پایگاه خبری کبنا نیوز 26 بهمن 1398 ساعت 19:43 http://www.kebnanews.ir/note/417884/مردی-گرمای-پرحرارت-تابستان-گلال-سوز-سرمای-زیلایی -------------------------------------------------- یادداشت سیاسی: عنوان : مردی برای گرمای پرحرارت تابستان گلال و سوز سرمای زیلایی -------------------------------------------------- حاج زارع عزیز اجاق دل‌های سرما زده مردمان بویراحمد از گذرگاه و برکات دوران عالیجنبان قیم مآبه استان هنوز تو را می‌خواند. نیک بدان که ما مردم بویراحمد در روز دوم اسفند دوباره خاطره سازی می‌کنیم و در کنارت می‌مانیم برای دوباره بودن، دوباره شنیدن خواسته‌هایمان. صحنه انتخابات صحنه هنرمندی مردمان بویراحمدست برای خوانش دوباره تفکر سازنده‌ات... متن : خیز و غنیمت شمردن اسفندماه برای شروعی دوباره برای انکه جانمان را با جان اعتدال گرایی گره بزنیم در استانه بهار طبیعت لازم است. دوباره نوای اعتدال گرای حاج زارع چو شمیم عطر خوش بهار بر فضای شهر و دیارمان رایحه خوشی خویشتن را طنین انداز کرده است. مبدع معتدل گرای و سازنده توسعه گرایی که دوست و دشمن هر دو سجایای اخلاقی و خوشرویی او را تحسین می کنند. مردی برای تمام فصول، مردی برای گرمای پرحرارت تابستان گلال و سوز سرمای زیلایی.. میردلهایی که معمار مجسم قلب ها، خورشید تابان زمان و مهتاب رخشان بیان ست و سردمدار متانت. ابر خوش نفس و باران رحمتان آمده تا دو چند باره طراح و تحول خواه، حوزه نظام سلامت، بهداشت و درمان استان باشد تا دیگر در قحطی تخت و بیمارستان در جاده های طویل مناطق زیلایی و گلال لوداب بر روی دستانمان و در مقابل دیده یمان، عزیزانمان جان ندهند. او دگر بار آمده است تا معمار روستاهای محرومی باشد که تا قبل از آن قیم مآبان بویراحمد و دنا آن ها را به مانند کویری کرده بودند که گمشده خویش را در میان ستارگانش جستجو می کردند... کویری که تنش را لوار گرم تابستانی می سوزاند و در حسرت بارانی بود برای سیراب کردنش. زارعی ابری بود که بر دیارم بارید اما بی گمان این خشکسالی و قحطی چنان ریشه دوانیده بود که این نم نم باران در این 8 سال فرصت سیراب کردن آن دشت کویری را نداشت. حاج زارع عزیز اجاق دل های سرما زده مردمان بویراحمد از گذرگاه و برکات دوران عالیجنبان قیم مآبه استان هنوز تو را می خواند. نیک بدان که ما مردم بویراحمد در روز دوم اسفند دوباره خاطره سازی می کنیم و در کنارت می مانیم برای دوباره بودن، دوباره شنیدن خواسته هایمان. صحنه انتخابات صحنه هنرمندی مردمان بویراحمدست برای خوانش دوباره تفکر سازنده ات... بله ما مردمان بویراحمد آلزایمر نداریم و حافظه مان حافظه ی کوتاه مدتی نیست و بر سر عهد و مسیری که با تو شروع کرده ایم خواهیم ماند و دوباره تکرار خواهیم کرد تا این سرزمین ز نعمت بودنت سیراب گردد.