تاریخ انتشار
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۲
کد مطلب : ۴۰۹۸۷۳
درخطبه های نمازجمعه3خردادچیتاب مطرح شد

امام جمعه کبگیان:مجلس بایددررأس امورباشدنه درزیدامور،اماآیادرفشاراقتصادی مردم تنکناهاوفشارسیاسی دشمن هم درراس اموراست؟.

۰
امام جمعه کبگیان:مجلس بایددررأس امورباشدنه درزیدامور،اماآیادرفشاراقتصادی مردم تنکناهاوفشارسیاسی دشمن هم درراس اموراست؟.
کبنا ؛به گزارش خبرگزاری کبنا نیوزازچیتاب حجت الاسلام والمسلمین علی وحدانی فردرخطبه های نمازجمعه3خرداد98کبگیان باتوصیه خودونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه بااشاره به ارزش ماه رمضان وشبهای قدرگفت:تمام کتب آسمانی ددرمضان نازل شده اماتفاوت دراینجاست که قرآن دربهترین شب که همان شب قدراست نازل شد،زیراارزش این شب ازافظل ارزشهاست وخداونددراین شبهابانظررحمت به بندگانش توسط ملائکه طلب،مغفرت،برای امت مسلمانش میکندتادرآخررمضان آنان راببخشدوبهشت رانصیبشان کند. خطیب جمعه کبگیان،بااشاره به دیدارمقام معظم رهبری بامردم واقشارجامعه گفت:مواجهه هوشمندانه وحکیمانه معظم له باجنگ همه جانبه دشمن درماههای اخیرکه به اعتراف دوست ودشمن موقعیت نظام اسلامی رادرعرصه جهانی ارتقاءداده وباافزایش توان بادارندگی نظام حربه های دشمن رایکی پس ازدیگری خنثی کرده باعث شده که دشمن درمقابله باجمهوری اسلامی بابحران استراتژیک مواجه بشوند.وی این نوع نگاه ومدیریت رابسته به تعامل اسلامی ونگاه منحصربه فردمعظم له درمواجه باراهبردهای دشمنان نظام دانست وگفت:تثبیت وتحکیم اقتداردفاعی،گسترش نفوذمنطقه ای،درسایه حفظ انسجام و وحدت ملی درشرایط تشدیدجنگ اقتصادی وروانی دشمن باخنثی سازی فتنه های داخلی درشکست راهبردی دشمن درچنددهه اخیربرای فروپاشی نظام ازجمله دستاوردهای هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبریست.حجت الاسلام وحدانی فربااشاره به نگرانی ودلواپسی عده ای درباره احتمال جنگ هم گفت:امریکامیداندکه جمهوری اسلامی ایران افغانستان وعراق ولیبی نیست وجرات چنین غلطی رانداردزیرابطورشاخص،درسال۲۰۰۳بافشارهای فراوان برلیبی آنان رامتقاعدکردندکه صنایع هسته ای خودراتعطیل وبه امریکاببردوبعدازاین نیزصنعت موشکی وذراتخانه های هسته راازآنان گرفتندودرپایان هویت لیبی رازیربارش موشکهای متعددازآنان گرفتندولذاآقای قذافی بعدازاین حوادث صراحتابه ایران وکره شمالی توصیه کرد:اشتباهی که من باخلع سلاح کشوم کردم ومردمم رادودستی تقدیم آمریکای بدعهدکردم شماهاتکرارنکنیدوحدانی فرتصریح کرد:مانه سوریه نه لیبی ونه عراقیم بلکه همانیم که خرمشهرهاخلق کردیم واختیارمان دست خودمان است نه مانندصدامیکه باغرورمیگفت من امروزدر"مُحَمَّـره"همان خرمشهرو۴۸ساعت اینده درتهرانم والان صدام کجاست؟.زیراافسار،قدرت، اطلاعات ونظام خودش رادست همین امریکادادونابودشد!.خطیب جمعه کبکیان باتبریک روزمجلس هم گفت:مجلس بایددرراس امورباشداما آیادرفشاراقتصادی مردم،تنگناهاوفشارهای سیاسی دشمن،درراس اموراست ودرحالی مجلس دوازدم درچهارمین سالش بسرمیبردکه درابعادمتعددکارنامه درخشانی بطورکلی نداردونمره خوبی ازملت نخواهدگرفت!.علی وحدانی باتشکرازتلاش درحدوُسق نمایندگان،بااشاره به ضعف مدیریت درکشورافزود:آیااگرنظارت دقیق نمایندگان مجلس بودالان اوصاع اقتصادی جامعه چنین بودودرشرایط جنگ اقتصادی دشمن کدام لایحه به تصویب رسیدوجلوی کدام فاجعه گرفته شدوآیامجلس دررأس امورقرارداردیادرزیدامور؟.امام جمعه کبگیان بااشاره به صحبتهای ترامپ درباره تروریست خواندن ملت ایران گفت:امروزترامپ به جائی رسیده که ازسرناچاری گهگاهی یک چیزی میگویدوبعلت نداشتن شعورتاریخی گویانمدانددرطول50سال گذشته درجنگهای متعددچه خفتهایی کشیده اندوخودشان بهترازمردم ماومنطقه میداندکه هم تروریستندوهم تروریست پرورند.علی وحدانی فربااشاره به صحبتهای جان کری مبنی برکنارگذاشتن سلاحهای موشکی ایران بعدازبرجام خطاب به ساده لوحان غربگراهم گفت:کسانیکه امضای جان کری راسنداجرائی برجام میدانستندخوب به حرفهایش گوش کنندوالان هم بهانه رابرمحدودیت اختیارات اجرائی میدانندبداننداگراختیاراتتان محدودبوددلیلی برکاندیداشدنتان وجودنداشت وجناب رئیس جمهورمحترم،شماکه چهارسال دولت دراختیارتان بوداگرسلب اختیاری داشتیدچراکاندیداشدید؟. علی وحدانی فرباتشکرازتلاش پرسنل پاسگاه انتظامی کبگیان دربرقراری امنیت دربخش هم گفت:کبگیان باوجودچنین سربازان خادمی ازامنیت خوبی برخوردارباشدوجناب سروان عباسیان وهمکاران بیدارشان دراین چندماه اخیربادستگیری سارقان اموال(خاصه دام) مردم ثابت شده اندکه خداوندسبحان نگهبان این نگهبانان مال وجان وناموس این مردم باشد. پایان خبراسماعیل رسام٫.
نام شما

آدرس ايميل شما

۶ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در فارس به زندان محکوم شدند

۶ نفر از اخلالگران نظام اقتصادی در فارس به زندان محکوم شدند

 ۶ نفر از متهمین پرونده موسوم به کمپانی فایننشیال دردادگاه ویژه رسیدگی به جرائم  مفسدین ...
هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

همچنین درخصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به‌عنوان پایتخت کشور باید بگویم؛ به ...
راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

نکته جالب تقدير از دو کاپيتان پرسپوليس و استقلال و همچنين کريم باقري است. در بند دهم ...