تاریخ انتشار
سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۳
کد مطلب : ۴۰۹۷۸۶
دربازدیدمدیرکمیته امدادچیتاب،ومددکاراین نهادازمددجویان زمینگیرکبکیان مطرح شد؟.

بهمن دوستی::خدمت به محرومین آرامش وجدان وکوتاهی درخدمت غذاب وجدان می آوردوکاش بیشترصحنه هااین ولی نعمتان رازمینگیرنمی دیدم!.

۰
بهمن دوستی::خدمت به محرومین آرامش وجدان وکوتاهی درخدمت غذاب وجدان می آوردوکاش بیشترصحنه هااین ولی نعمتان رازمینگیرنمی دیدم!.
کبنا ؛دیدارمدیرکمیته امدادچیتاب ومددکاراین نهاد باتعدادی ازمددجویان زمینگیر وهدیه بسته های،غذایی به میمنت ماه مبارک رمضان به آنان  به گزارش خبرگزاری"کبنا نیوز"ازچیتاب مدیرکمیته امدادچیتاب به همراه مددکاراین نهادباتعدادی ازمددجویان زمین گیربخش کبگیان دیداروباتوزیع بسته های غذایی،ازنزدیک مشکلات آنان رابررسی کرد.بهمن دوستی بااشاره به ارزش خدمت خاصه خادمی فقراگفت:درراستای دستورمدیرکل محترم،برای خدمت به این قشرعزیزدراین ماه مبارک مفتخرشدیم تاازنزدیک بااین ولی نعمتان دیدارداشته باشیم.دوستی افزود:خدمت به محرومین آرامش وجدان وکوتاهی درخدمت عَذاب وُجدان می آوردوکاش بیشترصحنه هااین ولی نعمتان رازمینگیرنمی دیدم،اماتقدیربراین است که،خداوندمارادرموقعیت خدمتی قراردادتابتوانیم به قشری که پیغمبرفرموددرقیامت بی حساب واردبهشت میشوندخدمت کنیم وانان محرومین واقعی هستندکه بایددرانتخابشان دقت کنیم زیرایک انتخاب اشتباه حق الناسی درخیانت به بیت المال گردنمان خواهدانداخت که دردنیاخانمانسوزودرآخرت مایه شرمساریست.محمدپورذاکری مددکارومسئول فرهنگی،این نهادهم باتشکراززحمات مدیرکمیته چیتاب گفت:ازشروع به کارتاپایان بازنشستگی یک خادم درکمیته امدادلحظه به لحظه اش مملوازخاطراتیست که انسان رادچاردکرگونی وعبرت می کند،وخوش بحال آنانکه دراین راه نلغزندوتاپایان خدمت باشجاعت ویکروئی حق رابه حقداربرسانندتادرنهایت آرامش خارج ازهرگونه حرف وحدیث وموضع گیری اطرافیان باخیال راحت وآرامش وجدان مهرموفقیت برسَنَدِخدمتشان زده شود.این مسئول تصریح کرد:رسالت خدمت دراین نهادیعنی مدافع حقوق فقرابودن ودراین راه استوارماندن که بایددراین راه باتمام توان شجاعانه،ایثارنَفس داشت تابه آرامش وجدان برسید.درپایان این،دیدارهامدیرکمیته امدادبابررسی شرایط مددجویان زمین گیرازهمراه آنان خواست تاباتهیه فاکتورهای پزشکی ومراجعه به کمیته امدادچیتاب،خرج ومخارجشان ازطریق قانونی پرداخت وباقرارگرفتن درنوبتهای موردی وپرداخت وام قرض الحسنه به آنان کمک بشود٫. پایان خبر:اسماعیل رسام
نام شما

آدرس ايميل شما

پولدارها چگونه شکار می‌شوند؟

پولدارها چگونه شکار می‌شوند؟

موضوع حذف دهک‌های درآمدی برخوردار ظاهرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار ...
ضبط اموال ایران توسط کانادا مصداق تروریسم اقتصادی دولتی است

ضبط اموال ایران توسط کانادا مصداق تروریسم اقتصادی دولتی است

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ضبط اموال دولتی ایران توسط کانادا مصداق بارز تروریسم اقتصادی ...
چه خبر از دانشمند ایرانی دربند آمریکا؟

چه خبر از دانشمند ایرانی دربند آمریکا؟

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان گفت: زمان دادگاه دانشمند ایرانی بازداشت ...