاقه مندی به شهرودیارخود به دلیل کمبود امکانات جلای وطن نموده ودرمناطق دیگرکشورسکونت اختیارمی کردند.
نمایندگان ادوار گذشته این دوشهرستان هم باوجود حسن نیت، به دلیل کم تجربگی ونداشتن تخصص کافی، درزمینه رفع محرومیت‌ها ورونق این مناطق، توفیق زیادی نداشتند. وبیشتراوقاتشان صرف مشغله‌های سیاسی می‌شد.
ازسال 1390 که بارویکرد واستقبال مردم «دکترغلامرضا تاجگردون» یکی ازفرزندان دلسوز وتوانمند گچساران، ازخانواده ای مؤمن، متعهد وانقلابی، آبدیده درمیدان خدمت ومدیریت، با پتانسیل تجربه وتخصص کافی، کرسی نمایندگی این مردم رادرمجلس شورای اسلامی کسب کرد، نقطه عطفی در عمران وآبادانی این منطقه به وجود آمد. دکترتاجگردون که درسپهرسیاسی/مدیریتی استان وکشور صاحب آوازه بود، به سبب تعلق خاطر وعلاقمندی به مردم وزادگاهش، باچشم پوشی ازراحت وآسایش خود، بارمسئولیت خدمت رسانی وعمران این دیار محروم را به دوش گرفت وبا تلاش وکوشش شبانه روزی وحضورمداوم دراقصا نقاط حوزه انتخابیه‌اش سنگ بنای پروژه‌های متعدد وخدمات عام المنفعه بسیاری را در این منطقه گذاشت.
فرزند خلف این دیار، با کوله باری ازدانش وتجربه، باجدیت فراوان برای آبادانی این منطقه محروم اما زرخیز، ازهیچ تلاشی فروگذارنکرد وحتی ازسلامتی خود مایه گذاشت تا گام‌های بزرگی برای توسعه این منطقه بردارد. این نماینده تلاشگروتوانا با درخشش درسطوح عالی مجلس وکشور، ریاست کمیسیون بسیارمهم «برنامه وبودجه» را درمجلس شورای اسلامی کسب کردوازپرتو آن، اعتبارات بسیاری برای عمران وآبادانی و انجام پروژه‌های ارزشمند زیربنایی و زدودن زنگار فقرومحرومیت ازحوزه انتخابیه‌اش فراهم آورد. این دستاورد با توجه به شرایط حساس مملکت وفشاراقتصادی ناشی ازتحریم های ظالمانه، توفیقی بسیاربزرگ بوده است.
باتلاش، پیگیری وحمایت های بیدریغ نماینده لایق، پروژه‌های بسیارمهمی همچون: طرح‌های متعددعمرانی شهر وروستا، پروژه‌های بزرگ ومهم راهسازی، پروژه‌ها وخدمات ارزنده درحوزه بهداشت ودرمان، احداث وبهسازی بلوارها / خیابان‌ها / میادین ومعابرشهری وروستایی، مجموعه‌های چندمنظوره باشکوه وآبرومند / سالن‌ها، پردیس‌ها ومجتمع های فرهنگی/هنری/ تفریحی/ ورزشی، پروژه‌های بزرگ خدمات ومبلمان شهری همچون احیای بافت فرسوده، گازرسانی شهر وروستاها، اصلاح شبکه فاضلاب وپسماند شهری، شبکه عظیم آبرسانی به مزارع کشاورزی، احیا، تکمیل وفعال سازی فرودگاه گچساران،... و بسیاری پروژه‌های ریز ودرشت دیگر که فرصت ذکرتمام آن‌ها دراین مجال وجود ندارد وسیما ومحتوای منطقه را دگرگون کرد.
به راستی این حجم خمات وآبادانی وپروژه های متععدد انجام گرفته ویا دردست انجام، باتوجه به این تنگنای اقتصادی، جز باهمت وحمایت یک خادم واقعی وفوق العاده چون فرزندخلف گچساران «دکتر غلامرضاتاجگردون» وعنایت نظام مقدس، توسط دیگری وبا این سرعت، شدنی بود؟ حقیقتاً...خیر.
آیاچنین رهآوردها وخدمات فوق العاده ای برای این منطقه محروم قابل تحسین نیست؟ عقل وانصاف حکم می‌کند قدر چنین خدمتگذارصالح وتوانمندی بیشتر دانسته شود و سزاست چنین فرزند دلسوز و خادمی، گرامی داشته شود وبرای ماندگاری وادامه خدمات بی نظیرش مورد قدردانی قرارگیرد، تشویق شود وحمایت گردد، تاآنچه درتوان دارد وازافکار بلندش تراوش می‌کند، برای ادامه خدمت و رفع کامل محرومیت از این منطقه وبهبود زندگی مردمش، به کاربندد. قصد این مرقومه بزرگنمایی وتملق نیست، بلکه غرض بیان حقیقت است که بعضی سعی درپوشاندن وکتمان آن دارند. ستودن فضایل وتحسین عملکردها به معنی مدح اهل قدرت وستایشگری آنان نیست و جهت یادآوری است تا قدر این فرصت وگوهر گرانبها که خداوند به مردم این منطقه عطا فرموده، دانسته شود وحداکثراستفاده ازتوان وقابلیت های این خادم پرتوان، برای آبادی این دیارصورت پذیرد. چنانکه مولاناهم اشاره فرموده است:
شکر نعمت، نعمتت افزون کند کفر، نعمت از کفت بیرون کند
خداوند به نماینده کاردان ولایق ما، سلامتی وتوفیق خمتگذاری روزافزون عطا فرماید. اگر قابلیت‌ها وعزم راسخ ایشان نبود، این میزان خدمات وکارهای بزرگ درگچساران تاسالها صورت نمی‌گرفت وبه شکل رؤیا وخیال باقی می‌ماند. به قول شاعر:
این که می‌بینم به بیداریست یارب یا به خواب خویشتن را درچنین نعمت پس از رنج وعذاب
عقل وانصاف حکم می‌کند قدر زحمات طاقت فرسای ایشان را بیشتر بدانیم و دستانش را به گرمی بفشاریم. این همه خدمات بزرگ وارزشمند انجام شده را به خاطرسیاه نمایی خودخواهان یا دلخوری ازبابت عدم اجابت درخواست‌های شخصی‌مان، نادیده نگیریم ومصالح عمومی را فدای خواست‌های شخصی نکنیم. به نفاق افکنی وتلقینات بدخواهان که نفع وخواست خودرا به منافع عموم ترجیح می‌دهند توجه نکنیم. اینان دغدغه برآورده شدن خواسته‌های شخصی خود را دارند وسعادت عمومی برایشان کم اهمیت است. پس لازم است برای تداوم سازندگی وعمران شهرودیارمان که باتلاش وهمت نماینده خوش ذوقمان آغاز شده، ازایشان حمایت کنیم تا به یاری خداوند صاحب شهر ودیاری آباد وسرآمد شویم. با کفایت وتوانمندی ایشان وتحقق ایده‌های نابی که برای رفع محرومیت‌ها در ذهن دارند وتکمیل پروژه‌های عمرانی وزیربنایی، انشاالله زمینه رشداقتصادی، رونق بازارکار ورفع مشکل اشتغال جوانانمان فراهم خواهدشد.
بارسنگین مسوولیت وتلاش زیاد، طبیعتاً خطا هم به همراه دارد. پس نماینده تلاشگر ما هم قطعاً از خطا و اشتباه مبراء نیست و نقدهایی بر عملکرد ایشان وارد است، جدای ازانتقاداتی که توسط مغرضین (به جهت سیاه نمایی وتخریب نماینده پرتلاش و جهت آلوده کردن فضای ذهنی مردم، برای رسیدن به خواسته‌های شخصی خویش که فاقد ارزش است) آن بخشی ازانتقادات که توسط خیرخواهان ومنصفین انجام می‌شود، قطعاً درقیاس با ارزش وحجم خدمات بسیارعالی نماینده محترممان، نزد مردم فهیم وقدرشناسمان قابل اغماض است.
البته بخش زیادی از نقدها هم به نوع مطالبات موکلین ازنماینده برمی‌گردد. این قسم گلایه‌ها غالباً به این سبب است که بعضی موکلین بادرنظرنگرفتن فشارروحی وجسمی زیادی که به علت مسوولیتها وکاروتلاش بسیار برنماینده وارد است، درهرفرصتی آنچنان عرصه رابرایشان تنگ می‌نمایند ومصرا خواهان انجام خواست‌های شخصی خودهستند که روح وروان ایشان آزرده می‌سازد. چنانکه گاها درجلسات، امکان نفس کشیدن هم از ایشان سلب می‌شود. این اصرار بر انجام تقاضاهای شخصی، تبعات نامطلوبی به همراه دارد، تمرکز و توجه نماینده را ازوظیفه اصلی وقانونیش دور می‌سازد، آرامش ایشان را بهم می‌ریزد ودیگرموکلین راهم دچارسوءتفاهم وآزردگی می‌کند. وظیفه نماینده مجلس برآوردن حاجات شخصی نیست. توان انجام همه آنهاراهم ندارد. زیرا اغلب این مشکلات، معضلات عمومی کشورند که دولت هم دررفع آن‌ها درمانده است.
اصراربراین خواسته‌های شخصی، سطح و ارزش مطالبات مردم را پایین می‌آورد. وشائبه قدرناشناسی راایجاد می‌کند. فضا را برای جولان خودخواهان مساعد می‌کند تا ارزش‌های جامعه رامخدوش کنند وسازنفاق بین مردم ونمایندگان خدومشان راکوک کنند وبه زعم خویش شرایط انتخابات را به سود خودتغییر دهند و مردم را ازخدمات نماینده محبوبشان محروم سازند. شایسته ترآنست که مردم عزیزوقدرشناس ما با آگاهی به شرایط وبی توجهی به القائات خودپسندان، اجازه ندهند صمیمیت وعلاقمندی دوطرفه بین مردم و نماینده محبوبشان خدشه دارشود. وهمچون گذشته، با مشارکت بالا ازنماینده وخادم واقعی خود، دکتر تاجگردون حمایت کنند تا شهر و دیارمان در سایه همدلی وبا تلاش‌های قابل تحسین ایشان به دیاری آباد وسرآمد وبرخورداراز همه امکانات مبدل شود. انشاالله.
بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا درمبند ای هوشیار
ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچکار
آنچه دیدی برقرار خود نماند وین چه بینی هم نماند برقرار
نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار
-------------------------------------
سید محمد آرامش
-------------------------------------
نام شما

آدرس ايميل شما

بابویی
Iran, Islamic Republic of
والا این پروژه هایی که ذکر کردی فقط روی کاغذه و البته روی لبان تاجگردون.دیگه کسی فریب این حرفهارونمیخوره.تاجگردون بای بای
محمد
Iran, Islamic Republic of
همین باعث شده کشوربه این حال وروزبیفتدمگرمسبب گرانی بنزین تاج گردون نبودن مگرازوزیران دولت دفاع نکردندمگرمدافع اصلی برجام نبودند
سادات
Iran, Islamic Republic of
این متن راشخص دیگری نوشته به اسم ایشان نویسنده منتشر شده
kdlh
Iran, Islamic Republic of
سلام
اقای تاجگردون مگر کا ریگری هم دارند .بپرسید در ادارات استان چند نفر بواسطه ایشان بدون رعایت ضوابط و قانون استخدام شده اند .
رضا
Iran, Islamic Republic of
اره واقعا شکر نعمتت افزون کند اینقدر شکر کردیم که برجام رفت هوا،بنزین رو کردن ۳۰۰۰تومن و اینهمه جوان.
Iran, Islamic Republic of
خود شیرینی هم حدی داره
Iran, Islamic Republic of
انتخاب دوباره تاجگردون مثل انتخاب دوباره روحانی میشه.مردم بیچاره میشن
حبيب
Iran, Islamic Republic of
دست مريزاد-درود برسردار سازندگي گچساران دكترتاجگردون
خواص باور نکردنی انار

خواص باور نکردنی انار

«انار» سرشار از ویتامین‌ها است. املاح معدنی مورد نیاز بدن را تأمین و تأثیرات بسیار زیادی ...
آنفولانزای h1n1 چه علائمی دارد و چرا باید از آنفولانزای خوکی ترسید؟

آنفولانزای h1n1 چه علائمی دارد و چرا باید از آنفولانزای خوکی ترسید؟

آنفلوانزای H۱N۱ یک بیماری بسیار مسری است و یکی از چندین ویروس آنفولانزای است. انتقال ...
پاسخ نماینده مجلس به فرمانده سابق سپاه درباره اعتراضات بنزینی

پاسخ نماینده مجلس به فرمانده سابق سپاه درباره اعتراضات بنزینی

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس به سخنان سردار جعفری، فرمانده سابق سپاه در انتقاد از دولت ...