تاریخ انتشار
سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۵
کد مطلب : ۴۰۱۷۳۷
متن ارسالی

آقای پاکدل؛ دلتان را پاک کنید

۴۷
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
آقای پاکدل؛ دلتان را پاک کنید
کبنا ؛متن ارسالی

بعد از انتشار مطلب غلامرضا پاکدل با عنوان «در طرح‌های عمرانی هم عملکرد خارق العاده‌ای وجود نداشته است!؛ نگران نبود آقای تاجگردون نباشید/«بلاک باد مخالف من» عادی شده»[کلیک کنید] یکی از مخاطبان به او پاسخی داده که از نظر خوانندگان می‌گذرد؛

 دکتر علی شریعتی: خدایا به علمای مامسئولیت٬ به عوام ما علم٬ به روشنفکران ما ایمان٬ به متعصبین ما فهم٬ به خفتگان مابیداری٬ به نویسندگان ما تعهد٬ به فرقه‌های ما وحدت٬ (به حسودان شفا٬ به خودبینان انصاف٬ به فحاشان ادب)٬ به مردم ماخودآگاهی٬ فداکاری ... و عزت ببخش.
 چه زیباست اگر برای اصلاح و بهبود همه شرایط جامعه دست به قلم ببریم و گام درسرزمین سوخته‌ی سیاست بگذاریم بدون اینکه به کسی توهین٬ کسی راتحقیرویا با آبروی کسی بازی کنیم و آنقدرخودبین نباشیم که به همه کس وهمه چیزازبالانگاه کنیم.
 انسان‌ها ازبدوآفرینش دچاراختلاف نظرسلیقه و در ادامه اختلاف در دین٬ مذهب وغیره بوده‌اند گاهی حتی یک انسان واحدهم درخوداختلاف می‌بیند.
آنجاکه عقلش دریک سو واحساسش در جهت دیگر حرکت می‌کند که گاه ممکن است عقل براحساس حاکم و یا احساس برعقل چیره شود وآن انسان بایدخیلی کامل ٬پخته و توانا باشد که بتواند با کنترل احساسات تصمیم عاقلانه‌ای بگیرد به قول شاعران باعقل تصمیم بگیروباعشق زندگی کن، اما این آرزویی محال ازسیاست ورهروان سیاست بیش نیست.
جناب آقای پاکدل جنابعالی درمطلبی ازتیتر (تاج گردون درمحاصره منتقدان) انتقاد زیادی کرده‌اید بخصوص اصل وکل مطلب به جز 2 خط آن را طبق نگارشتان به خودتان ربط داده‌اید!! با تمام احترامی که برای جنابعالی وهرمنتقد و قلم به دستی قایل هستم بایدبگویم دراین گفتارشما یک خودشیفتگی محضی دیده می‌شود.
اگرمطلب رامجددا مروربفرمایید متوجه خواهید شد نام شما بعد از چندین نفر و گروه آورده شده است ولی بخشی ازموضوع جنابعالی می‌باشید.
 ابتدا ازشما بسیارگله مندم که نویسنده رابه توهین کردن متهم نموده‌اید، لطفاً یک جمله درآن متن بیاورید که به شخص یا گروه و جناحی توهین شده باشد.
 دوم چشم بسته و بدون شناخت ودرنظرگرفتن اخلاق و وجدان فرموده‌اید فرصت‌ها را متملقینی امثال نگارنده این مطلب به دست می‌آورند (منظورتان اینجانب) انشاالله روزی ونزدیک به انتخابات با دلیل ومدرک به شما نشان می‌دهم که من بزرگترین ضربه راهم به‌صورت اتفاقی وهم مواردی مهم به خاطرحمایت ازدکترتاج گردون خورده‌ام.
 چون اگرمدیریک اداره ومجموعه همفکرتاج گردون باشد دربدنه آن ممکن است تاج گردون مخالفان زیادی داشته باشد وحتی عزت نفس من به‌قدری است که علی رغم سالها درگیری با این موضوع دربرابر خداوندبه دکترتاج گردون نگفته‌ام وخودم با اتکا واتکال به خداوند پیگیررفع مشکلاتم هستم واگرضروری دیدم به عنوان یک موکل بدون انتظاربی جا به اومراجعه خواهم کرد و ازاوکمک خواهم خواست.
 حتی چندسال پیش قراربودکاری برای پسرخواهرم انجام بدهد آن کارصورت نگرفت وحتی یکباربه خاطر اصراومراجعه زیاد که ازنظرمن زیبنده نبودتاج گردون به اوگفته بودکار هرکس راانجام بدهم کارتوراانجام نمی‌دهم!!
 که من این گفته تاج گردون رابه خاطر عصبانیت لحظه‌ای واشتباه پسرخواهرم می دانم که نبایدهرجایی وهرزمانی وارد صحبت بایک نماینده شد که این هم ازجوانی است.
درادامه با ادبیات چاله میدانی من رابه چاپلوسی متهم کرده‌اید که واقعاً درشان جنابعالی به عنوان یک مدیربا تجربه ونفربرترریاضیات درسطح استان نبود واز این بابت واقعاً متاسفم  با توجه به توضیح  قبلی دیگرتوضیح نمی‌دهم.
 چون چاپلوسی مختص انسانهای ضعیف ٬دارای کمبود شخصیت و...است کهشان من فراترازاین حرف‌ها وتصورات بیمارشماست.
پس اگرمقایسه بفرمایید خواهید پذیرفت که جنابعالی توهین کرده وازنزاکت خارج شده‌اید نه من. اما در رابطه بازحمات نمایندگان قبلی کسی منکرخدمات هیچکدام ازآنهانیست ولی درقیاس با آنها من وهمه کارشناسان ومردم فهیم گچساران وباشت تاج گردون رابسیارموفق تروتوانمندترمی بینیم.
 چون نماینده‌ای ازدیل گازرسانی به آنجا راغیرممکن می‌دانست ولی تاج گردون این کارراکرد. نماینده دیگرگازرسانی به باباکلان را پرهزینه و فاقد توجیه اقتصادی می‌دانستند تا جایی که گفته بودند اگرساکنان باباکلان رادرگچساران اسکان دهیم کم هزینه ترخواهد بود.
ولی تاج گردون باهزینه 14 برابرحد معمول به آنجاهم گازرسانی کرد حق آبه گچساران ازسدکوثررا قبل وبعد ازتاج گردون مقایسه وخواهش می‌کنم درمطلب بعدی اتان بیاورید.
مصرانه ازشما می‌خواهم حالا که ازاعداد وارقام سخن می گویید بنویسید قبل ازتاج گردون اعتبارات استان به نسبت کشورچقدربود والان چقدرهست واعتبارات گچساران به نسبت اعتبارات استان قبل ازتاج گردون چقدربوده والان چقدراست.
 لطفابنویسید حق گچساران ازدرآمدهای نفتی قبل ازتاج گردون چقدربوده الان چقدر می‌باشد؟ اگرشما این‌ها رابه قلم آوردید به شهامتتان نمره 20 خواهم داد.
 به طرحها وپروژه ها اشاره فرموده‌اید برای شمامثال می‌زنم ومی دانید طرح فرودگاه بین المللی حضرت امام ره ومتروتهران قبل ازانقلاب پیش بینی شده بود اما درجمهوری اسلامی اجراوبه بهره برداری رسیدند.
مطالعه وپیشنهاد یک طرح وتصویب آن ارزشمنداست امامهمترتامین اعتباروبه سرانجام رساندن آن است که بیشترو مهم‌ترین طرحهایی که شما به آن اشاره کردید توسط تاج گردون تکمیل شدند.
 جنابعالی که ازاعداد وارقام صحبت می‌کنید بفرمایید بودجه ودرآمد کشوردرآن سالهاچقدروچگونه بود والان با این شدت تحربمهاچکونه است؟!
 زحمات مهندس جشن سازهمیشه قابل تقدیربوده وهست اما او را قسم بدهید برای استخدامهای سفارشی ازطرف نمایندگان قبل از تاج‌گردون چقدر زیر فشاربود وچه تعداد ازاین طریق استخدام شدند وشما ودوستانتان که الان مدافع جوانان ومخالف پارتی بازی شده‌اید چشم خودرا بستید وسکوت کردید؟
 حالا دم از عدالت می‌زنید؟ به مردم بگویید قبلاً مدیران نفتی چه اختیاراتی داشتند و باقیمت نفت بین 100 تا 150 دلارچقدربرای خدمات دهی بخصوص درامر ورزش دستشان بازبود و پس از تحریمها چقدر محدودیت اعمال و اجر اشده و چه بخشنامه‌های دست و پا گیری صادرشده است.
 شما با اتاق فکرتان ازنا آگاهی مردم ازبعضی مسایل می‌خواهید سواستفاده کنید ومرتب اقدام به فرافکنی وجوسازی واغراق دربعضی ازمسایل می‌نمایید.
وقتی شما اقرارمی کنید من ضمنی بعضی حرفهای مخالفان ومنتقدان تاج گردون را درنوشته ام پذیرفته‌ام نشان ازاین است که من متعصبانه وکورکورانه حرف نمی‌زنم امامیگویم شما اغراق وبزرگنمایی می‌کنید.
اگرتاج گردون به عنوان یک نماینده نتواند چند نفررابه کاربگمارد که نماینده نیست اگرتاج گردون نتوانددرشهرخودش چند مدیر را انتصاب کند چگونه می‌خواهد درپایتخت ومجلس شورای اسلامی ازحق موکلانش ودیارش دفاع کند؟!
 قبلاگفته بازهم می گویم این موضوع بسیارعادی است که برخی ازنزدیکان یک مسئول یا نماینده اموراداری وکاری اش بهتروبیشترپیش برود مرحوم مهدوی کنی که مسیولیت دانشگاه امام صادق (ع) را به عهده داشتند بیشتر امور و مناصبش به عهده فرزندان٬ داماد ودیگرنزدیکانش بوده وهست اوکه به استاداخلاق معروف بود.
جنابعالی ادعا کرده‌اید 10 برابرتاج گردون درصورت نمایندگی کارآیی دارید که خودتان هم می دانید این یک بلوف بیشترنیست وهیچگاه تجربه مدیریت دریک محدوده کوچک را با نمایندگی مجلس مقایسه نکنید.
همین که شمابه نفوذ دکترتاج گردون درکشور و بین مسیولین اذعان دارید کافیست بیشتر از این دراین رابطه وادعای شما صحبت نمی‌کنم چون هم توهین به شعورمردم است وهم نگرانم بیشتردچارتوهم و ذوق زدگی شوید.
 هرچند با توجه به اینکه 2 سال دیگرتاج گردون نماینده هستند نیازی به فعالیت رسانه‌ای نمی‌دیدم اما مصلحت بود بازهم روشنگری نسبی صورت بگیرد تا مجال رابه فرصت طلبان ندهیم ونگذاریم مردم فدایی و قربانی خودخواهی وجاه طلبی کسانی شوند که با چهره‌ای آراسته و مزین به عدالت خواهی به اهداف شوم خود برسند.
 انشاالله....
 
نام شما

آدرس ايميل شما

زرین کشاورز
United States
درودبدشما ...وقلم تواناتون....همیشه کلامی که سرشار ازادب ونزاکت باشد تاثیرگذارخواهد بود....قلمی که با وقاحت برکاغذ بچرخد فقط نگارنده راتخریب خواهد کرد وبه حق نوشتید‌.اقای پاکدل .دل خود راپاک کن
زرین کشاورز
United States
می دانم اگر
قضاوت نادرستی در مورد کسی بکنم،
دنیا تمام تلاشش را می کند تا
مرا در شرایط او قرار دهد تا
به من ثابت کند
در تاریکی، همه ی ما شبیه یکدیگریم
وحید
Netherlands
به نظرمن آقای پاکدل درخصوص معرفی نویسنده کاملا درست میگه رسانه باید شفاف سازی کند و له ویاعلیه کسی بی مورد جبهه نباید گرفت چونکه بنده هرچه دقت کردم اسم نویسنده نبوده واین مغایراصول حرفه ای خبررسانی میباشد.
نفتی
Iran, Islamic Republic of
کسی که تو سه سال چندبرابرِ ۶سالِ تاجگردون کار کرده مطمئن باش نماینده باشه ۱۰ برابرش کار میکنه . نگران نباش جناب دلواپس
حمید
Iran, Islamic Republic of
مطمئن باش این تعریف و تمجیدهای بیخودی از نماینده باعث نمیشه پسرخواهرتو ببره سرِکار . خودتو زیاد خسته نکن داداش
حسین
Iran, Islamic Republic of
همینکه حرف های پاکدل باعث شد کمی تکون بخورید کافیه . ظلم ماندنی نیست برادر ...
کاطیفونی
Iran, Islamic Republic of
همه این فتنه ها زیر سر قلندری است.کارش حاشیه سازی است .جو را ملتهب مبکنه و....
Iran, Islamic Republic of
قلندری خانمشو گذاشن تو دندانپزشکی فلکه سه راهی فقط به خاطر این تعریف و تمجید ها از نماینده
جوان
Iran, Islamic Republic of
آقای پاکدل دست از تشنج بردارید.بگذارید خادم مردم کار خودشان را انجام دهند.تو تهران نشستی و برای اینجا خط و نشان می کشی.این چند سال کجا بودی برادر؟موقع انتخابات دلسوز مردم شده اید.تاج گردون اسطوره مردم است با این بادهای ضعیف تخریب نمی شود.
بیشتر خودت را تخریب نکن.میتوانستی راههای بهتری پیدا کنی.
محمد
Iran, Islamic Republic of
بی تردید مهندس پاکدل بهترین گزینه برا نمایندگی مردم گچساران و باشت در مجلس است .
Iran, Islamic Republic of
اگر نویسنده مشخصات میداد مردم بهتر قضاوت میکردن
گچسارانی
Iran, Islamic Republic of
تاجگردون کارت تمومه دیگه سال۹۸ سال۹۴ نیست .
حیدری
Iran, Islamic Republic of
مهدوی کنی هم اگه فامیل های خودش را آورده کارش درست نبوده. چرا بقیه ویژگی های خوب مهدوی کنی را نمی بینید که خیلی باهاش فاصله دارید.
فرهاد
Iran, Islamic Republic of
خیلی خیلی مغرضانه نوشتید. ادعاهایتان کاملا بی اساسه
آزادی
Iran, Islamic Republic of
نویسنده حتمامیخواد. ایمان محمدپورخوب بشه بعد خودشومعرفی کنه ضمناصدهامقاله بااسم مستعار ومخاطب تنهاروی سایت گذاشتن چرافقط روی این یکی حساس شدین شماافرادی هستین که فقط دنبال بهانه میگردیدنوشته هایک واقعیت هست یانه؟ یعنی شماعقلتونونمیتونیدبه کاربیاندازید کهنوشته چقدرصحت داره دنبال اسم میگردین مثل اینکه خیلی براتون. کرده نویسنده به شماتفهیم کرده بدون کمترین دریافت امتیازی ازتاج گردون وروی دلیوزی برای مردم مطلب مینویسه یکباردیگه مطلب دکترشریعتی روابتدای متن بخونیدویک آمین بگین شایدشامل حالتون شدوازاین. شدین فعلامخالفین تاج گردون کامنتهاتونوبزارین طرفدارهاش تادوسال دیگه استراحتن درودبرقلندری
گل آقا
Iran, Islamic Republic of
مطلب بییاردقیق کارشناسی وقانع کننده بودواقعاچقدرمنطقی بوده که جوابی براکسی نمیادکامنت نویسهایادنبال اسم نویسنده می گردن یاهیچ حرفی درجواب ندارندوخط خطی می کننددرودبراین قلم درود چه می کنه این نویسنده
عزیزم در خبر رسانی یک اصل هست که نویسنده نام ونام خانوادگی خود را درج کند این شهامت میخواد که نویسنده ندارد
میعاد
Iran, Islamic Republic of
. که بی اسم هستی
عزیز من این حق طبیعی مخاطبه که بدونه نویسنده است با تعصب نقد کنه
باوی
Iran, Islamic Republic of
شمااکه نوشتین اگر نویسنده مشخصات میدادمردم بهترقصاوت میکردندآخه اسم میخوادکلمات روعوض کنه یامعجزه کنه مطلب روبخون خدایی قصاوت کن حالایاحسن نوشته یاحسین
ترک
Iran, Islamic Republic of
درود بر مهندس پاکدل عزیز. اینجا که باید نویسنده عکس خودش را بزنه اومده عکس شما را زده. این یعنی ما دست هامون بالاست. تسلیم تسلیم هستیم
آقا
United Arab Emirates
جناب ترک که نوستیدنویسنده به جای خودش عکس پاکدل روزده این کارسایت هست تحلیلهاوتشخیصهاتون هم همینطوره راستی چرافقط به این مطلب بی نام گیردادین همیشه مطلب ازطرف مخاطبین روسایت میزارن ولی این مثل اینکه خیلی اذیتتون کرده
محمدی
Iran, Islamic Republic of
نویسنده معلومه چرا اسمشو نمیگه برادر بخاطر اینکه سریع معلوم میشه در عوض این چاپلوسی چه امتیازی از دکتر!! تاجگردون گرفته... نگارنده محترم به نظر میرسه معنی فرافکنی و جوسازی و اغراق رو نمیدونه این همه روشنگری و.مقایسه با اسم و ارقام رو این کلمات معنی کردین...
باوی
Iran, Islamic Republic of
فکر کنم الان به تاجگردون بگین پسر برادرتون رو بزاره سرکار… درود بر مهندس پاکدل به افشا گریتون ادامه بدید همه شهر. شده انگار دیگه کسی غیر از اونها نیست.....
دانشجو
United Arab Emirates
آقای پاکدل درسته قبل ازتاج گردون تعدادبسیارزیادی به سفارش سیدقدرت درشرکت نفت مشغول به کارشدندچراآن موقع ازسیدقدرت انتقادنکردیدوتاالان هیچ حرفی ازآن استخدامهانزده اید؟
همشهری
United Arab Emirates
دررابطه باپیشنهادنویسندهذوادعای پاکدل ومانورروی اعدادوارقام اگرمهندس پاکدل بااعدادبه سوالات نویسنده پاسخ دادندیک امتیازدرغیراینصورت شکست بزرگی برای پاکدل خواهدبود
گچساران
Iran, Islamic Republic of
متاسفم دیگه فایده نداره بخواین دوباره مردمو گول بزنین.مردم آگاه تر از این حرفا هستن. ضمنا فقط چهار تا مدیر نبوده که.
Iran, Islamic Republic of
این وصله ها به مهندس پاکدل نمیچسبه،چندتا کلمه را جابجا بکنی که نشد شرح
محمد
United Arab Emirates
سکوت نشانه شکست شماست عجب مطلبی جواب بده پاکدل چرازمان حسینی . درآوردی؟
دکتر.
Iran, Islamic Republic of
اخه تورا خدا چرا اگه .چرا رو نمیکنه ازبس زهر چشم خوردیم توهر محفل میریم حرف مدرکو میزننن ماهم سرمونو میندازیم پایین اگه نداره هم مردونه بگه ندارم تا ماراحت بشیم
استاددانشگاه
Iran, Islamic Republic of
من خودم به تاجگردون راب دادم ولی واقعا.باشه
تاجی
United Arab Emirates
دوره قبل هم خیلی. میکردین. شکست خوردین
اسدي از باشت
Iran, Islamic Republic of
درود بر اقاي پاكدل. تاجگردون خداحافظ
خان لیشتر
Iran, Islamic Republic of
تاحگردون وجودش درمجلس خودیه وزنه است..ه با آن استخدام های فامیلی که راه انداخته بودی
اسدي از باشت
Iran, Islamic Republic of
درود بر اقاي پاكدل. تاجگردون خداحافظ
باوی
Iran, Islamic Republic of
دروووودبرمهندس پاکدل شجاع.....حرفای مهندس پاکدل عین واقعیته...ماهمه پشت مهندس هستیم
نفتی
Iran, Islamic Republic of
پاکدل . را بر همگان ثابت کرد
خخخخ
خدا با ماست
Iran, Islamic Republic of
در مورد تاج همین بس که شهری را به دست . ودیگر دوستانش سپرده است.
مطلع
Iran, Islamic Republic of
امثال پاکدل ماموریت دارند تاجگردون .ا جاده برای انها که احساس می کنند .زیر سوال رفته باز شود
تاجگردون مانع بزرگی است در برابر انان که دستشان از منابع گچساران کوتاه شده و باید به هر نحو ممکن علارغم گل سرسبد بودن نمایندگان مجلس، زمین زده شود
Iran, Islamic Republic of
برو عمو .حرفایی که پاکدل زده بود کاملا درست بود
ehsan
Iran, Islamic Republic of
قابل توجه رابیین هود گچساران
عدالت
United Arab Emirates
بنده خداجواب پاکدل رابامنطق وتحلیل درست داده شماچون حرفی نداریدمیگین امتیازگرفته .ی کرده اصلاامتیازدنیاروازتاج گردون گرفته پاکدل جواب سوالهاشوبده چرانسبت به اون همه. سیدقدرت واکنش نشان ندادچون خودش مدیربودبراش صرف نمیکرد چرااونوقت ازعدالت وپارتی بازی حرف نمیزدضمناجواب نویسنده هم راجع به مقداراعتبارات درگذشته وحال بدهید
لیشتر
Iran, Islamic Republic of
اقای. برو مرقومه های مهندس پاکدل روبخون که گفته همه دوره ها پارتی بازی بوده ولی تاجگردون این پارتی بازی رو ب.این .و برا تاجگردون نذاشته وبه نوعی حرف های مهندس روتاییدکرده که تاجگردون براعده ای خاص کارمیکنه وچطوری مدیرا رو عوض میکنه وتوکارشون دخالت میکنه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
ده برابر خیلی خنده داره!!!!!!!!!همه کارایی تو رو توی نفت دیدن بسه دیگه
جواد
Iran, Islamic Republic of
اقای... پسر خواهرش نرفته سر کار حتما خودش هم به خاطر پست و مقام به تاجگردون گفته و روش را نگرفته نمیدونم چرا داره از.حمایت میکنه، اینم از اوضاع شهرمون فکر کنم شما اصلا تو گچ زندگی نمیکنی اوضاع از این بدتر هم ممکنه ، با لطف خدا و مردم این. را سر . حق ستادنی است مطمعن باشید انسانهای فهیمی مثل پاکدل که واقعا دل پاکی دارند ایشون را سر . اقای.و امثالهم دست و پای اخرتان را بزنید. اوردید که خودتون داخش غرق میشوید @ پاکدل رجایی دیگر است که به جز خدمت برای مردم چیزی ندارد@
Iran, Islamic Republic of
. خودپندارند درک واقعیت وحمایت بدون چشمداشت ازتاج گردون برای. قابل هضم نیست
استقلال
Iran, Islamic Republic of
میگم کامنتهاتون مثل دوره قبله مینوشتیدخداحافظ تاج مردم. ودیدیدچه جورمردم آگاه شدندشماکه. نداریدیک کامنت بااسم خودتون بزارین واقع.بگینپاکدل چندبرابرتاج کرده اینطوربوددودوره قبل کاندیداوانتخاب میشدکه هه هه نگفتین پاکدا چراازایتخدامهای زمان ییدقدرت چبزی نمیگین قبل وزمان مپیریت خودتون هم بوده آمارهم دارید.ت داریداعلام کنیددرمطلب بعدی اتون
کارهایی که با دزدیده یا گم شدن پلاک خودرو باید انجام دهید

کارهایی که با دزدیده یا گم شدن پلاک خودرو باید انجام دهید

اگر پلاک خودرو و اتومبیل شما گم یا دزدیده شد باید سریعا اقدام به دریافت پلاک مجدد بکنید....
آموزش کنترل مصرف اینترنت گوشی موبایل

آموزش کنترل مصرف اینترنت گوشی موبایل

اگر شما نیز جزو کاربرانی هستید که از پرداخت هزینه‌های گزاف برای قبض موبایل و تمام شدن ...
نجات دادن فردی که قصد خودکشی کردن را دارد

نجات دادن فردی که قصد خودکشی کردن را دارد

عملکرد صحیح موجب نجات شخص از خودکشی شده و عملکرد غلط حتی می تواند فرد را در این تصمیم ...