پایگاه خبری کبنا نیوز 1 خرداد 1398 ساعت 12:43 http://www.kebnanews.ir/note/409818/نقدی-سخنان-رئیس-جمهور-ضیافت-افطاری -------------------------------------------------- یادداشت سیاسی عنوان : نقدی بر سخنان رئیس جمهور در ضیافت افطاری محسن رحمانی پور -------------------------------------------------- حضرتعالی مدعی هستید در جنگ اقتصادی هستیم وشرایط جنگی داریم وامام درشرایط جنگ شورای پشتیبانی جنگ با اختیارات ویژه تشکیل دادند به نظرم یا حقوق دان نیستید یا عمدا فرافکنی می کنید ،مگردرحال حاضر چندین شورا درکشور ما وجود دارد که رئیس تمام این شوراها جنابعالی هستید که حتی اجازه نمی دهید در آن شوراها کسی از شما انتقاد کند. متن : حسن روحانی ریس جمهور درضیافت افطاری که به دعوت ایشان با حضور تعدادی از روحانیون برگزارشد برای دومین بار وب ه فاصله یک هفته ازنداشتن اختیار در اداره کشور سخن گفتند ،که لازم است نکاتی را به عنوان یک شهروند خدمت ریس جمهور محترم ارائه نمایم ۱ - اقای ریس جمهور که عنوان دکترای حقوق را یدک می کشند حتما قانون اساسی را مرور کرده اند و از وظایف رئیس جمهور اگاهی داشته و دارند،و خود جزو مجلس قانون گذاری بودهاند و به گفته خودشان در چهل سال انقلاب مسئولیتهای مختلف و کلان داشته اند. چگونه است که حالا یادشان امده است ،اختیارات رئیس دولت کم است ۲- اقای روحانی درانتخابات سال ۹۲ و درمناظرات تلویزیونی همراه با یک کلید اعلام کردند ،من حقوقدانم و از اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی اطلاع کامل دارم ،باهمین کلید و همین اختیارات تمام مشکلات کشور را حل می کنم ۳-جناب روحانی حقوقدان اگراین صحبت را یک شهروند عادی مطرح کنند شاید به ظاهر مردم به او حق دهند ولی از شما که عنوان دکترای حقوق را یدک می کشید بسیار بعید است ۴- اقای دکتر روحانی چهل است از پیروزی انقلاب می گذرد ،دراین چهل سال کشور ماتحریم بوده است کدامیک از روسای جمهور مشکلات دولت را نشات گرفته از نداشتن اختیار دانسته اند ۵- اقای رئیس جمهور خود بهتر می دانید که اختیاراتی که نظام دراین ۶ سال به شما داده است ،فراتر از قانون اساسی بوده است وبرهمگان ثابت شده که جنابعالی قصد دارید ناکارامدی خود را توجیه کنید ۶- اختیارکامل به شما درزمینه مذاکرات هسته ای با کشوری که تجربه ۲۰۰ ساله اخیرنشان داده قابل اعتمادنیست ،ودادن امتیازات فراوان که هیچ نتیجه ای نداشته است ،۷- حضرتعالی مدعی هستید در جنگ اقتصادی هستیم وشرایط جنگی داریم و امام درشرایط جنگ شورای پشتیبانی جنگ با اختیارات ویژه تشکیل دادند به نظرم یا حقوق دان نیستی یا عمدا فرافکنی می کنی ،مگردرحال حاضر چندین شورا در کشور ما وجود دارد که رئیس تمام این شوراها جنابعالی هستید که حتی اجازه نمی دهید در آن شوراها کسی از شما انتقاد کند و مضاعف بر اینها شورایعالی هماهنگی اقتصادی که همه ارکان نظام در آن حضور دارند دو سال است که به ریاست جنابعالی با اختیار ویژه رهبری که به حضرتعالی اعطاشده تشکیل می شود،شبیه شورایعالی پشتیبانی جنگ نیست ،اکنون برهمه ما واضح و مبرهن شده که رئیس جمهور با همه اختیارات نتوانسته گره ای از مشکلات را بگشاید ،برای ناکارامدی خود بهانه تراشی می کند ،اقای رئیس جمهور مردم ایران ،مردمی فهیم ،انقلابی ،صبور و دوستدار این نظام و انقلابند ،و این سخنان شما بی شک دانسته یا ندانسته درمسیر اهداف دشمن می باشد ،و این مردم متوجه شده اند که شما توانایی اداره کشور را ندارید ،امیدوارم ضمن تصحیح بیاناتتان دراینگونه جلسات نصایح رهبر عزیز انقلاب را نصب العین خود قراردهید و باتکیه بر توانمندی ملت رشید ایران ،در حل مشکلات کشور تلاش نمایید ،بی شک مردم همانند ۴۰ سال گذشته پشتیبان دولت خواهند بود. ................................................................ محسن رحمانی پور از فرهنگیان شهرستان لنده