پایگاه خبری کبنا نیوز 10 تير 1398 ساعت 19:16 http://www.kebnanews.ir/news/410725/استانداری-کهگیلویه-بویراحمد-سال-32-میلیارد-تومان-هزینه-استان-افزایش-64-درصدی-اعتبارات-ملی -------------------------------------------------- در نشست شورای برنامه‌ریزی استان عنوان : استانداری کهگیلویه و بویراحمد هر سال 32 میلیارد تومان هزینه برای استان دارد/ افزایش 64 درصدی اعتبارات ملی استان -------------------------------------------------- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 64 درصد اعتبارات ملی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 98 رشد کرده و اعتبارات ملی امسال از 187 میلیارد تومان به 307 میلیارد تومان رسید. متن : حسن نوروزی در نشست شورای برنامه ریزی استان که عصر امروز (دوشنبه 10 تیرماه 98) به ریاست حسین کلانتری استاندار برگزار شد، اظهار کرد: طبیعی است که دستگاه ها بخشی نگر باشند و هر مدیرکل چانه اداره خودش را بزند. نوروزی در ادامه بابیان اینکه در بحث راه های ارتباطی خیلی مشکل زیرساختی داریم، افزود: 2 هزار پروژه نیمه تمام در استان داریم که میلیاردها تومان برای این پروژه ها هزینه شده است و مدیران باید در عمل به دنبال تکمیل این پروژه باشند و همچنین مدیران در عمل باید به دنبال تکمیل و بهره برداری از پروژه های اقتصاد مقاومتی باشند. اولویت بندیتکمیلپروژه ها بر اساسپیشرفت فیزیکی با شناسایی پروژه ها عملیاتی می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به اهمیت واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: برای اینکه بخش خصوصی را راغب کنیم تا به سمت پروژه ها بیایند، فرمانداران به منظور انگیزه سازی 10 درصد منابع شهرستان ها را در شورای برنامه ریزی برای واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی در نظر بگیرند. وی تأکید کرد: فرمانداران نباید پروژه های ریز را در استان تعریف کنند تا اعتبارات برای آن ها گذاشته شود و از خرد شدن اعتبارات جلوگیری شود. نوروزی در ادامه بابیان اینکه در توزیع اعتبارات باید الزامات را ببینم، اظهار داشت: نباید در توزیع اعتبارات از پروژه های نیمه تمام، پروژه های اقتصادی و اشتغال زایی و خرد کردن اعتبارات غفلت کنیم بلکه باید با دیدن تمام الزامات و شرایط کشور به توزیع اعتبارات بپردازیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه گفت: 64 درصد اعتبارات ملی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 98 رشد کرده، همچنین اعتبارت بخش ملی و ملی استانی قابل قبول بوده است. اعتبارات ملی امسال از 187 میلیارد تومان به 307 میلیارد تومان رسید. نوروزی با اشاره به روند سخت برای جذب اعتبارات با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزود: ما در این جلسه 545 میلیارد تومان را از محل های مختلف (یک سوم، دوسوم، سه سوم و توازن) توزیع خواهیم کرد. وی گفت: در مجلس برای بلاد شاپور 10 میلیارد تومان، سدهای سیدون و آبریز کهگیلویه 15 میلیارد تومان، پارک دنا 4 میلیارد تومان، موزه دفاع مقدس یاسوج 5 میلیارد و 500 میلیارد تومان اختصاص یافت. همچنین اعتبارات راه آهن یاسوج از 5 میلیارد به 15 میلیارد تومان، جاده پاتاوه- دهدشت از 50 میلیارد به 57 میلیارد تومان، راه یاسوج- شیراز از 6 میلیارد تومان به 14 میلیارد تومان رسید. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: هزینه استانداری کهگیلویه و بویراحمداز حقوق کارمندانش گرفته تا سایر هزینه ها 32 میلیارد تومان است. افزایش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی استان به ۱۶۱۱ میلیارد تومان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی استان به ۱۶۱۱ میلیارد تومان خبر داد. نوروزی افزود: اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی استان طی سالگذشته 1397 میلیارد تومان بود. نوروزی از رشد ۱۸ درصدی اعتبارات هزینه ای استان طیسال جاریخبر داد و بیان کرد: مجموع اعتباراتکلعمرانی (استانی و ملی) به 1348 میلیارد تومان رسید. وی افزود: اینبخشاز اعتبارات نیز با افزایشروبه رو بوده است. نوروزی گفت: طیسال هایاخیرنگاه ویژه دولت به استان های کمترتوسعه یافته راشاهدبودیم که استان ما در بهترین وضعیت ابلاغ قرارداد و اینمهمنتیجه توجه دولت، مدیریت اجرایی و پیگیری های متولیان است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد خواستار جلوگیری از خرد سازی اعتبارات وتعمیمبهپروژه هایبا پیشرفتپایینوخردشد.