تاریخ انتشار
جمعه ۲ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۱
کد مطلب : ۴۰۸۱۴۷
درخطبه های نمازجمعه2فروردین98چیتاب مطرح شد؟.

خطیب موقت کبگیان:وجودمدیرجهادی وکارآمدباتلاش شبانه روزی کمک بزرگی به تثبیت وتحکیم،رونق تولیدمی کند

۰
خطیب موقت کبگیان:وجودمدیرجهادی وکارآمدباتلاش شبانه روزی کمک بزرگی به تثبیت وتحکیم،رونق تولیدمی کند
کبنا ؛به گزارش خبرگزاری کبنا نیوزازچیتاب،حجت الاسلام سیدعلی اکرمیان امام جمعه موقت بخش کبگیان،درخطبه های نمازجمعه2فروردین98با توصیه خودونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه بااشاره به مسئله مرگ گفت:آسانی راه بعدازمرگ درگرواخلاص درعمل،بی ریائی درگفتار،رفتاروکردادرحسن خلق نیکوبرای رضای ست که اگردراین دنیارعایت شودانسان باخیال راحت بدون هراس بعدازمرگ باروی سفیددرآخرت آماده ادامه راه میشود.سیدعلی اکرمیان بااشاره به نامگذاری سال98به سال رونق تولیدواقتصادتوسط رهبرمعطم انقلاب هم گفت:سال پیشروسال فرصتهاست که میتواندباگشایش امکانات شکوفائی اقتصادی ایجادکندزیراخاک کشورمان ازلحاظ منابع طبیعی وجعرافیائی باپشتکارنیروی کارآمدداخلی آنقدرباارزش است،که میتوانددرسایه ذخایرغنی به رونق تولیدواقتصادکمک فراوانی کند.وی تنبلی،بی حالی کم انگیزگی درکارراازموانع،رونق تولیدبرشمردوگفت:وجودمدیرجهادی وکارآمدباتلاش شبانه روزی کمک بزرگی به تثبیت وتحکیم،رونق تولیدمی کندکه دراین راه،دولت باکنارزدن افرادسودجوواستفاده ازافرادسالم ودلسوزوکارآمدخاصه طیف پرانرژی جوانان باعث،تنظیم بازارنقدینگی ورکودتورم میشودکه باافزایش اشتغالزائی ورونق بازارکاراقتصادملی پویاخواهدشد.خطیب موقت جمعه کبگیان بااشاره به کشتارمردم درمسجدنیوزیلندخطاب به داعیان حامی غرب گفت:کسانیکه دم ازحقوق بشرمیزنندودرمسئله کشتارمسلمانان سکوت اختیارکردندوبجای واژه حرکت تروریستی،آنرایک حرکت مسلَحانه خواندندهمانهائی هستندکه بااعتبارات هنگفت مالی ومادی مسئله اسلام هراسی راراه انداخته اندودرلباس داعیه حقوق بشری،حامی پنهانی کشتارمسلمینند.حجت الاسلام اکرمیان بااشاره به زوال حکومت آل سعودهم گفت:ظالمان دیکتاتوری که درلباس شیخ الاسلامی برملت عربستان حکومت می کنندگاوان شیرده غرب وامریکائی هستندکه بدون عبرت گرفتن ازسرنوشت صدام بانردبان پوسیده استکباردرتکاپوی رسیدن به آرزوهای ناممکن خود(خریداسلحه،ساخت نیروگاههای هسته ای و...)دلخوش کرده اندامابدانندبزودی بارودست خوردن ازاعتمادبه آمریکابه انزوای سلطنت خواهندرسیدودارالخلافه عربستان رابه دست مردمش خواهندسپردوآنروزعنقریب خواهدرسید.سیدعلی اکرمیان بااشاره به صله رحم درسال جدید گفت:بیائیدباخانه تکانی درون،دلهایمان رابه هم نزدیک کنیم زیراقرب انسان موقعی ارزش داردکه تازنده هست به اوسربزنیم وگرنه مرده راکه هررهگذری برایش فاتحه میخواند.امام جمعه موقت کبگیان بااشاره به سفرهای نوروزی باتشکراززحمات نیروی انتظامی درپاسداری ازامنیت مردمی،واداره راهداری درنظم ترافیک واورژانس،خطاب به حاظرین گفت:علی رغم بیداری سبزقامتان بیداردل نیروی عزیزانتظامی،گرچه هرانسانی جایزالخطاست اماعزیزان،درگزینش افرادبرای نگهبانی ازمنازل خویش برای رفتن به سفربسیاردقت کنیدتاخدائی ناکرده بعداپشیمان نشوید. پایان خبر:اسماعیل رسام٫.
نام شما

آدرس ايميل شما

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

هشدار به افرادی که پروژه ناامیدسازی و اعتمادزدایی مردم را دنبال می‌کنند

همچنین درخصوص مسئله آسیب‌های اجتماعی حاشیه تهران به‌عنوان پایتخت کشور باید بگویم؛ به ...
راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

راي بودار كميته انضباطي عليه سرخابي‌ها

نکته جالب تقدير از دو کاپيتان پرسپوليس و استقلال و همچنين کريم باقري است. در بند دهم ...
روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

روایتی از زندگی طلبه جوان، همسر و 11 فرزندش

پدر 38 ساله و مادر 36 ساله قمی که یازدهمین فرزندشان در راه است، از خدا می‌خواهند که این ...