تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۷
کد مطلب : ۴۰۱۳۴۲
یادداشت ارسالی:

کارنامه‌ی استاندار و نمایندگان غیرقابل دفاع است

متن ارسالی
۱۳
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کارنامه‌ی استاندار و نمایندگان غیرقابل دفاع است
کبنا ؛متن ارسالی

۱=عملکرد سیاسی و اجتماعی نمایندگان دولت تدبیر و امید  در استان و شخص آقای استاندار در این مدت کاری غیرقابل دفاع و خلاف انتظار بوده است و این روند تاکنون نگرانی و ناخرسندی اکثر اصلاح طلبان وحامیان دولت تدبیروامید دراستان رافراهم آورده است.
انتظارمعقول ازآقای استاندراین بودکه دراستان اهداف وبرنامه های سیاسی، اجتماعی دولت تدبیر و امید رادنبال کند و با اقشار مردم و فعالان سیاسی که در دو دور پیش تلاش‌ها نموده اند و آقای روحانی را حمایت کرده‌اند تعامل و رایزنی داشته باشد و نیز در کارها و تصمیمات خویش باصاحب نظران استان مشاوره نمایدو با یک تعامل سازنده و پرهیز از خود رایی کارها را به پیش ببرد. اما چنین نشد و چنین نکرد.
آقای استانداربایدمی دانست که وظیفه اصلی‌اش ایجادآرامش اجتماعی وتلاش درجهت خرسندی واقبال مردم وپیش بردن برنامه‌های دولت برمبنای خواست مردم وایجادتعادل وتوازن منطقه ای وپاسخگویی معقول به خواستهاونیازهاست، اما هرگز در این راستا کاری از آقای احمدی دیده نشدوراه خردوتعامل وشنیدن صدای مردم رادرپیش نگرفت انگارآقای استاندارفکرمی کندکه خودوتیم همراهش برای تشخیص وانجام امورکافی است وبه نظراهالی این استان نیازی ندارد.
 آقای احمدی درمدتی که به این استان پانهاده است خودرا عقل کل انگاشته و درها را به روی مردم و اهل نقد و نظر بسته و حتی ازکار بدنه استانداری وحال وروزمردم بی خبرنشسته و تنها به نمایندگی ایلام
درآینده دل بسته وفضای سیاسی استان را سردوبی رونق و بی انگیزه کرده است.
به نظرمی رسدکه ریشه اصلی ناسازگاری آقای استاندار با اصلاح طلبان حامی دولت، به منش شخصیتی وگرایش اصول گرایی اوبرمی گرددوبدین دلیل انگیزه ای برای همدلی و همنوایی با اصلاح طلبان ندارد و به این نکته توجه ندارند که روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و جایگاه خود استاندار حاصل تلاش وحمایت اصلاح طلبان بوده است.
پایان دادن شتاب زده وبدون دلیل به مأموریت نیروهای اصلاح طلب دراستانداری وفرمانداریها وبرخوردبابعضی نیروهای شاخص اصلاحات وروی کارآوردن مدیران بعضااصول گرا (رئیس دانشگاه یاسوج) وآنهاکه دردولت احمدی نژاد مدیریت داشتند و چهره هایی باکارنامه سیاسیِ چرخشی وناپایداردرجریان اصلاحات، نشان ازاین واقعیت آشکاردارد.
۲=ادامه روش آقای احمدی وتیم همراهش که خودرابی نیازازتعامل وشنیدن نظردیگران می بینندبه این نتیجه انجامید که جمعی از نیروهای شاخص اصلاح طلب و حامی دولت در برابر او موضع گیرند و عملکردش رانقد کنندکه این خود موجی انگیخته وادامه دارد. درمیان چهره‌هایی که به عنوان استاندار تاکنون به این استان گام نهاده اندهیچ کس به اندازه آقای احمدی تاکنون روش وعملکردش موردپرسش ونقد قرار نگرفته است.
۳=در این که یک استاندار باید اقتدار داشته باشد و در جای خود از خویش بُرش نشان دهد، حرفی نیست وپذیرفته است اماهرگز پرخاش و تحقیرنسبت به مدیران، کاری ستوده نیست.
این شیوه در همان کلیپی که از جلسات ایشان نشان داده شده به خوبی روشن است که رفتاری خشک و تحقیر آمیز با مدیران دارد و سعی دارد در انتظار، جمعی راکوچک وناچیز بشمارد و خود را مقتدر و برتر نشان دهد.
انسان در هر مقامی هم که باشدحق ندارد موقعیت خود را به رخ دیگران بکشد.
روانشناسان توصیه دارند که نقاط ضعف افراد را باید به خود شخص یادآور شد و نه اینکه درجمع کسی را شرمسار و تحقیر کرد.
۴=دراین مدت که صدای اعتراض ونقدچهره های اصلاح طلب درباره آقای احمدی بلندشده است وافراد
نام آشنایی مانندآقایان رضاتوفیقی ورضاعسکری ومنطقیان ومهندس طاهری و......دراین باره ابرازنظرکرده اند، هویت آنهاروشن است اما جمعی با نام مستعار و هویت مبهم به دفاع از آقای احمدی و تخریب چهره‌های شناسنامه دار اصلاح طلب استان پرداخته اندکه دراین جا توجه به دو نکته مهم ضروری است
اول اینکه آنها که به نقد روش و رفتار آقای استاندار پرداخته اند هویت روشنی دارند و از اصلاح طلبان نام آشنا و دردمند استان هستند ولی منتقدین این‌ها، هویت سیاسی روشنی ندارند و معلوم نیست ازکجا آب می خورند و چه ماهیت سیاسی-اجتماعی دارند.
دوم اینکه شک نیست که جناب آقای استاندار محترم مشی اصول گرایی داشته و دارد و به همین دلیل علاقه ای به شنیدن نظراصلاح طلبان استان نشان نمی‌دهد و منتقدین ایشان، مشی اصلاح طلبی وهویت روشنی دارند. آیا آنها که اصلاح طلب واقعی هستند در دفاع از یک روش اصول گرایی، در مقابل چهره‌های اصلاح طلب «قد علم» می‌کنند و چهره‌های باسابقه اصلاحات را تخریب می‌کنند؟ هرگز و هرگز.....
پس نمی‌توان تخریب گران را اصلاح طلب اصیل به شمار آورد چرا که اینها با این هویت مشکوک، به جریان اصلاح طلبی استان زیان می‌رسانند.
۵=نکته آخر این است که چهره‌های پرتلاش اصلاح طلب استان به دنبال نفع شخصی نیستندبلکه آنهابرای روی کارآمدن دولت تدبیروامیددراین دو دور تلاشها کرده اند و باتلاش خود، مردم را برای حمایت از این دولت به پای صندوقها کشانده اند و امروزحق دارند که با ایفای نقش خویش ازدولت ومسئولان مطالبه حقوق مردم را کنند و برنامه‌ها واهداف دولت و خواسته‌های مردم رادنبال نمایندوهرزمان لازم باشد، موضع گیری نموده و پیگرحقوق ونیازهای مردم باشندتاجایی که مسئولان درمرکزصدای
آنهارابشنوندوداوری واقدام کنند واگرچنین نکنند از تعهد خود در برابر مردم و جریان اصلاحات بازمانده‌اند...
-----------------------------------------
از جانب جمعی از اصلاح طلبان
-----------------------------------------
 
نام شما

آدرس ايميل شما

Iran, Islamic Republic of
اگر دنبال نفع خویش نیستند پس سفارش بکارگیری افراد و بستگان درجه یک خود در شرکت ها و سازمانها نتیجه چیست؟
دادگر
Iran, Islamic Republic of
واقعا آدم نمیدونه چکا.م استانو نمایندگان این استاندار که فقط . وضعیت مردم فلاکت باره
زیبنده
Iran, Islamic Republic of
جناب آقای استاندار واقای زارع نماینده محترم چهره مردم بویراحمد رو فقر وفلاکت پژمرده کرده بداد مردم برسین بجای رصد کردن اهداف خویش مشکلات مردم را رصد کنید
اصلاح طلب
Iran, Islamic Republic of
پس خودت چرا اسم نزدی
برادر من ماموریت دکتر احمدی پایان دادن به قبیله گرایی بود شما منافع خود را در خطر می بینید و به هر دری می زنید ولی همه درها بسته هست خوب دست و پا بزنید
از نطر شما اصلاح طلب رحیمی دانشگاه یاسوج بود یا خادمی که هر کس به فکر فامیل خودش بود .
اصلا کسانی که بی نام و نشان این اراجیف را می بندند خود همین اقایان هستند
Iran, Islamic Republic of
به نظر میرسه که فقط حاج زارعی عملکردش خوبه بقیه ول معطلن
امیر گبیر ایران خسته نباشید
Canada
اولا جمعی از اصلاحطلبان عزیز لطف کنید خودتونو معرفی کنید منم اصلاح طلبم ، عزیزان لطفا فرافکنی نکنید جناب استاندار عملکردشون تا الان از همه ی اصلاحطلبان اصلاح طلبانه تر بوده و از انتصاباتشم معلومه ، تازه مدیران احمدی نژادی نظیر وفایی کشاورز و ... رو هم در راستای اهداف اصلاحات عزل نمودن و نیروهای اصیل اصلاحات نظیر محمدی تبار و آرام را منصوب نمودن پس لطفا سعی کنید همراهی کنید و در زمین بدخواهان مردم بازی نفرمایید
تقوی پور
Iran, Islamic Republic of
با سلام
واقعا می پرسم . دنبال چه می گرده تا توانست تو دوره ی استانداری خادمی سهم گرفت هم نیرو کاشت هم. گیرش اومد هم ...
دیگه چه میخواد آقا تو را خدا بسه دیگه
به عنوان مثال مگه آقای باقر فر و کرامت کریمی یه معلم ساده نبودند...
اتفاقا بهترین کار استاندار همینه که با تمدید ماموریت این معلمین موافقت نکرد اینا اگه توانمند و کارآمد بودند تو همون آموزش و پرورش یه جایگاهی بهشون می دادند
خدا بیامرزه پدر استاندار را که مامورین را از استانداری بیرون
علیزاده
Iran, Islamic Republic of
شیر مادرتان ول کنید این جملات منسوخ را که میگید آقای استاندار مشی اصول گرایی داره !!!
بابا خود روحانی اصل اصول گراست ...
یادمه موقعی که خادمی هم استاندار بود طیف لاهوتی می گفتند خادمی اصول گراست نه اصلاح طلب
نتیجه : آنچه لر ایگو و داغ دل ایگو
....
Germany
اگر مثلا چندتا پست به این اشخاص و اشخاص مد نظرشون واگذار می شد الان موضوع این یاداشت با 180 درجه تغییر به اذهان ملت . می شد ، اگر هدفتون از انتشار اینچنین یاداشت هایی. از استاندار می باشد، بنده برادرانه نصیحت می کنم هیچ چیزی عایدتون نمیشه، چون با توجه به شناختی که بنده از این شخص دارم، اگر الان به ایشان اطلاع دهند شما را در سایت ها و فضای مجازی تخریب می کنند، در جواب خواهد گفت کار خوبی می کنند، بزار راحت باشند
محسن نیک پور
Iran, Islamic Republic of
تو را خدا بزارید استاندار کار خودشو انجام بده
آقا والله آقای ..و طیفش و آقای . و طیفش صدها برابر رایی که به خاتمی و این دو دور به روحانی دادند منفعت بردند هم منفعت مالی و اشتغال و هم جا و منصب
مگر ما رای به روحانی ندادیم گناهمان چیست که . این دو نفر نیستیم ولی هیچ پستی هم نداریم
درود بر استاندار مقتدر که اهمیتی به این مهره های سوخته نمیده
خیرات
Iran, Islamic Republic of
اصلاح طلبان هم هر گاه رایی دادند مثل اصول گرایان نزدش را گرفتند مثلا آقای..ی با اینکه بازنشست آموزش و پرورش شد مجددا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شد و دو حقوق میگیره و دو شغله هست همین حکایت برای اصول گرایان مثلا آقای.. صادق است پس فقط آدمهای صاحب دار نفع خودشون را بردند و می برند
پوش
Iran, Islamic Republic of
مدیر ک...دستا
بالا
دهها برابر رایتون نفع بردید
خودتون بای را بگید و میدان را به توانمندان بدین
دوست
Finland
با سلام
شما فرموديد ماهيت اصلاح طلبان مشخص و كتقديم ايشون با أسامي محهول پاسخ مي دهند و...،،،،،،، در نهايت خودتون از اين نام كلي استفاده كرديد.
اين دقيقا بيانگر فاصله بين حرف تا عمل اصلاح طلب هاي استان ماست.
موفق باشيد و صادق. انشالله
احتمال وقوع سیلاب؛ مردم به سفر نروند

احتمال وقوع سیلاب؛ مردم به سفر نروند

خطر سیلاب، آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌های فصلی در استان‌های نیمه غربی و شمالی کشور ...
از بهار تا بهار در بهارستان

از بهار تا بهار در بهارستان

من چون در مجلس حضور دارم نمی‌توانم عملکرد مجلس را قضاوت کنم و قضاوت با مردم است و این ...
اعلام میزان بارش‌های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد

اعلام میزان بارش‌های اخیر در کهگیلویه و بویراحمد

در بارش‌های اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۶:۳۰ یکشنبه ۲۶ اسفند در کاکان منصورخانی ...