پایگاه خبری کبنا نیوز 22 اسفند 1397 ساعت 11:52 http://www.kebnanews.ir/news/407945/پرداخت-2-میلیارد-تومان-تسهیلات-اشتغال-زایی-مددجویان-بهزیستی -------------------------------------------------- مدیرکل سازمان بهزیستی کهگیلویه وبویراحمد خبر داد: عنوان : پرداخت 2 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مددجویان بهزیستی -------------------------------------------------- مدیرکل سازمان بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد از پرداخت بیش از 2 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی جهت مددجویان سازمان بهزیستی استان خبرداد. متن : سید آیت افشار گفت: در سال 97 مبلغ 10 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به سازمان بهزیستی استان اختصاص یافت که مبلغ 5 میلیارد تومان آن از بند ب تبصره ۱۶ و بقیه از تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری بود. وی گفت:ازتسهیلات بند ب تبصره ۱۶تعداد 285 نفر از متقاضیان جهت پرداخت تسهیلات به بانکها معرفی شدند که از این تعداد تا کنون به 160 نفر تسهیلات اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 900میلیون تومان پرداخت شده است. مدیرکل سازمان بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد در رابطه با تسهیلات اشتغالزایی روستایی نیز گفت: در نیمه دوم سال جاری و از مهرماه سامانه کارا جهت ثبت نام جامعه هدف به زیستی استان فعال شد که در همین مدت محدود حدود 300 نفر از متقاضیان موفق شدند در سامانه کارا که مربوط به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بود ثبت نام کنند. وی با اینکه در گذشته این سامانه برای متقاضیان اشتغال جامعه هدف بهزیستی فعال نبود گفت: پس از فعالیت این سامانه در مهرماه و ثبت نام متقاضیان حدود 100 نفر ازطریق کارگروه حمایتی اشتغال کشور تایید شدند که این متقاضیان جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی روستایی به بانکهای عامل معرفی شدند. افشار مهر گفت: تسهیلات اشتغالزایی جهت متقاضیان سازمان بهزیستی در 12 بهمن به بانکها ابلاغ شد که ما تعداد 100 نفر تایید شده توسط کارگروه حمایتی و اشتغالزایی کشور را به بانکها جهت استفاده از تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری معرفی کردیم که تعدادی پرداخت شده و بقیه نیز در حال طی شدن فرآیند پرداخت قرار دارند. مدیرکل سازمان بهزیستی استان کهگیلویه وبویراحمد درادامه با بیان اینکه دیگر دستگاهها در سالهای گذشته در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی از سامانه کارا استفاده می کردند گفت: ثبت نام متقاضیان اشتغالزایی سازمان بهزیستی استان درسامانه کارا از مهرماه سال جاری فعال شد که در همین مدت کوتاه 300 نفر در این سامانه ثبت نام کردند که تعداد 100 نفر از آنها به بانکها معرفی شدند. افشار مهر، از فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایری توسط بانکها انتقاد کرد وگفت: با توجه به شرایط خاص بیکاری ولزوم استفاده از فرصت به وجود آمده انتظار می رود بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی همکاری بیشتری با متقاضیان داشته باشند.