تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۷
کد مطلب : ۴۱۰۸۸۶
یادداشت

دیروز بر سر قشقایی ها کلاه گذاشتند، اما این بار کلاه دو گوشی و عزت

محمد رضا عوض پور
۱۳
۲
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
دیروز بر سر قشقایی ها کلاه گذاشتند، اما این بار کلاه دو گوشی و عزت
کبنا ؛نزدیک به چهار سال قبل، همچون دوره های گذشته باز هم قشقایی ها مهم شدند. جایی که از عزت ما تراول ۲۰ هزارتایی خرج نمودند تا کسی به مجلس برود که قرار بود حداقل ما را نیز ببیند و هم سنگ دیگران شویم. اما هنگامی که پله شدیم و از سر کولمان بالا رفتند باز هم همچون گذشته فراموش شدیم.
قشقایی در جامعه مدنی امروز نه خود را نژاد برتر دانست نه ادعای منیت و تکبر کرد. فقط خواست حال که بخشی از جامعه استان می باشد، در معادلات اجتماعی، استفاده از مسئولیت ها، استخدامی ها و مشاغل جوانان و نخبگانش دیده شود. به اندازه سایر اقوام استان.
وقتی شنیدم قرار است همایشی در گچساران تحت عنوان تنوع قومی برگزار شود، ترجیح دادم نروم چرا که پنداشتم باز هم قرار است بر سرمان کلاه بگذارند. چند ساعتی از برنامه نگذشته بود که اخبار برنامه، تصاویر افراد، متولیان و برگزار کنندگان و سخنرانی خسرو خان طاهری را مشاهده و گوش نمودم.
هر چند دل خوشی از فضای موجود نداشتم اما برایم مسجل گشت که این بار نوع کلاهی که بر سرمان رفته متفاوت است. این بار به خوبی حرف دل هزاران قشقایی در برنامه زده شد، عزت زیادی به ایلمان توسط افرادی داده شد که برگزار کننده برنامه بودند.
جوانان که منصب دولتی دارند، نه به قدرت وصلند  و نه خواسته نامشروعی دارند. وقتی پیگیر اهداف برگزار کنندگان شدم، به محکمی پی بردم که احساس درستی داشته و صرفا این همایش برای وحدت اقوام است. وحدتی که سال ها فقط برای اهداف انتخاباتی و دیگر مطامع به کار گرفته شد. اما این بار فقط برای اتحاد واقعی و برگرداندن عزت قشقایی.
-------------------------
محمد رضا عوض پور
-------------------------
نام شما

آدرس ايميل شما

پناهی دشتموری
Iran, Islamic Republic of
درسته که خواسته های به حق قشقاییهاازجمله بیکاری وعدم استفاده ازمتخصصان این قوم ازتاجگردون به رغم حمایت اصلاحطلبان ترکزبان برآورده نشد ولی نبایداین کارنادرست تاجگردون به پای اقوام نوشته شود.کم نیستندتعدادترکهایی که قومگراهستندوچه بسااگرجای نماینده بودندبدترکارمیکردند.به یادبیاوریم شورای شهراول راکه تمام گچساران راشاکی کردوهمان قومگرایی باعث شدکه دیگرترک جماعت رنگ اکثریت نبیند.به خاطرداشته باشیم که درادوارگذشته تعدادی ازقومگرایان ترکزبان اصولگرافقط کاندیدهمزبانشان رااصلح دانستندوبه اشخاصی مثل خورشیدی فولادی رای دادندواینباراصلاحطلبان ترک به بهانه قومگرایی تاجگردون به فکرآوردن یک کاندیدترکزبان وارداتی ازپایتخت گرفته اند.قومگرایی درهمه اقوام کم وبیش وجودداردوهمواره اصل شایسته سالاری فدای قوم سالاری شده است که نتیجه اش بدبختی مردم بوده است.هروقت ملاک انتخابمان شرط اصلح وشایستگی باشدبایدانتظارپیشرفت وترقی داشته باشیم وتازمانی که عده ای سودجوی قدرت طلب بابازی قومگرایی واردعرصه انتخابات شوندرنگ رفاه وپیشرفت رانخواهیم دید.نویسنده فقط قشقایی رامتضررازاوضاع کنونی دانسته درحالی که شرایط بویراحمدگرمسیربسیاربدتربوده است وباوی هم به جزبستگان وحلقه پیمانکاران ونزدیکان تاجگردون خیری ازآن ندیده اندوشاکی ترازبقیه هستند.منطقی باشیم ودرگفتارونوشتارمان مظلوم نمایی نکنیم وخودراتنهامتضرراین داستان ندانیم.طیف زیادی ازترکهاثابت کرده اندکه برایشان فقط کاندیدترک رای داده اند وهمین علت شکستهای متوالی وبه حاشیه رفتن ترکهادراموراجرایی شده است.بیاییم وطرزفکرمان رابامنطق منطبق کنیم وبعدازدیگران انتقادکنیم.اول طرزفکرخودمان رااصلاح کنیم.
پناهی دشتموری
Iran, Islamic Republic of
درسته که خواسته های به حق قشقاییهاازجمله بیکاری وعدم استفاده ازمتخصصان این قوم ازتاجگردون به رغم حمایت اصلاحطلبان ترکزبان برآورده نشد ولی نبایداین کارنادرست تاجگردون به پای اقوام نوشته شود.کم نیستندتعدادترکهایی که قومگراهستندوچه بسااگرجای نماینده بودندبدترکارمیکردند.به یادبیاوریم شورای شهراول راکه تمام گچساران راشاکی کردوهمان قومگرایی باعث شدکه دیگرترک جماعت رنگ اکثریت نبیند.به خاطرداشته باشیم که درادوارگذشته تعدادی ازقومگرایان ترکزبان اصولگرافقط کاندیدهمزبانشان رااصلح دانستندوبه اشخاصی مثل خورشیدی فولادی رای دادندواینباراصلاحطلبان ترک به بهانه قومگرایی تاجگردون به فکرآوردن یک کاندیدترکزبان وارداتی ازپایتخت گرفته اند.قومگرایی درهمه اقوام کم وبیش وجودداردوهمواره اصل شایسته سالاری فدای قوم سالاری شده است که نتیجه اش بدبختی مردم بوده است.هروقت ملاک انتخابمان شرط اصلح وشایستگی باشدبایدانتظارپیشرفت وترقی داشته باشیم وتازمانی که عده ای سودجوی قدرت طلب بابازی قومگرایی واردعرصه انتخابات شوندرنگ رفاه وپیشرفت رانخواهیم دید.نویسنده فقط قشقایی رامتضررازاوضاع کنونی دانسته درحالی که شرایط بویراحمدگرمسیربسیاربدتربوده است وباوی هم به جزبستگان وحلقه پیمانکاران ونزدیکان تاجگردون خیری ازآن ندیده اندوشاکی ترازبقیه هستند.منطقی باشیم ودرگفتارونوشتارمان مظلوم نمایی نکنیم وخودراتنهامتضرراین داستان ندانیم.طیف زیادی ازترکهاثابت کرده اندکه برایشان فقط کاندیدترک رای داده اند وهمین علت شکستهای متوالی وبه حاشیه رفتن ترکهادراموراجرایی شده است.بیاییم وطرزفکرمان رابامنطق منطبق کنیم وبعدازدیگران انتقادکنیم.اول طرزفکرخودمان رااصلاح کنیم.
Iran, Islamic Republic of
چه نوشتی برای خودت نگو دشتموری نیستی .دشتمو ر مو
خلیفه رشیدی
Iran, Islamic Republic of
ضمن احترام به نظر نویسنده محترم ،اما بدان برادر فقط اقای تاجگردن است که میتواند باعث رونق گچساران و باشت شود باور کن که خودش پیروز میدان است ،و فریب تبلیغات توخالی افرادی که به دنبال پست و مقام برای خودشان هستند رانخورید،انها دلسوز فرزندان گچساران نیستند.
علی
Germany
بیش از ۶۰۰ کیلومتر با گچساران فاصله دارم . با توجه به اینکه گچسارانی هستم همواره اخبار مربوط به منطقه را پیگیر هستم . همسایه ای دارم که اتفاقا ترک قشقایی و از بزرگان این قوم و قبل از انقلاب سالهای سال از طرف رژیم گذشته تبعید بود . یکی دوساعتی در کنار هم بودیم . به من گفت کاش کاش منطقه چهارتا نماینده مثل تاجگردون میداشت و خیلی موارد دیگر که ما مناطق محروم عامل اشای محرومیتمان خودمان هستیم . هرکسی یک توانایی داشت همه تلاش میکنند که به هرشکل ممکن او را ناک اوت کنند . حال در جمعی که تحت عنوان اهل قلم در گچساران برگزار شد و نام برنامه شان اتحاد اقوام بود ، معتقدم در این جلسه اتفاقا پر رنگ ترین بحث قوم و قومیت گرایی مطرح شد و هدف این جلسه هم چیری جز حمله به تاجگردون نبود . مگر بیکاری جوانان و ... فقط بین بویراحمد گرمسیر و ترکها است ؟ آنهایی که وستی برآتش دارند بروند اماری از شرکت نفت از نطر قومیت بگیرند خواهید دید که تعداد شاغلان شرکت نفت از قومیت ترکها و بویراحمد گرمسیر بیش از سایر اقوام هست . این کارها درست نیست عاملین این برنامه هم کسانی بودن که خواسته هایی داشتند که شاید بعضیشون منطقی ولی خیلی از این حواسته ها یا نادرست بود یا هم غیر عملی . شما برگزار کنندگان جلسه به فگر شهرتان نبوده بلکه بفکر منافع شخصی خود بوده اید. حالا بفرمایبد متحد شوید و نمتینده مودد نظرتان را بفرستید مجلس .
Iran, Islamic Republic of
آقای خسرو قشقایی پسرت رفت شستا؟
ترک باوی بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
انشالله این دفعه با حمایت قاطع همه گروهها دکتر تاجگردون برنده بلامنازع انتخاباته و اینده ی بسیار خوبی در انتظار گچساران و جوانانه
ضد تاجگردون
Romania
خدایی من عمرا به تاجگردون رای نمیدم و مخالفش هستم اما یک سوال از نویسنده محترم که نمیدونم واقعا قشقایی هستند یا از بانیان اون نشست دارم .
آقای دکتر استوار معاون منابع انسانی و پشتبانی دانشگاه علوم پزشکی شدند در بهترین شرایط و قدرت این معاونت به اندازه ده تا مدیر کل در استان بود . خداوکیلی دکتر استوار که ۲۰۰ تا تیرو جلو چشممش طرفداران زارع و حاج عدل و بقیه باوی ها گذاشتند سر کار آید عرضه داشت دو تا بچه ترک بیکار قشقایی را بزار نگهبان ؟ برادر جان.
ضذ
Iran, Islamic Republic of
دوست عزیز ترکها همیشه ثابت کرده اند. راندارن یکدور شوراشدن درگچساران براهمه ثابت شد که قابل اعتماد نیست والاغیر
مهدی
Iran, Islamic Republic of
هشت سال دویدم هیچی گرم نیومد بجز کپی گرفتن برای این و اون بیکارم دیگه خسته شدم این دوره با تمام وجود با ایل بزرگ قشقایی هستم تاج خداحافظ من رفتم حلالم کن
عشق است تاجگردون
Iran, Islamic Republic of
من فرزند قشقایی ام و گچساران وطن و زادگاه هم است ، بدور از هر نگاه غرض ورزانه میبینم که تاجگردون تنها کسی است که درد جامعه و مشکلات و نیاز های موکلین خود را میبیند و میداند و میتواند به سرانجام برساند ، و کسی است که در وکالت خویش کوتاهی نکرده و در برابر خدا و مردم آسوده است
انتخابش کردیم و همراهش بودیم و هستیم ، توسعه و رشد شکوفایی منطقه مان و آرامش فرزندانمان با انتخاب مجدد دکتر پر تلاش و توانمند میسر میشود
آرمین یا رب العالمین
Iran, Islamic Republic of
مطهمآ باشید که آقای تاجگردون سیاست. ببینم یک نفر از بچه های خود و فامیلش سر کارند نه فقط دختران فامیل در منطقه گچساران و شهر های حومه مشغول کار هستند بقیه برادران در تهران پستهای کلیدی وزرترتخانه ها را در دست وارند آقای تاجگردون این بار مردم دیگر.واین را هم بگویم ... شتر درخواب بیند پنبه دانه
لیشتر
Iran, Islamic Republic of
تاجگردون مردی ازجنس فولادومی ماندبرای همیشه ان شالله
پای روانگردان در پرونده قتل ميترا استاد باز شد

پای روانگردان در پرونده قتل ميترا استاد باز شد

کارشناس اسلحه عنوان مي‌کند 9گلوله شليک شده است. بنده درخواست کردم اين مساله در هيات کارشناسي ...
ایران و عربستان؛ وقت مصالحه رسیده است؟

ایران و عربستان؛ وقت مصالحه رسیده است؟

 طرح چهار ماده‌ای ماکرون، هنوز به نتیجه نرسیده، اما شواهد و قراین نشان می‌دهد که احتمال ...
واکنش‌ها به حکم ۵ سال زندان حسین فریدون

واکنش‌ها به حکم ۵ سال زندان حسین فریدون

پرونده دیگری که ممکن است مورد توجه قوه قضائیه باشد، پرونده مهدی جهانگیری برادر اسحاق ...