تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب : ۴۱۴۶۶۸
یادداشت ارسالی؛

بهرامی فرصتی که نباید سوزانده شود

۲۳
۲
بهرامی فرصتی که نباید سوزانده شود
کبنا ؛بنام او که هستی نام از اویافت
بر کسی پوشیده نیست که استان کهگیلویه و بویر احمد باهمه‌ی محرومیت‌های درمان نشده‌اش پیش‌تر از بیشتر حوزه‌ها و استان‌ها رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی به خود می‌گیرد.
گشتی کوتاه در کوچه و بازار و باز کردن سر صحبت از انتخابات صحت ادعای فوق را تأیید می‌کند.
اما روی سخن با حوزه‌ی انتخابیه‌ی بویراحمد و دنا و بررسی آرایش انتخاباتی این حوزه است.
شاید می‌شود گفت سیاسی‌ترین حوزه‌ی انتخابیه در بین حوزه‌های سه گانه استان همین بویراحمد و دنا باشد که البته این امری بدیهی است هم از این بابت که مرکز است و استانداری و ادارات کل در اینجا قرار دارند و هم دانشگاه یاسوج به عنوان قلب تپنده‌ی جنبش‌های عمدتاً سیاسی دانشجویی در این جا قرار دارد.
از این که بگذریم بویراحمد و دنا به لحاظ گستردگی طوایف دست بالاتری از دوحوزه‌ی دیگر استان دارد و این ترکیبی ناهمگون از کاندیداهای انتخاباتی را ایجاد کرده است.
در واقع یک کاندیدای انتخابات هم باید پشتش به طایفه‌اش گرم باشد وهم تائیدیه ای سیاسی و جناحی دریافت کند پس روشن است صرفاً داشتن یکی از دو شرط حمایت طایفه‌ای یا سیاسی نمی‌تواند تضمینی برای پیروزی باشد.
اینکه این واقعیت نا دلپسند مورد قبولمان باشد یا نه در این جا مجال بحثش نیست اما ارائه‌ی یک تحلیل دقیق بدون توجه به این دو المان شاید دشوار باشد.
به هر روی نگاه آماری به وزن کاندیداهای احتمالی و بررسی میدانی نگارنده ابتدائا اسفندی گرم را نوید می‌دهد و از دیگر احتمالاً به مانند انتخابات دور گذشته، بویراحمد و دنا باز هم شاهد یک رقابت نزدیک به سه قطبی باشد.
۱) غلام محمد زارعی نماینده‌ی فعلی طبعاً جدی‌ترین مبارز آوردگاه داغ اسفند است.
آش پرروغن بهارستان حالا برای غلام یاسوجی‌ها مزه‌ای دیگر دارد و او می‌خواهد از این خواب شیرین بیدار نشود هرچند پشت دیوارهای شهر نارضایتی‌ها، وعده‌های عملی نشده، خیل پرشمار بیکاران کافه نشین قبل از رقبای دیگر صف کشیده‌اند تا تاج و تخت را از غلام باز بستانند و خواب شیرین بهارستانی‌اش را آشفته کنند.
۲) ستار هدایت خواه: استراتژیک من معلق بین آسمان تهران و یاسوج هرگز نتوانسته به صندلی‌های مدیریتی و پرپول و بی دردسر تهران عادت کند و هنوز هم در سر سودای هدایت بویراحمد و دنا به آرمانشهر فرهنگی _ دینی‌اش را می‌پروراند.
۳) محمد بهرامی: دانشگاهی ترین مبارز آوردگاه اسفند مهندسی است که شنیدن اسمش برای هر یاسوجی‌ای تداعی کننده‌ی دورانی خاص و طلایی از شهرداری است که در کوتاه زمانی به یاسوج لیاقت پایتخت طبیعت بودن را بخشید.
در مورد دو قطب اول فراوان صحبت شده است اما بگذارید بهرامی را تحلیل کنیم.
مدیریت فشل و بیمار استان در نگاه اول نتیجه و حاصل انتخاب‌هایی است که داشته‌ایم و از سویی دیگر بازخوردی است از کارنامه‌ی مدیران ارشدی که گاهی بی هیچ آورده‌ی مفیدی سکان دار یک بخش از مدیریت استان بوده‌اند.
پر واضح است که خواندن سطرهای فوق دفعتاً لیستی بلند بالا از کسانی که به نا حق در سوابقشان مدیریت بخش‌هایی از استان در دستشان بوده آن هم برای سال‌های متمادی، ردیف می‌شود.
می‌پرسید چگونه می‌توانیم تغییری حاصل کنیم؟
پاسخ روشن است؛ در انتخاب‌هایمان کمی بیشتر تأمل کنیم.
چرا یاد گرفته‌ایم یا به ما یاد داده‌اند یا در ذهنمان چپانده‌اند که تجربه لاجرم از تخصص بهتر است؟
طبیعی است که داشتن تجربه شاید نه همیشه اما لازم است ولی ابتدائا داشتن تخصص الزامی است حالا فرض بگیرید هر دوی این دو ویژگی در کنار هم باشند آنوقت یقیناً با اطمینان بیشتری از موفقیت می‌شود صحبت کرد.
بهرامی برآمده از جامعه‌ی دانشگاهی است. جامعه‌ای که رنگ و بوی مردمی‌تری دارد، درست است که نوع نگرش دانشگاهی‌ها به مسائل مختلف گاها متفاوت است اما دانشگاه به خاطر میزبانی از نخبگانی باهمه‌ی تفکرات و یا بهتر بگوئیم تفکراتی رنگارنگ یک مدل رایانه‌ای دقیق از جامعه به معنای کلی کلمه است.
اساتید دانشگاه به دانشجویانشان براساس سن، قد، وزن، رنگ پوست، ملیت یا اعتقاداتشان یا هر چیزی از این دست نمره نمی‌دهند آنها یک آزمون واحد از همه‌شان می‌گیرند و به میزان پاسخ دهی علمی‌تر و دقیق‌ترشان نمره می‌دهند پس جامعه و مدل‌های توسعه‌اش برای مدیری از جنس دانشگاه قطعاً با مدیری که صرفاً تجربه‌ای به هر واسطه‌ای اندوخته باشد و یا احیاناً ارتباطش را با دانشگاه قطع کرده باشد متفاوت است.
پس صحبت در مورد بهرامی در واقع تلاشی است برای به چالش کشاندن کسی که آمده است با آورده‌های علمی _تجربی و نه فقط تجربی‌اش طرحی نو در اندازد.
شاید اگر دو قطب دیگر انتخابات آزمون پس داده‌هایی با کارنامه‌ای تقریباً ضعیف نبود صحبت کردن بدون پرده از بهرامی سخت می‌شد اما دستکم می‌آیم و نمی‌آیم های مکرر ستار هدایت خواه و ایضاً اختلاف عمیق ایشان با روشنفکر بر سر آمدن یا نیامدن از یک سو و ریزش شدید آرای غلام محمد زارعی از سویی دیگر باعث می‌شود تا تیزبینانه‌تر بهرامی و برنامه‌اش را ببینیم.
روشن است بویراحمد و دنا اگر فرض را بر سلامت انتخابات بگیریم که همینگونه هم هست غلام محمد زارعی را انتخاب کرد چون می‌خواست به ستار هدایت خواه نه بگوید روشنتر آنکه قبول کرد که ستار اگر قصد داشته است که اسب بیمار توسعه را هدایت کند نتوانسته است.
در واقع آزمونش را با نمره‌ای ضعیف پس داد.
از آن سو ریل راکد و بی حرکت توسعه در دوران جلوس غلام محمد زارعی می‌تواند دلیلی برای عدم تمدید فرصت ایشان باشد.
البته که مدیریت میدان آزمایش نیست و باید به دست اهلش سپرده شود اما چه کسی می‌تواند تضمین دهد که شهرداری شهری چون یاسوج دستکمی از نمایندگی دارد؟
بهرامی فرصتی می‌خواهد تا دورانی طلایی‌تر از شهردار بودنش به یادگار بگذارد آیا می‌توانیم این فرصت را به ایشان بدهیم؟
قطعاً با توجه به کارنامه‌ی زارعی و با عنایت به اینکه ایشان نه پایگاه قوی نیروی انسانی در اختیار دارد و نه اینکه مواضع سیاسی‌اش مشخص است می‌توانیم آشکارا بگوئیم بهتر است توانش را جای دیگری بکار بندد اما تردیدی نیست هدایت خواه برای کردن نکرده های دوران نمایندگی‌اش یا جبران شکست‌هایش انتخاباتی‌اش می‌آید از سویی دیگر باتوجه به پایگاه مشخص و نسبتاً قوی سیاسی محبوبیتی در بین عوام خاصه نزدیکان خویش ندارد یا دستکم نزدیکانش چندان برایشان بودن یا نبودن ایشان تفاوتی ندارد
پس در معنای روشنترش بهرامی بدنبال فرصت است چون هم پایگاه کاملاً محکم سیاسی دارد و هم اینکه اقبال عمومی به سمت ایشان است و خیل فراوان نزدیکانش تلاش می‌کنند تا بر میزان مقبولیت عمومی ایشان بیفزایند.
یعنی هم پایگاه مردمی‌اش قابل اعتناست وهم می‌تواند قطب قابل اتکای سیاسی باشد.
زارعی هم می‌خواهد فرصت بخرد و هدایت خواه هم کما فی السابق در جستجوی راه پیروزی است.
لاجرم افکار عمومی باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد به نیروی دانشگاهی‌اش اعتماد کند و فرصت دهد تا علمش را برای توسعه‌ی دیارش مصروف دارد یا می‌خواهد یک بار دیگر فرصتش را در ازای هدر دادن احتمالی چهارسال دیگر به زارعی بفروشد یا اینکه به یک معلم جدیداً کج کلاه راه پیروزی را نشان دهد؟
منتظر باشید.
بزودی آشکارتر از بویراحمد و دنا خواهیم گفت.
------------------------------------------
سید رحمت الله خادمی
-----------------------------------------
نام شما

آدرس ايميل شما

احمدی
Iran, Islamic Republic of
درود بر دکتر محمد بهرامی. کاردان و عملگرا
فعال اجتماعي
Iran, Islamic Republic of
به نظرم طرح اينگونه نوشتار ناشي از سوگيري يا غفلت از واقعيت هاي سياسي و اجتماعي انتخابات بويراحمد و دنا مي باشد يا در واقع اگه بپذيريم كه نگارنده محترم فردي مطلع و آگاه به موضوعات انتخابات هستند چطور نتيجه انتخابات دور گذشته را به خاطر نمي يارن ، انتخاباتي كه به گواه همگان پديده اش آقاي دكتر روشنفكر بودند كه با دست خالي و بدون حمايت جريانات سناسنامه دار سياسي رايج و صرفا به پشتوانه مردمي ، آراي چشمگير و نزديك به دو برابر آراي دكتر بهرامي بدست آوردند.
شايد حضور همين افراد در مجموعه اتاق فكر جناب آقاي دكتر بهرامي بوده كه نتوانستند و يا نمي خواهند واقع بينانه تر مسايل سياسي و اجتماعي را تحليل كنند.
فارغ از قضاوت شخصيت و عملكرد كاري و توان آقاي بهرامي كه از سرمايه هاي هم استاني هستند به نظر مي رسد ضرورت تجديد نظر در انتخاب اعضاي اتاق فكر و يا تيم رسانه اي خود داشته باشند .
به قول معروفي هر وقت مي خواهيد " انديشه اي را از بين ببريد كافي است به ظاهر انرا بپذيريد و بد از ان دفاع كنيد "
اصلاح طلب
Iran, Islamic Republic of
درود برجناب دكتر بهرامى باتوجه به قوى بودن شما در مديرت وسوابق وعملكرد شما در شهردارى ياسوج مطمىنا جوانان زيادى شما رو به عنوان كانديد انتخاباتى خود بر مي گزينن به اميد موفقيت وپيروزى شما در انتخابات ٩٨
Iran, Islamic Republic of
تو راست می گویی
دکترمحمدبهرامی
Iran, Islamic Republic of
دکترمحمدبهرامی
Greece
انشالا غلام پیروزاست ولی مثل دفعات گذشته اش بازنده است.،پیمانکاریها،نیروهای بکارگرفته شده ،چکهای میلیاردی ،پروانه های به ناحق که ازکیسه خلیفه می بخشید وزمینهای به ناحق واگذارشده تاصدهاسال دیگرفراموش نمی شوند
...
Iran, Islamic Republic of
خبر نشست یکشنبه شب بهرامی و قاسم یزدانی و .. رشیدی در باغ لاله نشست سه نفر بر علیه ایزد پناه
بهرامی در صورت حضور وکیلی کنار خواهد رفت
شش
Greece
آزموده رادوبار آزموده خطاست
Iran, Islamic Republic of
چهارسال گذشته کجابود که چهارماه مانده به انتخابات آ مده
حسن
Iran, Islamic Republic of
مردم بویراحمد و دنا به خوبی میدانند که اصلاح طلب کیست و افرادی که یک شبه رنگ عوض کرده مانند .. هیچ وقت رای اصلاح طلبان را به دست نمی آورد چون حزب هر خانواده ای از قدیم الایام مشخص بوده یک بار خوب است.
محمدی
Iran, Islamic Republic of
کسی مثل دکتر شاپور رمضانی اصلاح طلب واقعی است و به دنبال بهتر کردن استان و کشور است واین را در مدیریت کوتاه خود نشان دادن
دنا آذرنوشی
Iran, Islamic Republic of
اولا بهرامی به هیچ وجه اصلاح طلب نیست و تا ابد سایه همراهی و هم فکری و هم گامی با دکتر هدایتخواه کاندید و نماینده جناح راست و اصولگرایان و جبهه پایداری همراه ایشان است
دوما بهرامی مدیریت خوانده اون هم در دانشگاه آزاد گچساران و مهندس هم نیست و علم مهندسی هم یلد نیست
سوما : طرفداران بهرامی دور قبل و هنگام شکست نامبرده در انتخابات 7 اسفند ماه 94 چنان جوی از بدبینی و تنفر و تضاد ایجاد کردند و چنان به شخصیت های بارز جناح اصلاحات به ویژه سید باقر موسوی اهانت کردند و که هیچ گاه هیچ اصلاح طلبی از بهرامی اصولگرا حمایت نخواهد کرد
دنا آذرنوشی
Iran, Islamic Republic of
اولا بهرامی به هیچ وجه اصلاح طلب نیست و تا ابد سایه همراهی و هم فکری و هم گامی با دکتر هدایتخواه کاندید و نماینده جناح راست و اصولگرایان و جبهه پایداری همراه ایشان است
دوما بهرامی مدیریت خوانده اون هم در دانشگاه آزاد گچساران و مهندس هم نیست و علم مهندسی هم یلد نیست
سوما : طرفداران بهرامی دور قبل و هنگام شکست نامبرده در انتخابات 7 اسفند ماه 94 چنان جوی از بدبینی و تنفر و تضاد ایجاد کردند و چنان به شخصیت های بارز جناح اصلاحات به ویژه سید باقر موسوی اهانت کردند و که هیچ گاه هیچ اصلاح طلبی از بهرامی اصولگرا حمایت نخواهد کرد
علی
Iran, Islamic Republic of
تو از جای دیگی داری میسوزی بدبخت
تامرادی
Iran, Islamic Republic of
به نظرم بهترین گزینه دکتر محمدبهرامی هستند وان شاالله ایشان قبول میشون
ارسطو
Iran, Islamic Republic of
قول بهت میدم روشنفکر رفت و نماینده مجلسه همون که شما مثل هاشمی و احمدینژاد از آن نام نبردین آینده قضاوت خواهد کرد.
هونه اغا
Iran, Islamic Republic of
د و یه بیشتر خوارمو مکن
دانشجو
Iran, Islamic Republic of
به امید خدا رمضانی میاد و همه رو شاد میکند . کارنامه رمضانی مشخصه
Iran, Islamic Republic of
میادکجا ؟؟
شاسینی رستم فارس
Iran, Islamic Republic of
خدایی من دانشجوی این استاد گرانقدر در مقطع کارشناسی ارشد بوده ام و به هم تباران لر در استان کهگلویه عرض می نمایم که:
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
وآنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد
به مصداق این شعر دکتر بهرامی جام جمی است که به دنبال آن هستید.با تشکر از سایت کبنا نیوز
فرهاد
Iran, Islamic Republic of
فقط دکتر احساس خواه اصولگرای ناب وانقلابی
گل اقا
Iran, Islamic Republic of
انصافا برخی یاداشت های عزیزان توهین به شعور خواننده محسوب میشه؛ مثلا این تحلیل بود، پیش بینی بود، توصیه بود چی بود ؟؟ نمی توان سرخود قلم به دست گرفت و نتیجه انتخابات برای خودمان مرضی النفس نوشت....الان همه میدونیم که مهدی روشنفکر، زارعی، طیف هدایت خواه، طیف اصلاح طلبان بازیگران اصلی این عرصه هستند.... به ترتیب اولویت!!! این کامنت نگه دارید تا اسفندماه!
بنگرو
Iran, Islamic Republic of
درود بر دکتر بهرامی مرد عمل انشاءالله موفق باشید
کیم جونگ اون و خواهرش

اگر کیم جونگ اون بمیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ کسی نمی‌داند!

مایه تاسف است که نبرد تجاری میان ترامپ و چین و اتهام زنی درباره نحوه و چگونگی انتشار ...
ریاست؛ دورنمایی برای آینده یک سیاستمدار

ریاست؛ دورنمایی برای آینده یک سیاستمدار

رفتار سیاسی محمدباقر قالیباف از سال ۸۴ که از دنیای نظامی‌گری فاصله گرفته و وارد سیاست ...
۱۱۶ شهرستان کشور در وضعیت سفید کرونا / شطرنج‌بازی با کرونا

۱۱۶ شهرستان کشور در وضعیت سفید کرونا / شطرنج‌بازی با کرونا

در پزشکی برخی علامت‌ها را پزشک تشخیص می‌دهد و برخی علامت‌ها را بیمار اعلام می‌کند. به ...