تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۷
کد مطلب : ۴۱۰۴۱۶
درجلسه ستادبحران چیتاب درشهرداری چیتاب مطرح شد؟.

سیدحشمت الله دادگستر:عده ای که میگوینداین آتش سوزیهاطبیعیست کاملادراشتباهند،عزیزان مسئولیکه قول تجهیزات میدهنددروقت معین بفرستندزیراتحویل نوش داروی بعدازمرگ سحراب اززهربدتراست؟.

۱
۱
سیدحشمت الله دادگستر:عده ای که میگوینداین آتش سوزیهاطبیعیست کاملادراشتباهند،عزیزان مسئولیکه قول تجهیزات میدهنددروقت معین بفرستندزیراتحویل نوش داروی بعدازمرگ سحراب اززهربدتراست؟.
کبنا ؛به گزارش خبرگزاری "کبنا"باشروع فصل گرماوباتوجه به شدت بارشهای سال گذشته،ورشدبی سابقه علف درکوههای حاصلخیزوپرجنگل بخش کبگیان وشهرچیتاب ووقوع آتش سوزیهای متعدددرکوههای اطراف شهرودرون بخش شهردارچیتاب بادعوت ازمعتمدین،شورای شهرومسئولان منابع طبیعی،پاسگاه انتظامی،وحوزه خاتم الانبیاءچیتاب جلسه اظطراری تشکیل داد.سیدحشمت الله دادگسترباگلایه ازمنابع طبیعی ومحیط زیست استان خطاب به حاظرین گفت:عده ای که میگوینداین آتش سوزیهاطبیعیست کاملادراشتباهندوصددرصد عامدانه میباشدوعزیزان مسئول اگردرراستای خدمت رسانی وارسال تجهیزات قولی میدهنددروقت مُعَیِّن عمل کنندزیراتحویل نوش داروی بعدازمرگ سحراب اززهربدتراست.وی افزود:آیابخشی که بادارابودن بیشترین پوشش جنگلی دراستان،ازجنگلهای انبوه وعلفزارهای بیشمارخدادادی برخورداراست نیروهای مستقردراداره منابع طبیعیش باید3نفرباشدوازکمترین امکانات اتفاءحریق حتی دریغ ازداشتن یک دستگاه دمنده دلخوش به مبارزه بابروزحوادث باشد؟.سیدحشمت الله دادگسترتصریح کرد:گرچه درتمام آتش سوزیهابسیج نیروهای خودجوش مردمی به همراه امام جمعه محترم بخشدارسپاه"حوزه خاتم،گردان489"ونیروی محترم انتظامی باعرق وتعصب خاص درفروکش کردن شعله های آتش همیشه درصف اولنداماالحق والانصاف مدیریت بحران وسازمانهای منابع طبیعی ومحیط زیست بایدحداقل باگماردن قرق بانهای فصلی درکوههای این بخش پرجنگل فکری به حال سوداگران طبیعت کندزیرادارائی این بخش فقط همین جنگل وآب رودخانه ش است که اگراینهاراازدست بدهیم درآینده مزمت کمکاری وبدهکارآنان خواهیم شدوبه بدی ازمایادخواهندکرد!وی بااشاره به مسئله مدیریت بحران شهری هم گفت:مدیریت بحران شهری درحیطه چیتاب تاامامزاده عبدالله میباشداماغیرت وعرق به منطقه اجازه نمی دهدکه مادرهنگام بروزحادثه خارج ازمحدوده عمل نکنیم،وتاجایی که امکان داشته باشدوسعت خدماترسانی خودمان راتسریع خواهیم دادوعزیزان درراس درمبارزه باحریق واتفاقات وقت شناس باشند.درادامه منوچهرکاشفی مسئول شورای هماهنگی،وعضوشورای شهرچیتاب هم باتشکراززحمات مسئولان ومردم درحدتوانشان گفت:انشالله باتلاش همدیگربتوانیم باشناسائی متخلفین،این معظل بوجودآمده دوساله ایجادحریق دردل جنگلهاراریشه کن کنیم،زیراخیلی کم سابقه داشتیم که این اتفاقات بیافتدومدیرمنابع طبیعی استان هم قول دادندتجهیزات لازم من جمله ارسال دستگاه دمنده رادرسریعترین زمان ممکن به بخش انجام بدهند.درپایان کریمدادموحدی ریاست شورای شهرمصوبات جلسه رااعلام کردکه مصوب شدباپیگیری منابع مالی ستادبحران ازطریق مقامات ذیصلاح برای دستیابی به تجهیزات لازم برای مبارزه باخطرات احتمالی،وبرگزاری همایش عمومی آسیب شناسی وآموزش راهکارمبارزه،بادعوت ازمربیان مجرب حیطه مدیریت بحران برای تزریق مهارتهای فنی به عام توسط منابع طبیعی محیط زیست وجهادکشاورزی،وتامین هزینه های پذیرائی افرادبرعهده شهرداری بادادن حکم به افرادمشخص شده باسوژه های مخرب طبیعت برخوردجدی بشود،ونهایتادرتریبونهای عمومی اززحمات افرادخودجوش تقدیروباعدم حضورهراداره ای درزمان اطفاءحریق برخوردقانونی بشود٫.         پایان خبر:اسماعیل رسام
نام شما

آدرس ايميل شما

فلاحی
Iran, Islamic Republic of
جناب شهردار ومسئولین امر طرحی باید به منابع طبیعی پیشنهاد بدهید ده نفر نیروی افتخاری درمناطق مختلف بکارگیری واستقرار پیدا کنند با یه دهان شیرین کن هم میتوان اینکار را انجام دادجلسه بی نتیجه فایده ندارد وباید سپاه وارداینکار شود ومجری باشد
۵ دلیل؛ چرا افراد سختکوش همیشه موفق نیستند؟

۵ دلیل؛ چرا افراد سختکوش همیشه موفق نیستند؟

همیشه سختکوشی و موفقیت به یکی معنا نیستند. مهم نیست چقدر کار ما سخت باشد یا چند ساعت ...
۵ عادت مخرب برای مغز

۵ عادت مخرب برای مغز

آسیب‌دیدن مغز می‌تواند زندگی انسان را با تغییرات بزرگی مواجه کند. در شرایطی که برخی عادات ...
عمر مفید ایمپلنت های دندانی ۱۰ سال است

عمر مفید ایمپلنت های دندانی ۱۰ سال است

 امیرحسین نگارش، اظهار داشت: محور اصلی نوزدهمین کنگره انجمن پریودنتولوژی ایران موضوعات ...