پایگاه خبری کبنا نیوز 29 خرداد 1398 ساعت 15:39 http://www.kebnanews.ir/news/410466/رئیس-انجمن-علمی-هوافضای-یاسوج-دستیار-معاون-بنیاد-فرهیختگان-ایران -------------------------------------------------- طی حکمی: عنوان : رئیس انجمن علمی هوافضای یاسوج دستیار معاون بنیاد فرهیختگان ایران شد -------------------------------------------------- رضا کمالی دستیار معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای بنیاد فرهیختگان ایران شد. متن : رئیس انجمن علمی هوافضای یاسوج طی حکمی به عنوان دستیار معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای بنیاد فرهیختگان ایران منصوب شد. مهدی معینی نژاد معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای بنیاد فرهیختگان ایران طی حکمی رضا کمالی را به عنوان دستیار خود معرفی و منصوب کرد. رضا کمالی اهل نورآباد ممسنی و دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران است. او در کارنامه خود سوابقی همچون رئیس انجمن علمی هوافضای یاسوج، مشاور جوان کمیسیون سرمایه گزاری و گردشگری شورای شهر یاسوج، رئیس کمیته اجرایی اولین دوره مسابقات ملی و فناوری جام پایتخت طبیعت ایران و دبیر کمیته اجرایی رویدادهای علمی ایده شو دانشگاه یاسوج با همکاری پارک علم و فناوری استان،دبیر کانون جرعه نور ورئیس کمیته اجرایی اولین دوره مسابقات ملی و فناوری جام پایتخت طبیعت ایران را دارد.