پایگاه خبری کبنا نیوز 26 مرداد 1398 ساعت 11:35 http://www.kebnanews.ir/note/411976/عط-ار-دیار-کهگیلویه-آ-میر-احمد-تقوی -------------------------------------------------- عنوان : عطّارِ دیارِ کهگیلویه؛ آ میر احمد تقوی محمود پیروزه -------------------------------------------------- فیضِ حضور حاضران و تحسّر غایبان در بدرقه ی ابدیِ "عطارِ دیارِ کهگیلویه" عبرتِ عظیمی است، برای آنانکه از مردم دور اند و بیرون از خویش، خدا را جستجو میکنند.امید آنکه، وفاداریِ این مردم قدرشناس،درسی باشد برای تجمّل پرستان و شیفتگانِ دنیا متن : " عطّارِ دیارِ کهگیلویه" آ میر احمد تقوی( رحمه الله علیه) اسوه زهد و تواضع چهره در نقابِ خاک کشید. سعدی سُخن، در گلستان آورده اند : " هرکس در زندگانی، نانش نخورند،چون بمیرد، نامش نبرند" خوانِ پر نعمتِ میر احمد ،کامِ تشنگانِ بسیاری را در وادی علم و معرفت سیراب نمود.گفته اند که، علم ؛ گنجی است که با بخشودن وسعت گیرد و خلل نپذیرد.به راستی چنین است که در تشییع این مردِ تمام و آن عارفِ والا مقام، جسم تشییع شد و زُهد تکریم، دلباختگان آن گونه احساسِ یتیمی کردند، که : به هر شاخِ این باغ مُرغی سُراید به لحنی دگر، داستانِ جدایی به راستی، بزرگان با مرگ شناخته می شوند،البته برای غافلان! آنان که انگشت گزان،قیمتِ گنج گرانِ قربت ندانستند، و از معدنِ معرفت، کانی برنداشتند. قیمتِ گوهر شود پیدا برِ گوهر شناس قدرِ ما در پایِ میزان عمل پیدا شود "انسان ؛ آنگونه می میرد،که زندگی میکند" سخن حکیمانه ایست. دور از انتظار نبود موتِ آرامِ سیدِ ساده زیستِ وادی معرفت،که با زُهد خود آلامِ دنیا چشید و گلیمِ خویش از آمالَش کشید. حالِ درماندگان کسی دانَد که به احوالِ خویش درمانَد ابوالفضل بیهقی، آن یگانه ی عصر خویش، نیک گفته اند" مردم؛ به دلِ مردم است".شیونِ شیر زنانِ نجیب و مَینار پوشانِ ساده دل،با چاشنیِ دریغِ ریش سفیدانِ ایل،در آتشِ گرمایِ گرمسیر ،حکایتی عجیب دارد از محبتِ ریشه دارِ این مرشدِ پیر! نکند هرگز اهلِ دانش و داد دلِ مردم خراب و گنج خویش آباد در روزگارِ ما، کمیاب اند،آنان که بر زخارفِ دنیایِ دون، پشتِ پا زده اند و از هر چه غیر خدا،دل کَنده اند.. دمی فرصت غنیمت دان در این فصل که دنیایِ دنی ، بی اعتبار است چه زیباست که در وادی حیرت، سرگشته باشی و جز خدا نبینی، برای رضای خدا دست از هر چه غیر اوست بشویی و جز عطر ذاتِ او نبویی، صبر پیشه سازی و چون آن مَرد، کوس انا الحق نزنی! جهانِ جَهان را ، هیچ پنداری و به کار خویش مشغول باشی.. این است پندارِ مردی که خدا را شناخت و دل بِدو باخت: بگذر از خویش، اگر عاشق دلباخته ای که میانِ تو و او، جز تو کسی حایل نیست! فیضِ حضور حاضران و تحسّر غایبان در بدرقه ی ابدیِ "عطارِ دیارِ کهگیلویه" عبرتِ عظیمی است، برای آنانکه از مردم دور اند و بیرون از خویش، خدا را جستجو میکنند.امید آنکه، وفاداریِ این مردم قدرشناس،درسی باشد برای تجمّل پرستان و شیفتگانِ دنیا/ خرّم آنکس که درین محنت گاه خاطری را سببِ تسکین است روانش شاد. محمود پیروزه /یاسوج/ ۲۶ مردادماه ۱۳۹۸