تاریخ انتشار
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳
کد مطلب : ۴۰۷۲۲۵
یادداشت سیاسی

این تذهب یا استاد (نقدی بر آقای فیاض بخش)

امیرمحبی فر
۲۴
۱
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
این تذهب یا استاد (نقدی بر آقای فیاض بخش)
کبنا ؛متن ارسالی: توافق برجامی یا میثاق نامه کذایی که گروهی خود خوانده از یک طیف سیاسی انجام داده بودند، طی چند سال گذشته مستمسکی برای آقای فیاض بخش شده تا به همراه طرح چند مطلب انحرافی دیگر آن موضوع را در محافل رسانه ای تکرار نماید و بعضی رقبا را به خاطر نقض مفاد آن سرزنش و محکوم کند. این قضیه سبب شد که در خصوص شخص آقای فیاض بخش واین میثاق نامه یک واکاوی مختصری صورت بگیرد.
 توافق نامه یا میثاق نامه مورد بحث میان اعضا، به صرف مطرح کردن خود و نوعی تبلیغات زود هنگام بوده و هیچ وجه قانونی و الزام آوری نداشته که اگر یکی از آن خارج شود باید مورد شماتت قرار گیرد. مسلماً از این گروه خود خوانده و نه مردم خواسته بیش از این انتظار نمی‌رفت که به پیمان خود وفادار نمانند. پیمانی که ناظر بی طرف بر آن نظارت نکند و ضمانت اجرایی نداشته باشد قطعاً جز این نمی‌توانست سرنوشتی داشته باشد. چراکه
 اولاً: سناریویی بود که کار گردان اصلی که خود هم یکی از بازی کنان صحنه آن بود آگرچه قصد داشت فقط کارگردانی کند ولی خود درحین بازیگری در صحنه نمایش، زود دستش رو می‌شود و از مدیریت و کارگردانی خارج گردیده و به عنوان رقیب با سایر اعضاء به رقابت می‌پردازد.
ثانیاً: امضا کنندگان پیمان نامه از همان ابتدا واقف بودن که توسط کار گران به بازی گرفته شده وصرفاً نقش بازی می‌کنند. به همین دلیل تا زمانی باید ایفای نقش می‌کردند که کارگردان صلاح می‌دانست.
ثالثاً: گوینده محترم که خود را هماهنگ کنند ه اعضاء و در عین حال مدعی کاندیدا توری معرفی می‌کرد به عنوان مأمور ویژه کارگردان صحنه، برای خریدن زمان ایفای نقش می‌کرد تا کارگردان از برزخ تأئید صلاحیت خارج شود و در صورت عبور ایشان از آن فیلتر یک مرتبه صحنه را به نفع کارگردان تزیین و ترتیب دهد و اگر قادر به عبور نشود، مانند دوره اسبق بخت آزمایی کرده و از ماترک کارگران به نفع خود مقداری آرا، نه به امید قبولی بلکه صرفاً برای کسب و جاهت و حضوردر جایگاهای اداری دیگر جمع کند.
 رابعاً: کار گردان واقعی فیلم میثاق نامه چنان مردم کهگیلویه را بی اراده و مسلوب الا ختیار تلقی کرده بود که گویا ایشان هیچ اراده و تصمیمی ندارند تا وی از برزخ خود خارج شود، فرمایشی بفرماید و مردم ادای وظیفه نمایند. همچنانکه از آن طرف میثاق نامه کهگیلویه را با محوریت خود تنظیم و امضاء نموده و در جلسات آن شرکت می‌کند اما از این طرف به مردم می‌گوید که قصد کاندیداتوری ندارد، فقط می‌خواهد تآییدیه خود را بگیرد اما در روز موعود در حوزه تهران وشمیرانات خود را نامزد نمود ه تا هم رقبا وهم شورای نگهبان را دور بزند و به اصطلاح همه را غافلگیر کند.
خامساً: کارگردان محترم فیلم نامه بر جامی و دستیار نه چندان باهوش او از دو عامل مهم غافل بودند: یکی دست کم گرفتن رقیب همسوی خود، چون او را دست کم گرفته وساده وتابع الصلاح تلقی کرده بودند، غافل از اینکه وی در مکتب آنها پرورش یافته و در فن و فوت ایشان شاگرد زرنگی بوده و دانش آموخته قابلی شده و دست آنها را خوانده و به موفع به آنها رودست خواهد زد. دوم بی اعتنایی به مردم بصیر و نجیب کهگیلویه، غافل از اینکه این مردم نمی‌گذارند از نجابت و اعتماد آنها کسانی سوء استفاده کنند که خود بزرگشان کرده‌اند و لذا به موقع تصمیم صحیح را گرفته و دست کار گردان و دستیار آینده ننگر او را در حنا خواهند گذاشت.
همچنین آقای فیاض بخش در بخشی از بیانات خود گفته‌اند که باید اهل علم و شخصیتهای علمی دانشگاهی به صحنه انتخابات بیایند این حرف معقول و ممدوحی است. اما به نظر می‌رسد خود گوینده در عمل پایبنده به این حرف نیست و به محتوای آن توجه ندارد و یا اینکه داشته و فقط بیشتر به جنبه تبلیغی او نظر دارد. زیرا ایشان در ادامه صحبت‌هایشان گفته است که آقای موحد قصد دارد وارد صحنه انتخابات شود و قطعاً قصدشان از بیان این جمله نوعی تبلیغ و بسترسازی برای وی است. گرچه مشارالیه در 5 دوره متوالی از دو حوزه کهگیلویه و بهبهان وارد مجلس شدند و قطعاً تجاربی خوبی از مجلس دارند و در زمان خودش منشاء خدماتی هم بوده‌اند و شاید در آن شرایط زمانی بهترین بوده که اعتماد مردم را جلب کرده است، اما تیپ شخصیتی ایشان با معیاراعلامی آقای فیاض بخش اصلاً مطابقت ندارد. زیرا نه تحصیلات آکارمیک دارند و نه مدارج علمی و نه متخصص درعلوم جدیده وفنی می‌باشد و حتی ادبیات و رفتار و معاشرت ایشان یک ادبیات و رفتار و معاشرت کا ملاً سنتی است ونه علمی و آکادمیک. به وضوح این خصایص با معیار مطروحه همخوانی ندارد. پس طرح این معیاردر قیاس با آن تبلیغ و عملکرد از دو حال خارج نیست یا گوینده منظورشان این بوده که علی الرغم این معیار ایشان می‌خواهد وارد صحنه شود و زیرکانه عدم واجدیت صلاحیت علمی ایشان را مطرح می‌کند و در کنار آن برای خودشان با داشتن عنوان هیئت علمی دانشگاه بستر را فراهم می‌نماید. یا اینکه مانند دوره گذشته عجولانه سناریوی جدیدی را طراحی کرده وبا تبلیغات زود هنگام ناشیانه خودزنی می‌کنند. در هر صورت گذر زمان همه چیز را روشن خواهد کرد. اما بهتر این است با دقت بیشتر و با عنایت به بصیرت مردم وشناخت عمیقی که از مسائل دارند طوری صحبت شود که بار دیگراز حول، از چاله به چاه نیفتند. گرچه آقای موحد خود می‌داند که دوره ایشان دیگر به سر آمده ومطالبات امروز مانند سالهای دوران نمایندگی ایشان نیست و قطعاً از توان وی خارج است ونباید آن خاطرات شیرین را که حد اقل در ذهن بخشی از مردم از ایشان مانده با ناکارآمدی این دوره تلخ کند.
 ایشان در بخش دیگری از سخنان کاملاً مخشوش ومتناقض خود قدرت، ثروت وقومیت را سه مؤلفه مؤثر و تعیین کننده در انتخابات بیان کرده است. به نظر می‌رسد تئوری آقای فیاض بخش نه تنها با مبانی انقلاب همخوانی ندارد بلکه کاملاً در تقابل با آن قرار گرفته و ترویج و تبلیغ این چنینی و تکرار آن در جلسات مختلف مشروعیت بخشیدن ونوعی نهادینه کردن آن است. در حالیکه انتخابات در طول چهل ساله انقلاب حد اقل در کهگیلویه مخصوصاً درمقوله قومیت خلاف گفته ایشان را نشلن می‌دهد. زیرا در دوره اول و سوم آقای بهرام تاجگردون و در دوره دوم آفای نجفی رعنانی به مجلس راه پیدا می‌کند که هیچ کدام کهگیلویه‌ای نیستند و دومی اصلاً بومی استان نیست ودر چهار دوره دیگر آقای موحد اکثریت آراء را آوردند که گرچه امثال آقای فیاض بخش تلاش دارند موففیت آن را به بخش ثلاث کهگیلویه در مقابل بخش مرکزی و چرام نسبت بدهند اما حقیقت این است که علت اقبال مردم کهگیلویه به آقای موحد در چهار دوره متوالی مخصوصاً دوره‌های اول و دوم، معرفی و حمایت جدی و بی چون و چرای روحانی برجسته و ذی نفوذ منطقه، جناب آقای تقوی بوده است و ایمان و اعتماد مردم کهگیلویه به ایشان و روحانیت و ارزشهای انقلاب بود که سبب پیروزی این جریان به صورت مکرر گردید نه مسئله قومیت. میزان آرای وی در بخشهای مرکزی شهر دهدشت وشهرستان چرام تأییدی بر این مدعی است و به هیچ وجه عنصر قومیت در آن سرنوشت ساز نبوده است. در دو دوره قبولی آقای بزرگواری که نقطه مقابل آقای موحد از نظر منطقه‌ای وقومی بوده است باز هم اتفاق نظر مردم کهگیلویه بر اساس همان جریان فکری و تداوم همان خط اصول گرایی در منطقه کهگیلویه بوده است. در دوره اخیر که سردار هاشمی پور کاندیدای پیروز بودند، از نظر جغرافیایی وقومی خارج از منطقه ثلاث بوده و باز هم جریان فکری بر نتیجه انتخابات حاکم است و نه قومیت. آراء قاطع و قابل توجه آقای برگواری در شهرستان بهمئی از منطقه ثلاث وآرای غالب هاشمی پور در بخش دیشموک وآرای بالا وتقریباً برابر وی با رقیب منطقه‌ای خود در سایر شهرها وبخشهای منطقه ثلاث، موید این ادعا است و قطعاً علت اصلی شکست کاندیدای رقیب از دست دادن پشتوانه فکری ایشان و آقای تقوی و پشت کردن به ایشان و روی آوردن به مسائل منطقه‌ای و قومی بوده است. همه این مستندات قوی نشان می‌دهد که عنصر قومیت در انتخابات کهگیلویه تعیین کننده نبوده و فکر و اندیشه بوده که سرنوشت انتخابات را رقم زده است. رجوع به آراء مردم کهگیلویه مخصوصاً در دوره گذشته و پراکندگی آن در کل مناطق کهگیلویه بهترین خط بطلان بر نظریه آقای فیاض بخش در تاثیر عنصر قومیت است. متأسفانه آقای فیاض بخش علی الرغم ادعای ایشان مبتنی بر سیاسی بودن و قرار گرفتن در طیف اصول گرا که خود را متعهد بر تبلیغ ارزشهای انقلاب می‌دانند، نمی‌دانم چه اصراری بر موضوعی دارد که در تفابل با ارزشهای انقلاب است. ایشان یا شناخت درستی از کهگیلویه و نجات و بلوغ فکری مردم آن ندارد و یا اینکه تعمداً با این شیوه تبلیغ قصد دگرگونی و تغییر نگرش مردم و تغییر ارزش‌ها را دارد. این گونه عملکرد هم اتهام و توهین به مردم کهگیلویه است و هم ضدیت با آرمانهای انقلاب و جریان اصوگرایی و انقلابی گری است. البته تکیه و تأکید بر عنصر قومیت برای آقای فیاض بخش که جز به خود و رسیدن به موقعیت، به چیز دیگری نمی‌اندیشد، چیز تازه‌ای نیست در طول 16 ساله نمایندگی آقای موحد در کهگیلویه ایشان مبلغ قومیت گرایی در آن جریان بودنده وسعی کرده خود را نماینده ایل بزرگ طیبی به جریانهای سیاسی معرفی کند و به همین خاطر هیچ وقت این حرکت به مذاق مردم شریف این ایل خوش نیامد وبه ایشان روی خوش نشان نداده‌اند. وقتی ایشان به شرط اعطاء مسئولیت با آقای بزرگواری همراه شد، بعد از انتخابات و واگذاری مسئولیت دانشگاه آزاد دهدشت، با تکیه برهمین برداشت نادرست در همان سال اول وسوسه شد و نتوانست خود را حفظ کند و با استفاده از موقعیت پیش آمده بر اساس رد صلاحیت کاندیداهای مطرح در دو جریان اصولگرا واصلاح طلب علم قومیت را برافراشت و با انتصاب خود به بخش ثلاث خارج از جریانات فکری موجود، منویات خود را آشکار وشعار دو قطبی شدن منطقه را بر اساس بخش ثلاث و بخش بویراحمدی کهگیلویه برای اولین باربعد از انقلاب برای رسیدن به کرسی مجلس سر دادند و در گرداگرد تبلیغات انتخابات آن را شعله ور کرده و وحدت کهگیلویه بزرگ را در معرض خطر قراردادند. اما هوشیاری جمعیت معظم و فرهیخته بخشهای ثلاث و بویراحمد این فتنه راخاموش و خنثی نمود. بر اساس شنیدها از محافل دانشگاهی در یاسوج اشتهای زاید الوصف وی برای تصاحب موقعیت اجرایی خارج از رویه علمی دانشگاهی، سبب گردیده ایشان بحث قومیت را در قالب شعار دهدشتی یاسوجی در دانشگاه ترویج وتشدید نموده و حساسیت به وجود آورده است و همین حساسیت را به جریان جمنا در استان انتقال داده و جوّ رقابت دهدشتی یاسوجی این جریان فکری را تهدید به فروپاشی می‌کند. علی الرغم اینکه در سالهای متمادی گذشته نیروهای جریان انقلاب در کنارهم، بدون توجه به مسائل قومیتی و جغرافیایی فعالیت داشته و در شکستها و پیروزیها در کنار هم بوده‌اند و با صمیمیت و همدلی با محوریت مسائل فکری و ارزشی مخلصانه در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور پیدا می‌کردند. بنابراین آقای فیاض بخش باید بداند شعار قومیت گرایی نه تنها با مبانی انقلابی و ارزشی ما سازگاری ندارد بلکه صراحتاً در قرآن سرزنش شده و جزء تفکرات پوسیده جاهلیت معرفی شده است. (سوره تکاثر) و با رویه علمی و دانشگاهی که ایشان مدعی آن است هم تناسبی ندارد و هیچ وقت اهل علم بر طبل قومیت نکوبیده‌اند و شخصیتهای علمی را به خاطر نظریات علمی‌شان ستوده و تحسین کرده‌اند نه بر اساس نژاد و قومیتشان. و در قرآن واسلام هم ارزش و معیار میان انسانها ایمان و تقوی ذکر شده است نه قومیت. لذا از باب «فذکران الذکرتنفع المؤمنین» می گویم این تذهب یا استاد.
در مقاله بعدی دو عنصر دیگر (ثروت وقدرت) را به نقد خواهیم گذاشت.
پایان
 -------------------------------
امیرمحبی فر
-------------------------------
 
نام شما

آدرس ايميل شما

یاسوجی
Iran, Islamic Republic of
نویسنده ی مطلب می تونست نوشته خودش رو به عنوان کتاب، چاپ کنه نه این که به عنوان مقاله وقت مردم رو بگیره. سایت محترم کبنا هم اصول رو رعایت کنه و هر قصه حسین کرد رو در سایتش درج نکنه
شاکر
Iran, Islamic Republic of
بیکاری حضرت عباسی خلاصه اینوشتی ..اینطوری مردم نصف شم نیخونن
حامی سابق عدل
Iran, Islamic Republic of
خدایی خوت دونی چه نوشتیی. مردم هیچ وقت فکر نیکردن موحد تایید صلاحیت وابو به همین خاطر طرف عدل رفتن. مطمعن بو سال آینده موحد با اختلاف پیروز ویبو. عدل هر خونه ای که ایره قول کار و اشتغال میداد.پس کو کار کو اشتغال.مطمعن بو سال آینده نصف این رای رو هم نیاره
بی طرف
Iran, Islamic Republic of
جناب محبی فر هنوز در اون اندازه ای نیستی که بخواهی دکتر فیاض بخش را نقد کنی مگر عدل برای خودت ومرتضایی
دهدشت
Iran, Islamic Republic of
حالا ما کار نداریم ولی انصافا اقای محبی فقط چرت نوشتی اولا شما کجای این چند نفر بودید که میثاق نامه نوشتند خب فیاض بخش که حضور که میگه اونم قسم جلاله خورده بودند که عمل کنند اگه نماینده ات قضیه میثاق نامه را بهت گفت بدون که کسی که به قسم جلاله اش در امامزاده میر سالار. بدون با اون میثاق نامه هم عمل نمیکرد و شما باید یه طوری دفاع کنید دوما جنابعالی. که بخوای با دکتر فیاض بخش مناظره و یا ایشان را نقد کنی و قطعا ایشان جواب شما را نخواهد داد چون باعث بزرگی شما خواهد شد جناب کبنا نیوز لطفا کامنتها را کامل بذار اگه شما هم .......
جمعی از اسانید بهمیی
Iran, Islamic Republic of
دکتر فیاض بخش از سرامدان واساتید برجسته که علم وادب توامان دارد ایشان درسیاست بسیار بصیر وهوشمنداست
این خزعبلات چی سر هم کردید .
لنده
Iran, Islamic Republic of
جناب محبی فر نماینده محترمی که اینقدر کورکورانه حامیش شدی و ازایشان گوی سبقت رااز دیگران ربودید چه تحصیلات آکادمیکی دارند؟؟؟حتما به تالیفات نماینده مینازید که برهمگان واضح است وانشاءالله درجوابیه خدمتتان عرض خواهد شد.
همکلاسی
Iran, Islamic Republic of
درود فراوان بر امیر محبی عزیز
Iran, Islamic Republic of
اينكه از كسي.انتظارداشته باشيم به يك بماندعين سادگيست شكي در آن نيست اما آقاي محبي شمابعنوان يك معلم اينهمه مداحي را چگونه توجيه ميكنيد؟
ساده تَر زندگي گن تا آزاده تَر باشي
تقی
Iran, Islamic Republic of
اولا آکادمیک نه آکارمیک
دوما نجفی رهنانی نه نجفی رعنانی
سوما اینقدر صغری و کبری کردی و مفروضات ذهنی به هم بافتی که یک اصل مسلم مثل روز روشن را که هر بی سواد سیاسی در کهگیلویه می داند نفی کنی که انتخابات در کهگیلویه بر مبنای قومیت نیست و بر مبنای فکری ( یعنی همان خطوط سیاسی مرکزی کشور ) می باشد .
عزبز ارجمند زیاد نمی خواهد حساب و کتاب کنی از هر ننه صغری که در کهگیلویه بپرسی مثل روز روشن است که اصل مهم انتخابات ( هر انتخاباتی ) در کهگیلویه قومیت است . حالا مدح و ذم قومیت خود بحث دیگری است .
Iran, Islamic Republic of
آفرین بر نویسنده و اما جناب فیاض بخش سلام علیکم ............ دانشجوی روانشناسی واحد یاسسوج
ممبی بهمئی
Iran, Islamic Republic of
آقای محبی فر عزیز انگار در استان کهگیلویه و بویر احمد و ایران تشریف نداری!!! و گرنه شورای نگهبان هم این امر را تایید کرده بخصوص آن بعد ثروت را و بعد قومیت هم در استان ما اظهرمن شمس است وبعد قدرت هم خود به خود به دنبال آن دو بعد خواهد آمد...به خصوص انتخابات دوره گذشته کهگیلویه بعد ثروت کار خودش را کرد که مردم شریف کهگیلویه خود گواه صادقند در ضمن شما به انتخاب های دوره اول تا سوم اشاره کردید عزیزم دوره های فعلی به خصوص از دوره قبلی مورد بحث است
جمنت
Iran, Islamic Republic of
نمایندگان کهگیلویه
اقای بهرام تاجگردون لیسانس زیست شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
اقای نجفی سوم راهنمایی
اقای موحد سوم راهنمایی
اقای بزرگواری سوم راهنمایی
اقای هاشمی پور ششم ابتدایی
Iran, Islamic Republic of
دمت گرم خرزو
کهگیلویه
Iran, Islamic Republic of
امیر جان
خودتم الکی داری بر طبل توخالی عدل میکوبی
والله قسم مطمئنم . معنی و مفهوم خیلی از کلمات مندرج در این متن را نمی داند ولی نماینده کهگیلویه بزرگ با دهها هزار تحصیلکرده و نخبه تراز اول کشوری ست
خدا میدونه این نابخشودنی ست که همچون هاشمی و بزرگواری و موحد نماینده این خطه نخبه پرور باشند
کیست که نداند کل داشته های علمی این اشخاص در حد یک لیسانسیه تمام عیار
خدایی انصاف ب خرج دهید . مردم کم کنید
ببینید وضع گچساران را و مقایسه کنید با قبل از تاجگردون که همچون جعفری نماینده بودند.الان چه انقلابی شده قبلا چه منجلابی بوده!
یا حق
ورزشکار
Iran, Islamic Republic of
استادمحبی پیمانکاری مناقصه اداره ورزش تا کجا بردی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
من کاری به متن ندارم اما از جوابا پیداست فقط نوشتی نویسنده
Iran, Islamic Republic of
میشه بگید تحصیلات چیه بله مهندسی مکانیک بهبهان خداییش اگر ایشون مهندس مکانیک هست بیاد فقط و فقط یک معادله ساده درجه اول را حل کنه یا اصلا میتونه اسم دروس مهندسی مکانیک . یا اسم تالیفات خودش را ...
همشهر
Iran, Islamic Republic of
با سلام
والا بخدا الکی جناب فیاض بخش را دارید بزرگ می کنید
اصولی را رعایت می کند و اصلاحی را انجام می دهد
کاش سری به دانشگاه ازاد یاسوج می زدید و با دانشجویانش صحبتی می کردید تا واقعی اقای فیاض بخش برای همه روشن می شد
کاش میشد .را در دانشگاه ازاد یاسوج می کردند
خواهشا دیگه در مورد ایشان چیزی ننویسید.
من دانشجوی ایشان
بهمئی
Romania
درود استاد محبی فر عزیز کامل رسا و بجا فرمودی ..
Romania
گردش کن
Iran, Islamic Republic of
مطالب تحلیلی خوب و گویا بود.موفق باشید
Iran, Islamic Republic of
خخخخخخ باز هم دنا باز هم مطالب خخخخ
احمد
Iran, Islamic Republic of
مطالب خیلی بچه گانه بوده و بنظر می رسد دارای سواد زیرسیکل داشته که این مطالب را نوشته واقعا که خودت و مسخره کردی با این نوشته هات . وبرای سایت کبنا هم باید تاسف خورد که هر مطلب را انتشار می کنه
راز 3 دختر کنجکاو در کلبه وحشت انزلی

راز 3 دختر کنجکاو در کلبه وحشت انزلی

حرف هایی که درباره این کلبه وحشت گفته می شود بسیار دور از ذهن است اما طبق نظر بسیاری ...
فقدان نگاه ملی در صداوسیما

فقدان نگاه ملی در صداوسیما

هر فرد یا نهادی در این شرایط اگر مردم را تحریک کند و به اختلافات فرق و مذاهب اسلامی دامن ...
مستقل به میدان می‌آییم

مستقل به میدان می‌آییم

اگر برای همه 12 کرسی وارد بحث شویم و ائتلاف کنیم درست است ولی وقتی یک یا سه کرسی را کنار ...