پایگاه خبری کبنا نیوز 23 تير 1398 ساعت 17:15 http://www.kebnanews.ir/gallery/411040/2/رزمجو-مشکلات-درمانگاه-تامین-اجتماعی-دهدشت-پیگیری-می-شود -------------------------------------------------- در بازدید معاون فرماندار کهگیلویه از درمانگاه تامین اجتماعی دهدشت عنوان : رزمجو؛مشکلات درمانگاه تامین اجتماعی دهدشت پیگیری می شود -------------------------------------------------- تورج رزمجو معاون برنامه ریزی فرماندار کهگیلویه از بخش های مختلف درمانگاه تامین اجتماعی دهدشت بازدید کرد،با رئیس و کارکنان درمانگاه به گفت و گو نشست و قول پیگیری و رفع مشکلات درمانگاه را داد. متن : معاون فرماندارکهگیلویه به مناسبت هفته تامین اجتماعی از درمانگاه تامین اجتماعی دهدشت بازدید،مشکلات را بررسی و قول همکاری داد. تورج رزمجو معاون برنامه ریزی فرماندار کهگیلویه از بخش های مختلف درمانگاه تامین اجتماعی دهدشت بازدید کرد،با رئیس و کارکنان درمانگاه به گفت و گو نشست و قول پیگیری و رفع مشکلات درمانگاه را داد.