پایگاه خبری کبنا نیوز 25 بهمن 1398 ساعت 10:04 http://www.kebnanews.ir/gallery/417810/2/منتظریان-جمع-مردم-کی-گیوی-سادات-شاه-قاسم-ده-برآفتاب -------------------------------------------------- انتخابات 2 اسفند 98: عنوان : منتظریان در جمع مردم کی گیوی، سادات شاه قاسم و ده برآفتاب -------------------------------------------------- نادر منتظریان نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا صبح امروز ( جمعه 25 بهمن ماه 98) با جمعی از مردم کی گیوی، سادات شاه قاسم در بنسنجان، سادات ده برآفتاب و مختار دیدار کرد. متن : نادر منتظریان نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا صبح امروز ( جمعه 25 بهمن ماه 98) با جمعی از مردم کی گیوی، سادات شاه قاسم در بنسنجان، سادات ده برآفتاب و مختار دیدار کرد.