پایگاه خبری کبنا نیوز 25 بهمن 1398 ساعت 20:33 http://www.kebnanews.ir/news/417837/حجت-الاسلام-وحدانی-فر-منشورچیتاب-دراستان-نهادینه-میشود-کاندیداتون-تبلیغ-کنید-اما-عامل-تخریب-دیگری-نشوید -------------------------------------------------- درخطبه های نمازجمعه کبگیان مطرح شد عنوان : حجت الاسلام وحدانی فر:منشورچیتاب دراستان نهادینه میشود،برای کاندیداتون تبلیغ کنید،اما عامل تخریب دیگری نشوید؟. -------------------------------------------------- امام جمعه کبگیان:باحضورسبزتان، درانتخابتان وابسته به نظرکسی نباشیدزیرا انسان راخداآزادآفریدتادرست انتخاب کند متن : به گزارش خبرگزاری "کبنا" ازچیتاب حجت الاسلام والمسلمین علی وحدانی فر درخطبه های نماجمعه۲۵بهمن۹۸کبگیان ضمن توصیه خود ونمازگزاران به رعایت تقوای الهی وپرهیزازگناه باتشکر از حماسه حضور مردم در۲۲بهمن امسال گفت:پاهایی که امسال درسرمای زمستان آمدندتاباندای مرگ برآمریکابه چهل یکمین ثبات انقلابشان لبیک بگویند وصله همان دستی هستند،که درفرودگاه بغدادتوسط مزدوران تروریست امریکاازپشت هدف تیرخصمانه قرارگرفت.وی با اشاره به موضوع انتخابات درکشو هم گفت:باحضورسبزتان، درانتخابتان وابسته به نظرکسی نباشیدزیرا انسان راخداآزادآفریدتادرست انتخاب کند. وی افزود:هرکس درانتخابش اصلح انتخاب نکند قیامت بایدپاسخگوی شهداباشد. این خطیب جمعه تصریح کرد:انقلاب ثمره خون شهداست وصیانت ازخون شهدا انتخاب آزادانه بامعیارهای اخیرمقام معظم رهبریست. حجت الاسلام وحدانی فرباتشکر ازشورای شهرومردم چیتاب درتدوین اصلاح منشورانتخاباتی شهرچیتاب هم گفت: استقبال همگانی از کاندیداتورها باپرهیزازتعصبات بیجا،وذبح وقربانیهای اسرافی نشان ازفرهنگ اصیل این مردم ولایتمداروشهیدپرورداردکه انشالله درتمامی استان برای تغییر درفرهنگ انتخابات نهادینه شود. وی بااشاره به یاوه گوئی های اخیروزیررژیم صهیونیستی درباره جمهوری اسلامی ایران هم گفت: کسیکه نخست وزیرش باترس ولرز درسفرهایش پنهانی سفرمی کند،ودرخانه وکاشانه غصبیش آرامش خاطرنداردوزیرش هم مجبورست این یاوه گوئی هارابگوید. وحدانی فرافزود: ماجنگ افروز نیستیم،اما خودشان هم میدانندکه اگرفرمانده کل قوا اذن جهاد دهد تمام هم وغمتان،که دوشهرتلاویو وحیفاست کمتر از۴۸ساعت را باخاک یکسان خواهیم کرد. ------------------------ پایان خبر:اسماعیل رسام