کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

کبنا گزارش می‌دهد

بازدید مسوولان از کبگیان / پناهی: اتاق چهار گوش مسئولیت به هیچ کسی وفا نخواهد کرد

22 آذر 1397 ساعت 17:53

مهران گودرزیان بااشاره به طرح تکمیلی وآماده به کار ساختمان بهداشت هادی آبادهم کفت: طراحی وساخت این ساختمان زیباوبهینه پرسنل بااعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال آماده بهربرداری است که بانصب درب حیاط وتسطیح حیاط ساختمان در 22 بهمن امسال افتتاح خواهدشد.


تلاش‌های بخشدار کبگیان به همراه یک دهیار زن تاقبل از 22 بهمن امسال هادی آباد کبگیان را نگین روستاهای نمونه بویراحمدمعرفی خواهد کرد.
  به گزارش کبنانیوز، با دعوت بخشدار کبگیان ازمعاون سیاسی فرماندار، و مدیران برق، وبنیاد مسکن شهرستان بویراحمدمشکلات روستای هادی آباد با تلاشهای مکرر دهیار وشورای روستا در حال برطرف شدن است.
 مهران گودرزیان بخشدار کبگیان باتشکراز تقبل دعوت مدیران شهرستان بویراحمد دربازدید میدانی وتزریق بودجه به کارهای عمرانی دربخش گفت: خانم صفری در کنار آقای حاج افشار دونیروی کارکن زحمتکش و پیگیرهستند، که مدیران شهرستان به‌صورت یک فردپیگیراز دست آنان خسته شده‌اند واین یکی ازشاخصهای بارز یک دهیارنمونه است.
گودرزیان افزود: لطف فرماندار و مدیران شهرستان، درتقبل دعوت دیدوبازدیدها ازبخش کبگیان باخروجی های مثبت نشان ازکارآمدی ودلسوزی مسئولان در راس خدمت است وانشالله همانند هادی آباد بابرطرف کردن مشکلات روستاهای بخش رضایت مردم از خدمات این مسئولان دلسوزبیشتر شود.
 مهران گودرزیان بااشاره به طرح تکمیلی وآماده به کار ساختمان بهداشت هادی آبادهم کفت: طراحی وساخت این ساختمان زیباوبهینه پرسنل بااعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال آماده بهربرداری است که بانصب درب حیاط وتسطیح حیاط ساختمان در 22 بهمن امسال افتتاح خواهدشد.
معاون سیاسی فرماندار هم باتشکر از زحمات دهیاران درتعامل همکاری مردم با بخشدار گفت: هرکسی در هر نهادی باهرایده ای خالصانه به مردم خدمت کند باتلاش خود درمیدان عمل درسایه کارنامه درخشانش باعث رضایتمندی مردم می‌شود که همگان درآرزوی این اجر بزرگند وبالاتر از رضایت خلق آرامش وجدانیست که درزمان استراحت به انسان دست میدهدولذت کارکردخستکی را از تن بدرمیکند.
معاون سیاسی فرماندار بویراحمدافزود: مسئولان درهربرهه زمانی بادرنظرگرفتن عدالت محوری باپویائی درکاربیاد مرگ چنان باقدرت برابری همگان کارکنند، تادراواخر بازنشستگی سرافکنده وشرمسار نباشندزیرا صندلی چرخدارواتاق چهارگوش مسئولیت به هیچ کسی وفا نخواهدکرد.
درادامه این سفر، مهندس رسولی مدیربنیاد مسکن شهرستان بویراحمددربازدید ازخیابان و معابرعمومی روستای هادی آباد هم گفت: با استقرار و متعاقبا شروع به کارماشین آلات، سازمان دراین روستا کار تسطیح، بهسازی و زیرسازی خیابان ومعابرروستا با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال درسریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد و پیگیری آسفالت خیابان های روستا هم در دستور کار قرار دارد تا باحداقل تلاش و آنچه درتوان داریم بتوانیم درخدمترسانی به مردم خونگرم و عزیز این خطه از دیارمان گام برداریم.
 لازم به ذکراست، ارسلان رسولی که ازسال 85 تاکنون معاون امورمسکن شهری بنیادمسکن استان و دراداره مسکن وشهرسازی به‌عنوان کارشناس نظارت فعالیت داشته، میتواند بعنوان مدیرمجرب و متخصص باحضور در بازدیدهای میدانی وتبهر درحرفه مسئولیت خدمات شایانی به روستاها ارائه دهد.
 درادامه این بازدیداسماعیل یوسفی مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان هم گفت: اصلاح توسعه وروشنائی معابرروستای هادی آباد، وبرق رسانی به گلزارمطهر شهداء بااعتباری بالغ بر 5 میلیاردریال دردستور کارشرکت توزیع میباشدکه انشالله باپایان کار درحال اجراء بتوانیم مابقی کار راقبل ازدهه مبارک فجرانجام دهیم تابعنوان روستاهای نمونه دردست افتتاح این دهه مبارک دردستور کار قرار گیرد.
 یوسفی با اشاره به خدمت رسانی درمرکز بخش هم گفت: زحمات همکارانم در بخش کبگیان فابل تحسین است وآقای مجید پوروهمکارانش همیشه درهرموقعیت وشرایط جوی بدون کمکاری درسخت ترین شرایط بهترین تلاش ممکن را می‌کنند تا آرامش ورفاه فعلی ازمنازل شما گرفته نشود وهمین جا از زحمات همکارانم تشکر وقدر دانی می‌کنم.
 مدیر برق شهرستان افزود: رفع نکات خطرساز از جمله تعویض پایه‌های معبرخیابان ها، پایه‌های پوسیده چوبی و، رفع اشکال روشنائیهای خیابان‌های شهرچیتاب، دیروز به پایان رسید، وانشالله سعی بر این است که دراقدام وتلاش خود باشروع کار روشنائی معابر خیابان بزرگ (امامزاده عبدالله) ازمرکزشهر به سمت گلزار مطهرشهداء راهم قبل از دهه مبارک فجرنورافشانی کنیم.


کد مطلب: 405360

آدرس مطلب :
http://www.kebnanews.ir/news/405360/بازدید-مسوولان-کبگیان-پناهی-اتاق-چهار-گوش-مسئولیت-هیچ-کسی-وفا-نخواهد

کبنانیوز
  http://www.kebnanews.ir