تاریخ انتشار
جمعه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۰
کد مطلب : ۴۰۹۷۰۹
درخطبه های نمازجمعه27فروردین98چیتاب مطرح شد

دکتروحدانی فر:مطالبه گری خوب ومفیداست،اماگاهی برخی ازبرخودهابافرهنگ وآبروی منطقه،سنخیت نداردوعزیزانیکه خیلی علاقه مندبه پیگیری هستندبیاینددرانتخابات شوراهاشرکت کنندتامردم آنهارابعنوان نماینده انتخاب کنند؟.

۰
دکتروحدانی فر:مطالبه گری خوب ومفیداست،اماگاهی برخی ازبرخودهابافرهنگ وآبروی منطقه،سنخیت نداردوعزیزانیکه خیلی علاقه مندبه پیگیری هستندبیاینددرانتخابات شوراهاشرکت کنندتامردم آنهارابعنوان نماینده انتخاب کنند؟.
کبنا ؛به گزارش خبرگزی کبنا نیوزاازچیتاب حجت الاسلام والمسلمین،وحدانی فردرخطبه های نمازجمعه27اردیبهشت98کبگیان باتوصیه خودونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه گفت:یکی ازمصادیق انسانهای متقی بیادقیامت ومعادبودن است،زیراانسانیکه توانائی مقابله بایک زنبوررانداردچطورمیتواند،در برابرسکرات موت،ودست خالی درآخرت مقاومت کندوالبته مرگ برای متقین راحت تراست.خطیب جمعه کبگیان بااشاره به مسئله خُمس گفت:واجب فراموش شده خُمس رابااهتمام وایمان به پرداختش درماه رمضان تقویت کنیدتادرمیزبانی ازمیهمان ناخوانده(مرگ)دست وپاشکسته نباشید.وی بااشاره به دیداررمضانه مقام معظم رهبری بامسئولان وکارگزاران نظام دربارهٔ،مسئله مذاکره مجددباآمریکاهم گفت:دشمن بانغزقوانین قبلی ونصب قوانین جدید،مکررگاهی ازطریق تریبون عمومی وگاهی هم ازدیپلماسی اعلام میکندکه،لغوتحاریم منوط برمذاکرات جدیداست ومسئولان بایدبادرس ازبرجام مراقب حفظ عزت وآبروی ملت ونظام باشندزیرادشمن بابدعهدی باهدف تخریب دولت وملت خواهان ضربه زدن به نظام است که البته این ازحماقت دولت ترامپ است که هنوزقدرت ملت ایران رانشناخته است.علی وحدانی فربااشاره به مشکلات فعلی مردم،مسئله معیشت اقتصاد،تَوَرُّم وعدم توان خریدراازمهمترین مسائل مشکلات فعلی مردم دانست وناامیدی ازغرب،نگاه به درون وتوان وظرفیتهای داخلی درسایه اعتمادواختیاردادن به جوانان را،راه علاج بیماری اقتصادی کشوربرشمرد.وی افزود:تغییردرساختاربودجه ای کشورونظام بانکی،درسایه مدیریت شجاعانه وجهادی همراه باامیدمیتواندمارادررسیدن به این هدف موفقترکنند.حجت الاسلام وحدانی فربااشاره به راه اندازی جریان خاص سیاسی درکشورمنوط برترساندن مردم ازسایه خیالی جنگ باراهکاربرون رفت باسازش ومذاکره جدید گفت،این ارعاب چنددلیل دارد:یکی اینکه اولاترسوهائیکه دنبال تزریق سایه جنگندوقصدالتهاب جوحاکم برجامعه رادارندخودازمسببین آشفته بازاراقتصادکشورندودراین مسیرمیبینیم،که خوشبختانه وقتی میگویندجنگ میشودمردم میخندنداماموقعیکه میگویندرب گوجه گران شده به بازارهجوم می اورندواین تفاوت دونگاه فکری رامیرساند،دوماََکسانیکه دنبال زنده کردن کشتی برگل نشسته برجامنددیدندکه سایه جنگ راسراب آفتاب تابان برجام برنداشت بلکه این سایه راحضورهمیشگی وحماسی مردم باروحیه جهادی وانقلابی برمیدارد.خطیب جمعه کبگیان خطاب به آنهائیکه حل مشکلات رادرسایه سازش ومذاکره میدانندگفت:سازش هزینه داردکه نمونه اش درکشورهای حوزه خلیج فارس است وبدانیددرمذاکره دشمن دنبال امتیازگرفتن است که مادادیم وبه هیچ نرسیدیم واین جماعتی که ازسایه جنگ میترسندانسانهای ترسوومادی نگری هستندکه صرفاباعینک مادی نگری دچار روحیه ترس شده اند.این خطیب جمعه بااشاره به مسئله عدم فروش نفت جمهوری اسلامی ایران هم گفت:موئلفه های قدرت ماآنقدرزیاداست که بستن تنگهٔ هرمزازگزینه های آخرماست.وی افزود:همه دیدندکه چهارونیم میلیارددلارپولی که عربستان به آمریکادرقبال تامین امنیتش داددربرابریمنی که درضعف امنیتی وکسری بودجه نظامی قرارداردباپپیمایش700کیلومتری پهبادهایش مهمترین شاهراه حیاتی خودبافروش3000بشکه درروزرا زدندوبرگشتندونه عربستان ونه آمریکاوشرکای به ظاهرابرقدرتش هیچ غلطی نتوانستندبکنند.دکتروحدانی فرشکنندگی امنیت شیخ نشینهاباهویداشدن قدرت پوشالی آمریکاوغرب راازمهترین مولفه های قدرت جمهوری اسلامی وپیام مهم درحمله پهبادی به بندرالفجیره دانست که دران بیش از7نفتکش بزرگ درامارات غرق شدند.امام جمعه کبگیان باتشکرازپیگیری شوراهای شهروروستادرباره بازکردن آب کشاورزی مردم بخش دربندانحرافی چیتاب گفت:اولاکه شوراهاپارلمان محلیست،وکسیست که بارأی مردم پیگیرحل مشکلاتشان است،دوماتجمع مردمی دربرابرادارات باسرکردگی یک شخص کاراشتباهیست،و شوراهاوظیفه پیگیری دارند.وی تصریح کرد:مطالبه گری خوب ومفیداست اماگاهی برخی ازبرخودهابافرهنگ وآبروی منطقه،سنخیت نداردوعزیزانیکه خیلی علاقه مندبه پیگیری هستندبیاینددرانتخابات شوراهاشرکت کنندتامردم آنهارابعنوان نماینده انتخاب کنندوپیگیرباشندنه اینکه سَرِخودبه نمایندگی ازمردم یک منطقه علیه نهادی باموضع گیری حرفی بِزنَندتابعدهادرنهادهای خدمات رسان ازیک طایفه بدگویی بشود؟.                 پایان خبر:اسماعیل رسام٫.
نام شما

آدرس ايميل شما

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

همچنین درخصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به‌عنوان پایتخت کشور باید بگویم؛ به ...
راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

نکته جالب تقدير از دو کاپيتان پرسپوليس و استقلال و همچنين کريم باقري است. در بند دهم ...
روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

پدر 38 ساله و مادر 36 ساله قمی که یازدهمین فرزندشان در راه است، از خدا می‌خواهند که این ...