کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

یادداشت سیاسی |

دهبانی پور و پاسداشت رکن چهارم دموکراسی

امین عسکری‌پور

19 خرداد 1398 ساعت 0:53

اینکه آیا این مدیر توانمند حوزه‌ی فرهنگ و هنر می‌تواند رقیبی جدی برای حریفانی مدعی چون حاج سید محمد موحد و مهندس عدل هاشمی باشد، یا، نه، باید منتظر تحولات آینده‌ی کهگیلویه و بالاخص چشم به راه تصمیمات پیشگامان اصلاحات کهگیلویه‌ی بزرگ باشیم ....


متن ارسالی: این روزها خبر استعفای مدیرانی که در اندیشه حضور در انتخابات مجلس هستند بیش از گذشته به گوش می‌رسد.
یکی از این مدیران دکتر رضا دهبانی پور مدیرکل مستعفی فرهنگ و ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد و عضو هیئت علمی دانشگاه می‌باشد که از مدتها پیش بحث کاندیداتوری وی مطرح بوده است..
 البته تا رسمیت یافتن حضورها زمان زیادی باقی هست و هنوز جبهه بندیها و آرایش سیاسی جناح‌ها نمایان نیست و خیلی نمی‌توان در مورد قطعی بودن این مدیر کل به عنوان گزینه اصلاح طلبان کهگیلویه بزرگ با قاطعیت سخن گفت، اما می‌توان مدعی شد که یکی از برجسته‌ترین گزینه‌های اصلاح طلبان که می‌تواند با اقبال عمومی جامعه روبرو شود، دکتر دهبانی پور است.
ایشان طبق نظر خیلی از اصحاب فرهنگ وهنر یکی از موفقترین مدیران استان کهگیلویه و بویراحمد در سالهای اخیر بوده است. حوزه‌ای که یکی از دشوارترین حوزه‌های مدیریتی محسوب می‌گردد، وهمواره آبستن جنجالهای سیاسی و فرهنگی واجتماعی بوده است. و از آنجاییکه کار فرهنگی از حساسیت بالایی برخوردار است و گروههای سیاسی و قومیتی و نهادهای مرجع، همیشه بر این حوزه بیش از هر حوزه دیگری دقت نظر دارند، لذا همواره یکی از بی ثبات‌ترین و چالش برانگیز ترین مدیریت‌ها، مدیریت فرهنگ وارشاد اسلامی بوده است. دکتر دهبانی پور در این کرسی بارها شاهد انتقادها و حملات تیز مخالفین قرارگرفته است. ولی درنهایت، چهره‌ی مدیری قابل قبول همگان، مسلط برحوزه‌ی فرهنگ وهنر، بهره مند از متانت وپختگی سیاسی ودارای روحیه‌ی برخورد دار از تسامح وتساهل در برابر منتقدین راازخود به یادگار گذاشته است.
 دوره‌ی مدیریت دهبانی پور عصر طلایی رسانه‌های استان بوده است. رشدرسانه ها ومجوزدادن به کتب ونشریات ونقدهای تیزوتند خبرنگاران هرازچند گاهی تابالاترین سطوح مدیریتی استان را هدف قرارگرفته‌اند. وبارها لنزدوربین رسانه هادردورترین مناطق استان واقعیت‌هایی اززندگی محرومان را به نمایش گذاشته‌اند که سبب نگرانی بالاترین مقامات کشور و واکنش وزرای دولت را به همراه داشته است.
 آزادی رسانه‌ها و مطبوعات که محصول سعه صدر مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بیراحمد بوده، گرچه سبب نگرانی‌های برخی مدیران نظام ودولت رابه همراه داشته واز آن به سیاهنمایی تعبیر نموده‌اند، اما بی گمان اکثریت مردم استان واهل فرهنگ وهنر آن را نشانه‌ی، شهامت مدیریتی، دهبانی پور می‌دانند که هرگز ازبیان حقایق وپرده برداشتن ازواقعییت های زندگی مردم محروم استان بیمی به دل نداشته است.
 پس از توجه دهبانی پور وارج گذاشتن به رسانه‌ها ومطبوعات آزاد، به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بایدگفت دردوره‌ی مدیریتی این مدیر کل وعضو هیئت علمی دانشگاه بیش از هر زمان دیگری به خرده فرهنگها توجه گردید. به تعبیری دیگر پلورالیسم فرهنگی یاچندگانگی فرهنگی بیش از گذشته به چشم آمده است.
به همه‌ی قومییت ها، با سلیقه‌ها و آداب رسوم متفاوت اجازه داده شد تا جشنواره‌های هنری و فرهنگی و سمینارها ی خویش را به نمایش بگذارند و هرگزدرمقوله‌ی فرهنگ مرکزگرایی ویاتوجه صرف به مناطقی خاص مدنظرنبوده است، بلکه درجای جای این استان وازشهرهای گچساران ودهدشت گرفته تا دورترین نقاط استان، شاهد جشنواره‌های متعدد فرهنگی_ هنری درسالهای اخیر بوده‌ایم. امروزه به واسطه‌ی اجرای ده ها برنامه‌ی متنوع فرهنگی درنقاط مختلف استان، ایشان به عنوان مدیری لایق وشایسته وبه عنوان چهره‌ای شناخته شده برای همه‌ی استان و به ویژه مردم کهگیلویه‌ی بزرگ معرفی شده است.
 وهم اکنون که حرف وحدیثهایی مبنی بر حضورایشان در انتخابات آینده‌ی مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد، بیش ازپیش نگاه‌ها به او معطوف خواهد بود. اینکه آیا این مدیر توانمند حوزه‌ی فرهنگ و هنر می‌تواند رقیبی جدی برای حریفانی مدعی چون حاج سید محمد موحد و مهندس عدل هاشمی باشد، یا، نه، باید منتظر تحولات آینده‌ی کهگیلویه و بالاخص چشم به راه تصمیمات پیشگامان اصلاحات کهگیلویه‌ی بزرگ باشیم ....

-----------------------------------------
امین عسکری پور- دیشموک


کد مطلب: 410201

آدرس مطلب :
http://www.kebnanews.ir/note/410201/دهبانی-پور-پاسداشت-رکن-چهارم-دموکراسی

کبنانیوز
  http://www.kebnanews.ir