پایگاه خبری کبنا نیوز 28 مرداد 1398 ساعت 10:43 http://www.kebnanews.ir/interview/412039/قرار-نبود-فراکسیون-امید-مثل-مجلس-ششم-عمل-کند -------------------------------------------------- محمدعلی وکیلی نماینده مجلس تهران در گفت‌وگویی مطرح کرد عنوان : قرار نبود فراکسیون امید مثل مجلس ششم عمل کند -------------------------------------------------- این رفتار مستانه‌ای هم که این روزها در اردوگاه اصولگرایان شاهدش هستیم که جشن زود هنگامی در میان خود دارند معطوف به امید به کاهش مشارکت مردم در انتخابات است. اما با وجود این پمپاژ یاس، من تا این حد مایوس نیستم؛ زیرا مردم از سطح آگاهی قابل قبولی برخوردار هستند گرچه نظر سنجی‌ها‌ نشان می‌دهد آگاهی‌ها‌ی سیاسی مردم نسبت به گذشته با وجود توسعه ابزارهای رسانه‌ای کاهش پیدا کرده است به این معنی که شناخت مردم از نخبگان و جریان‌ها‌ی سیاسی کمتر شده و این علامت خوبی نیست اما باز همان مقدار آگاهی هم که در بین مردم وجود دارد به نظر من مانع از تحقق پیش بینی‌ها‌ی متن : فراکسیون امید مجلس حاصل لیست امیدی بود که امضای اصلاح طلبان پای آن بود. اکنون و هفت ماه مانده به انتخابات مجلس، ارزیابی از عملکرد فراکسیون اصلاح طلب امید در مجلس و کارنامه فعالیت آن در کانون توجه محافل سیاسی قرار دارد. برخی معتقدند فراکسیون امید نتوانسته تاثیر و کارایی چندانی در مجلس داشته باشد، اما اصلاح طلبان عضو فراکسیون امید مجلس معتقدند این فراکسیون حتی فراتر از حد انتظار در قامت دفاع از گفتمان اصلاح طلبی و نزدیک سازی دیدگاه این جریان با حاکمیت عمل کرده است. اکنون و در آستانه انتخابات مجلس، مشارکت حداکثری در انتخابات یک استراتژی مهم برای جریان ها ی سیاسی کشور محسوب می شود اما اصلاح طلبان حرف ها یی برای گفتن دارند که از جنس رضایت از عملکرد آنچه تحت عنوان فراکسیون امید در مجلس شکل گرفته نیست. با این حال وکیلی نماینده تهران و عضو شاخص فراکسیون امید می گوید سطح انتظار از کارکرد اصلاح طلبان در مجلس در شرایط و دوره فعلی بیش از اندازه بوده و این فراکسیون همگام با دولت مستقر، ماموریت تثبیت قرائت حداقلی اصلاح طلبی را برای اصلاح طلبان و مردم نزد حاکمیت برعهده داشته اند. مشروح گفت وگو با محمدعلی وکیلی نماینده شاخص فراکسیون امید مجلس در پی می آید؛ ارزیابی شما از حضور مردم در انتخابات پیش رو چیست؟ و اینکه آیا اقدامی برای دلگرم شدن مردم به حضور در انتخابات مدنظر قرار دارد؟ بخشی از جریان اصلاح طلب با بزرگنمایی کاستی ها به دنبال بی تاثیر نشان دادن رای مردم هستند و اینکه بگویند رای مردم تاثیری ندارد. این رویه در مسیر ایجاد یاس بحساب می آید. از سوی دیگر جریان رقیب اصلاح طلبان همیشه نان خودش را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات می بیند و این اتفاق را یک برد تلقی می کند. این جریان هم به دنبال مایوس کردن مردم است تا با کاهش مشارکت مردم در انتخابات جشن پیروزی در انتخابات را بگیرد. این رفتار مستانه ای هم که این روزها در اردوگاه اصولگرایان شاهدش هستیم که جشن زود هنگامی در میان خود دارند معطوف به امید به کاهش مشارکت مردم در انتخابات است. اما با وجود این پمپاژ یاس، من تا این حد مایوس نیستم؛ زیرا مردم از سطح آگاهی قابل قبولی برخوردار هستند گرچه نظر سنجی ها نشان می دهد آگاهی ها ی سیاسی مردم نسبت به گذشته با وجود توسعه ابزارهای رسانه ای کاهش پیدا کرده است به این معنی که شناخت مردم از نخبگان و جریان ها ی سیاسی کمتر شده و این علامت خوبی نیست اما باز همان مقدار آگاهی هم که در بین مردم وجود دارد به نظر من مانع از تحقق پیش بینی ها ی مایوس کننده است. در سال 94 هم در فضای قدری رقیق تر مشابه شرایط کنونی بودیم، آن زمان هم گفته می شد مردم از تاثیر رای خود مایوس هستند و به همین لحاظ نباید حضور پیدا کنند. ما در میتینگ ها ی انتخاباتی به دلیل اینکه شور انتخاباتی در آن نبود همکاران ما هم دچار یاس بودند و می گفتند با این صحنه انتخاباتی مردم پای صندوقهای رای حاضر نمی شوند. من در آن زمان معتقد بودم گوشی ها ی همراه مردم بخش زیادی از هیجانات را گرفته اما تردید نداشتم که شور انتخاباتی در پای صندوقها اتفاق می افتد نه در کف خیابان. نکته ای که وجود دارد این است که به رغم گلایه فراگیر مردم نسبت به عملکرد دولت، اصلاح طلبان و فراکسیون امید و شورای شهر، باید به این موضوع توجه داشته باشیم که به لحاظ سطحی هیچگاه این میزان گلایه نسبت به عملکرد یک جریان سیاسی وجود نداشته است. این گلایه از اصلاح طلبان و بخش ها یی از این جریان که در حاکمیت هستند دیده می شود. اما گستردگی این گلایه تبدیل به نقطه جوش تغییر نشده یعنی این گلایه مطالبه تغییر خواهی را با خود همراه ندارد. در سال 76 گلایه مردم از وضع موجودشان به نقطه جوش رسید و در نهایت پارادایم جدید را مردم شکل دادند و به عبارتی پارادایم شیفت اتفاق افتاد. در سال 84 هم عمق گلایه ها ی مردم به نقطه جوش رسید و بنا بر این شاهد شیفت پارادایم شدیم. در 76 از پارادایم معیشت به آزادیخواهی تغییر پارادایم دادیم. در 84 از توسعه سیاسی به عدالت اجتماعی تغییر پارادایم دادیم در شرایط کنونی اما سطح گلایه ها از 76 و 84 گسترده تر است اما عمق گلایه ها در شرایط فعلی به نقطه جوش نرسیده است و این البته خطرناک است به این دلیل که پیش بینی ها را سخت و دشوار می کند. مردم یا در چارچوب اصلاح طلبی، یا اصولگرایی یا بی تفاوتی دنبال بهبودی هستند. وقتی به نقطه جوش برسد چه اتفاقی می افتد؟ در این شرایط اگر مردم به نقطه جوش برسند محتمل ترین رفتار آنها بی تفاوتی خواهد بود. جامعه ای هم که بی تفاوت شود بسیار خطرناک می شود. یعنی قشر خاکستری گسترده می شود؟ بله. قشر خاکستری رشد می کند و بی تفاوت تر می شود و به خصوص ممکن است این بی تفاوتی به کنشگران سیاسی که موتور محرک بخش خاکستری بودند هم سرایت کند در این صورت ممکن است جامعه وارد فاز کاهش فاحش مشارکت شود. اما من در شرایط فعلی فکر می کنم که بیان این گلایه ها ی گسترده، خود علامتی از امید است. وقتی گلایه ها فراگیر شود می تواند نشانه ای از امید باشد و نشان می دهد جامعه وارد فاز بی تفاوتی مطلق نشده که به همه چیز پشت بکند و استراتژی سکوت را در پیش گیرد. در نتیجه وقتی چیزی بیان می شود نشان می دهد که امید به تاثیر دارد که می گوید. لازمه باقی ماندن این روزنه امید به نظر شما چیست؟ لازمه باقی ماندن روزنه امید این است که نخبگان اصلاح طلبی حرف و پیام واحد به جامعه بدهند. چون اگر این پیام واحد از جانب جریان اصلاح طلبی به سطح جامعه مخابره شود از هژمونی نگرش بی تفاوتی جلوگیری می شود و کماکان این امکان و ظرفیت هست که بدنه خاکستری به حرکت در بیاید. اظهارات متناقض و متفاوتی که برخی نخبگان اصلاح طلب بیان می کنند و لیدرهای جریان هم به آن دامن می زنند علامت مثبتی نیست و خطرناک است. چرا این ارزیابی ها ی متناقض در جریان اصلاح طلبی زیاد است؟ اینکه اصلاح طلبان تفاسیر متفاوتی از عملکرد خود دارند قابل بحث است اما در مجموع این تناقض در گفتارها پیام خوبی برای مشارکت ندارد. افرادی همچون آقایان کرباسچی، حجاریان، صفایی فراهانی و برخی دیگر از دوستان که به صورت شرطی- تحریمی و تعلیقی با موضوع مشارکت مردم در انتخابات برخورد می کنند و نگرش تردیدآمیز به موضوع انتخابات دارند منعکس کننده این پیام ها ی ناهمگون در جریان اصلاح طلبی هستند درحالیکه از نظر ما هر حرفی که بوی تحریم یا تعلیق بدهد در شرایط کنونی هیچ آورده ای برای اردوگاه اصلاح طلبی نخواهد داشت. به نظر می رسد که منظور برخی اصلاح طلبان از اینگونه پیام ها ضرورت بازسازی جریان اصلاحات است. به نظر شما منظور اینها از بازسازی چیست؟ ببینید تا زمانی که توافق بر متر نشود بازسازی امکان پذیر نیست. ما باید سطح انتظارات خود را از حوزه قدرت تعریف کنیم. تا زمانی که سطح و متر انتظار از حوزه قدرت تعریف نشود قضاوت ها ی متناقض وجود خواهد داشت. اجازه بدهید نکته دیگری را مطرح کنم. در گذشته که اصلاح طلبان در ارکان مختلف حکومت حضور داشتند قدرت این قدر مطلوب نبود. در آن زمان منزلت یک روشنفکر بیشتر و مهم تر بود و حتی برخی اصلاح طلبان حاضر در قدرت سعی می کردند ادای روشنفکری در بیاورند. دلیلش هم این بود که روشنفکری منزلت فاخرتری از حضور در قدرت داشت، سیاست ورزی در بیرون قدرت، وزن و تاثیر بیشتری داشت اما در شرایط حاضر نمی دانیم چه اتفاقی افتاده که قدرت از مطلوبیت بیشتری برخوردار شده که ممکن است یک دلیل این اتفاق تنگنای معیشت باشد، باز هم ما نمی دانیم دلیل اصلی این موضوع را. منظورتان این است که جریان روشنفکر قدرت طلب تر شده؟ جریان روشنفکری ما چسبندگی به متن قدرت پیدا کرده و کنش آنها به گونه ای شده که حساب عجیبی بر روی مدار قدرت باز کرده اند؛ اینکه یک کنشگر بیرون قدرت سعی کند نقش عقل منفصل را ایفا کند که ذات روشنفکری اوست، اکنون به جایش بر روی تلاش برای ورود به قدرت متمرکز شده است که یک کنش فراتوانی است. جامعه روشنفکری باید در این باره وارد بحث و گفتگو شود. خب دقیقا چه اتفاقی رخ داده؟ و چرا قدرت تا این حد در نظرگاه جریان روشنفکری مطلوب شده؟ البته باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در گذشته، عقل منفصل فربه تر از عقل متصل به قدرت بود. فرقی نمی کند این عقل منفصل متعلق به کدام جریان بود ( اصلاح طلب یا اصولگرا) شاهد مدعای ما اینکه روزنامه ها در گذشته به عنوان زبان عقل منفصل از شادابی، تیراژ و تاثیرگذاری به مراتب بالاتر از این وضعی که اکنون شاهد آن هستیم برخوردار بودند. الان احساس می شود که عقل متصل و منفصل منطبق شده و به عبارتی حتی یکی شده اند یعنی زبان دفاع از وضع موجود تبدیل شده به زبان رسمی موجود در قدرت و نه زبان غیر رسمی بیرون از قدرت. در گذشته اگر جریان اصلاح طلب در قدرت بود، جریان بیرون از قدرت اصلاح طلب مدافعان عملکرد جریان حاضر در قدرت بود. همین وضع در مورد جریان مقابل وجود داشت یعنی جریان عقل منفصل اصولگرایان بیرون از قدرت مدافع عملکرد اصولگرایان حاضر در قدرت بود. وزیر اصولگرا لازم نبود مبانی تصمیمات و عملکردش را مورد دفاع قرار دهد چون مبانی در رسانه ها ی اصولگرا با دفاع حداکثری روبرو می شد. مثلا در دولت اول احمدی نژاد رویکرد ها و سیاست ها ی دولت در روزنامه ها ی اصولگرا مورد دفاع حداکثری قرار می گرفت. در خطبه های نمازجمعه مدافع جریان اصولگرا پژواک حداکثری داشت و در محافل دانشگاهی مناظره ها ی قدرتمندی حول دفاع از عملکرد جریان حاضر در قدرت برگزار می شد. الان شرایط اینگونه نیست؟ الان که به شرایط نگاه می کنیم در ساحت عمومی بیان عقاید یعنی تریبون ها و دانشگاهها و میزهای مناظره هیچ سخنی از باب دفاع از عملکرد جریان در قدرت ملاحظه نمی شود گویا قدرت مهمتر از صاحبان قدرت شده و مورد حرص و حسادت بیشتر است، یعنی به نظر می رسد تعلق گفتمانی میان کسانی که در قدرت هستند و کسانی که بیرون از قدرت هستند، گسسته است. در گذشته اینگونه بود که در جریان حاضر در قدرت حتی اگر کسی از همفکران این جریان در بیرون قدرت احساس می کرد که از فرد درون قدرت می تواند نقش بهتری ایفا کند به خاطر تعلق گفتمانی از عملکرد فرد در قدرت دفاع می کرد اما الان این روحیه حمایت نه در بین اصولگرایان هست و نه اصلاح طلبان. این گسست بین صاحبان قدرت و مدافعان اندیشه و تز قدرت در بیرون از قدرت و این حرص و حساسیتی که بر روی اصل قدرت اعمال می شود یک اتفاق مهم و خطر نوظهوری است. شما اشاره داشتید بی میلی برخی به شرکت در انتخابات و رای دادن و در نتیجه گسترش قشر خاکستری، به نظر می رسد بخشی از دلیل این امر ناشی از نگاه به عملکرد فراکسیون امید یا اصلاح طلبان در مجلس است. سوالی که برای خیلی ها وجود دارد این است که فراکسیون امید در این 4سال چه کار کرده است؟ آیا مطالبات رفاهی مردم محقق شده است؟ من چندی قبل یک مصاحبه با یک رسانه اصلاح طلب داشتم که جملات من تقطیع شده بود و امانت در گفتار رعایت نشده بود که ما هم در مجموعه رسانه ها ی اصلاح طلب کمتر سراغی از آن داشتیم اما من واقعا می بینم برخی از ما اصلاح طلب ها گرفتار شیوه اصولگرایانه در رفتار می شویم. من در آن مصاحبه گفتم که ماموریت فراکسیون امید رفع حصر به شیوه مجلس ششم نبود اما رسانه ها ی اصلاح طلب نوشتند ماموریت فراکسیون امید رفع حصر نیست. من گفته بودم رفع حصر به شیوه مجلس ششم انجام نمی دهیم. ایرادی که اکنون در بدنه اصلاح طلبی هست این است که با پارامترهای دوگانه ای موضوعات را ارزیابی می کند. اما در خصوص سوال شما و اینکه فراکسیون امید چه کاری کرده است باید بگویم داخل فراکسیون امید نمایندگانی با قرائت حداقلی از اصلاحات هستند و چون پایبند قرائت حداقلی بودیم پذیرفته شدیم که وارد عرصه قدرت شویم. برخی به این حرف من نقد دارند و می گویند شما وقتی می گویی نماینده قرائت حداقلی، داری خودزنی می کنی چون لیست امید نماینده قرائت ناب است. این تعریضی است که بر عرض بنده شده اما من همچنان معتقدم ما در فراکسیون امید مجلس چون نمایندگان قرائت حداقلی بودیم جمع شدیم با اصولگرایان در حاکمیت. در خصوص حسن روحانی و دولت او هم همین نظر را دارید؟ یعنی او و دولتش هم نماینده یک قرائت حداقلی از جریان اصلاحات هستند؟ در باره آقای روحانی من معتقدم چون ایشان نماینده قرائت حد اقلی اصولگرایان بود مورد قبول اصلاح طلبان برای کاندیداتوری قرار گرفت. بر اساس این مفروض من می گویم ماموریت ما خلق و ایجاد چیزی شبیه مجلس ششم و تعقیب مطالبات به سبک آن مجلس نبود. ماموریت آقای روحانی این نبود که شبیه به رئیس دولت اصلاحات شود و ادای او را در بیاورد همانطور که ما در فراکسیون امید نمی خواستیم مثل مجلس ششم باشیم. ماموریت روحانی این بود که با توجه به خواستگاه گذشته اش اعتماد را جلب بکند نه برای ماندگاری خودش بلکه برای تامین حقوق معطل مانده اصلاح طلبان. ما هم در فراکسیون امید مجلس راویان اصلاح طلبی حداقلی بودیم و این ماموریت را داشتیم که باب گفتگو اصلاح طلبان را باز کنیم نه برای تایید صلاحیت مجدد و ماندن در قدرت بلکه برای اینکه ردصلاحیت شده های اصلاح طلبان را تبدیل به تایید صلاحیت کنیم. یعنی مطالبات اصلاح طلبان را که زمین مانده بود از رهگذر جلب اعتماد حاکمیت تامین بکنیم که یکی از آن مطالبات رفع حصر است اما هزاران مطالبه دیگر هم وجود دارد که باید در بستر اعتمادسازی تامین کرد و من بارها گفته ام ما هیچگاه از طریق تریبون مجلس و تحصن و شورا راه انداختن در مجلس نمی توانیم حل رفع حصر کنیم. اگر قرار باشد به روشهای مجلس ششمی پیش رویم دامنه حصر برای دیگران هم گسترده تر می شود. (Ht